Lär av världens miljardärer

Under de senaste två decennierna har rekordmånga nya dollarmiljardärer tillkommit. Det framkommer i den rapport som UBS och PwC nyligen publicerat och som går under namnet Billionaires: Master architects of great wealth and lasting legacies. Rapporten är en del av deras årligen återkommande i undersökningar över världens miljardärer.

Efter den industriella revolutionen i början av förra århundradet har de två senaste decennierna varit den tidsepok som genererat flest dollarmiljardärer i historien och benämns således den andra gyllene eran i ovan nämnda rapport. I början av 1900-talet skapades de största förmögenheterna via industriella innovationer som stål, bilar och elektricitet, medan de under de senaste årtiondena skapats inom konsumentindustrin, teknologi och finans. De senaste årens utveckling i Asien och andra tillväxtmarknader och den globalisering dessa marknader möjliggjort har ytterligare försnabbat utvecklingen.

Men som det framgår ur rapporten, är det osannolikt att utvecklingen fortsätter i samma takt framöver. Det finns flera faktorer som pekar på detta, bland annat en lägre ekonomisk tillväxt i tillväxtmarknaderna, högre skatter och striktare regler för storföretag. Dessutom är de flesta av miljardärerna över 60 år, vilket medför problem bland annat vid generationsväxlingar.

En av de intressantaste slutsatserna i rapporten är dock att majoriteten av dagens miljardärer själva skapat sin förmögenhet. Rapporten visar att 43 procent av världens dollarmiljardärer själva hade byggt upp sin förmögenhet för 20 år sedan, medan siffran ligger på 66 procent idag.

Vad är det då som dessa miljardärer gjort för att lyckas? Vilka är de huvuddrag som de bär på som skiljer sig från de flesta andra? Som alltid då det gäller studier av dessa slag är det svårt att studera sig till framgång genom att försöka kopiera andras framgångsrecept, men det faktum att rapportförfattarna analyserat över 1.300 miljardärers affärsbeslut och genomfört drygt 30 djupintervjuer gör det till en av de mest omfattande och seriösa studierna någonsin inom området och således kan det finnas ett och annat att lära sig från denna.

Framförallt är det tre personlighetsdrag som framkommer i rapporten som karakteriserar de miljardärer som undersöktes i studien. Som det konstaterats många gånger tidigare både i denna blogg och på andra ställen hade deras framgång inget att göra med tur eller social bakgrund. Istället var den ett resultat av att personerna i studien var konsekventa när det gällde nedan nämnda personlighetsdrag.

1. Smart risktagning.

Risktagning är ett återkommande tema när det gäller företagande. Ingen kan ju starta ett företag eller investera utan en viss grad av risktagning. Det är ju grunden till kapitalismen. Ju högre risktagning, desto högre förväntad avkastning är en av de första saker man lär sig i all finansiell litteratur.

[pullquote]”When I sit at the negotiation table I always ask myself who is the fool at the table. If I do not see one I will most likely walk away because the chances are high that it is me.”[/pullquote]

Det som enligt studien dock särskiljer de miljardärer som undersöktes är att de fokuserar på den typ av risker som de förstår och hittar smarta vägar att reducera risken i sina satsningar.  De är mer rädda för att gå miste om möjligheter än att oroa sig för möjliga nackdelar med satsningarna. Om man vill få storslagen framgång, måste man även söka sig till de områden där de största riskerna finns eftersom det är där de största möjligheterna finns var den rådande inställningen hos de personer som intervjuades.

Som en del av risktagningen sökte man efter så kallade asymmetriska möjligheter där man antingen vid felprissättning eller andra ”marknadsmisslyckanden” kunde utnyttja sitt kunnande för att dra nytta av situationen. I en intervjusituation gav en av miljardärerna följande tips vid förhandlingar:

”When I sit at the negotiation table I always ask myself who is the fool at the table. If I do not see one I will most likely walk away because the chances are high that it is me.”

En av de bästa tipsen för att kunna göra smart risktagning är således att vara påläst och inte ta risker man inte förstår sig på. Men då det gäller affärsverksamhet kommer man alltid att förr eller senare råka ut för misslyckanden. I detta sammanhang var ett av tipsen att alltid lämna kvar resurser för att kunna återhämta sig efter ett misslyckande.

2. Fullt fokus på affärer

Nyfikenhet var ett nyckelord hos de flesta personer som deltog i studien. Denna nyfikenhet drev dem hela tiden till att söka efter oupptäckta möjligheter som ännu inte blivit tillgodosedda på marknaden. När de väl hittat något de vill satsa på är de fullt fokuserade och har en förmåga att skilja på känslor och affärer. En tydlig tendens hos flera av de som intervjuades var att kvantifiera affärsmöjligheter och se skillnaden mellan vad som verkligen är en bra affär och vad som snarare styrs av känslorna.

Till detta fokuset hör även användningen av tiden. De är i allmänhet medvetna om sin tidsanvändning och låter inte omgivningen störa det schema som de lagt upp för dagen.

3. Envishet och beslutsamhet

Miljardärerna i studien var väldigt motståndskraftiga mot misslyckanden, vilket till stor del hade att göra med deras arbetsmoral. De konfronterar och övervinner hinder och fortsätter trots tillfälliga motgångar. Många av de miljardärer som deltog i studien hade startat upp åtskilliga företag med måttlig framgång innan de till sist lyckades.

En annan av de saker som framkom från studien var att många av miljardärerna inte ser på risker och misstag på samma sätt som de flesta andra människor. De ser ofta risk utifrån perspektivet att inte vara positionerad för att utnyttja affärsmöjligheter och misstag som en del av den skolning som behövs för att bli framgångsrik.

Till skillnad från vad många tror, hade de flesta av de miljardärer som undersöktes i studien högskoleexamen. Hela 82 % av dem hade en högskoleexamen och hälften av dem hade även jobbat i ett stort företag innan deras genombrott. Med andra ord verkar det som att många av miljardärerna dragit nytta av både arbetserfarenhet och utbildning som företagare.

Trots detta har de flesta av dem börjat sin företagarbana relativt unga. Mer än en femtedel av dem startade sitt första företag innan de fyllt 30, medan två tredjedelar startade sitt första företag innan de fyllt 40. Få nådde dock sin första miljard innan sin 40:e födelsedag.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *