Läsvärda gratisböcker-del 1

Det finns en hel del med gratisböcker på nätet från vilka man kan hämta inspiration och visdom. Nedan har jag listat några riktigt intressanta böcker som man helt gratis kan gå in och läsa på gutenberg.org. Böckerna är gamla, vilket även är orsaken till att de nuförtiden kan läsas på sidor som denna eftersom upphovsrätten utgått på böckerna. Detta innebär dock inte att visdomen som finns i böckerna är mindre aktuell. Tyvärr är utbudet väldigt begränsat på svenska. Samtliga av de böcker som jag läst på denna sida är på engelska. Jämsides med tipsen har jag plockat ut ett citat ur nämnda böcker.

1.The Art of Money Getting or Golden Rules for Making Money –P.T.Barnum (Publicerad år 1880)

Denna bok är en riktig guldgruva för de som söker efter visdomsord för penninghantering. De senaste åren har det publicerats en hel del med litteratur inom områden som privatekonomi och i konsten att bli bättre på penninghantering. Ingen av dessa har dock enligt mig kommit i närheten av denna bok. Denna bok visar att samma principer som gällde för över 100 år sedan gäller ännu idag.

Money is in some respects like fire; it is a very excellent servant but a terrible master. When you have it mastering you; when interest is constantly piling up against you, it will keep you down in the worst kind of slavery. But let money work for you, and you have the most devoted servant in the world. It is no ”eye-servant.” There is nothing animate or inanimate that will work so faithfully as money when placed at interest, well secured. It works night and day, and in wet or dry weather.

2As a Man Thinketh –James Allen (publicerad år 1902)

Detta är en riktig kraftfull sammanställning på under 20 sidor i konsten att tänka rätt. En perfekt uppslagsbok för att tanka positivt tänkande när man har det tungt privat eller i jobbet.

Man is made or unmade by himself; in the armoury of thought he forges the weapons by which he destroys himself; he also fashions the tools with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace.

3. Little Journeys to the Homes of Great Businessmen –Elbert Hubbard

Elbert Hubbard var en författare som blev mest känd för sin korta klassiker A message to GarciaDe verk av Hubbard som jag dock fastnat för är bokserien Little Journeys to the Homes of Great Businessmen, som består av 14 volymer med berättelser om de mest framstående samtida kvinnor och män både inom vetenskapen och framförallt inom affärsvärlden.

Jag har valt volym 11 ur hans samling Little Journeys to the Homes of Great Businessmen ovan, främst eftersom denna inrymmer berättelser om personer som Andrew Carnegie, John J. Astor och Mayer A. Rothshild. Nämnda personer är bland de mest framgångsrika affärsmännen i historien, men det finns ändå förvånansvärt lite skrivet om deras liv och gärningar av nutida författare. Dessutom tillför det alltid en extra nyans till historien att få den berättad av en man som levde i de förhållanden som rådde vid just detta tidevarv.

john d. rockefeller
En ung John D. Rockefeller

4.Random Reminiscences of Men and Events –John D. Rockefeller (publicerad år 1909)

Jag är rätt säker på att jag i flera sammanhang nämnt hur intresserad jag är att läsa självbiografier. Det finns så oerhört mycket att lära genom att läsa om hur andra tänker i olika sammanhang. Just ovan nämnda bok är av John D. Rockefeller och kan ses som en skildring av hans liv eller med andra ord en självbiografi. Inflationsjusterat sägs Rockefellers förmögenhet vara den största som en enskild individ innehaft på detta jordklot. Även om man kanske inte alltid kan imponeras av de affärsmetoder som Rockefeller använde sig av för att bli så framgångsrik som han blev så är det ändå mycket intressant att läsa om hans tankar gällande både affärer och livet i allmänhet.

Criticism which is deliberate, sober, and fair is always valuable and it should be welcomed by all who desire progress. I have had at least my full share of adverse criticism, but I can truly say that it has not embittered me, nor left me with any harsh feeling against a living soul.

5. Self-relience–Ralph Waldo Emerson (publicerad år 1841)

Self-reliance är en av Ralph Waldo Emersons mest kända texter och den ingick i hans samling Essays som publicerades 1841. De ämnen som berörs i denna text är mer aktuella än någonsin trots att den är skriven för mer än hundra år sedan. Förmågan att ta ansvar för sitt eget liv och förlita sig på sin egen förmåga var en förutsättning för framgång även på 1800-talet.

It is easy in the world to live after the world’s opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude.

hidden treasures

6. Hidden treasures or why some succeed while others fail. – H.A. Lewis (publicerad 1887)

Författaren till detta verk har utifrån (dåtidens) kända personer dragit slutsatser om varför vissa personer lyckas och andra inte. I denna bok finns ett stort antal personers livsverk beskrivna och i slutet av boken har lärdomarna från dessa sedan sammanställts till några råd för hur man lyckas och vad man bör undvika här i livet. Riktigt läsvärt!

Young man, two ways are open before you in life. One points to degradation and want, the other, to usefulness and wealth. In the old Grecian races one only, by any possible means, could gain the prize, but in the momentous race of human life there is no limiting of the prize to one. No one is debarred from competing; all may succeed, provided the right methods are followed. Life is not a lottery. Its prizes are not distributed by chance.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *