Livsråd till den unga gentlemannen

Med anledning av den artikelserie som gjorts bland annat i Aftonbladet där man rapporterat om ungdomars bristande arbets- och studiemotivation, kan det vara skäl att gå till grunden med några av de viktigaste lärdomarna i livet.

Som vi nämnt tidigare här i Gentlemannaguiden handlar livet inte bara om rättigheter, utan även om skyldigheter. Det liv vi lever idag är ofta en direkt följd av de ansträngningar vi gjort tidigare i livet.

Utan desto fler moralpredikningar går vi in på de instruktionsfilmer som Coronet Instructional Media gjorde från 1940-talet ända fram till 1980-talet. Dessa gjordes i form av kortfilmer främst i social vägledning, främst för ungdomar, där man berörde ämnen som etikettregler och allmänna beteenderegler i samhället.

Mig veterligen har inga motsvarande instruktionsfilmer gjorts på svenska, men speciellt i dagens samhälle skulle dessa fylla sin funktion i de flesta klassrum som en del av undervisningen.

Nedan är 10 av de bästa kortfilmerna som jag hittade i serien med råd för många av livets situationer. Något att tänka på bland annat för att råda bot på problemen som nämndes i Aftonbladets artiklar i ämnet.

1. Hur du får och behåller ett jobb:

2. Vad är egentligen företagsverksamhet?:

3. Om fördelarna med att planera sitt liv och skapa sig ett syfte:

4. Om vikten av att utvecklas till en oberoende individ:

5. Hur man utvecklar ansvarstagande:

6. Hur man bättre utnyttjar sin fritid (bra vid jobbsökning och förmågan att ta eget ansvar):

7. Om hur man får de rätta rutinerna (och t.ex. kan komma i tid till jobbet eller skolan):

8. Hur man ger akt på sitt uppförande (det smittar av sig på alla situationer i livet):

9. Om artighet i vardagen 

10. Om hur din egen attityd påverkar dig själv och din omgivning

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *