Livsvisdomar av Albert Einstein

Igår var det på dagen 137 år sedan geniet Albert Einstein föddes. Einstein som bland annat låg bakom relativitetsteorin uttalade sig även om sina livserfarenheter i många sammanhang.

Nedan har jag samlat några av hans bästa citat under några punkter. Livsvisdomar som om möjligt är ännu mer aktuella i dagens läge än när Einstein i tiderna uttalade dessa.

Framförallt har många en övertro på auktoriteter. Den som i ett tidigt skede i livet lär sig att ifrågasätta givna sanningar samtidigt som man drar nytta av det som man kan lära sig av historien har klara fördelar i livet. Det i kombination med en nyfikenhet på livet ger alla de förutsättningar som behövs för att lyckas med sina målsättningar.

Citaten:

1. Det finns två sätt att leva sitt liv. Det ena är att leva som om ingenting är ett mirakel. Det andra är att leva som om allting är ett mirakel.

2. Jag har inte speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.

3. Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt.

4. Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

5. Om du vill leva ett lyckligt liv, knyt det till ett mål, inte till personer eller saker.

6. Livet är som att cykla – för att behålla balansen måste du fortsätta framåt.

7. Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå.

8. Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.

9. Den som bara läser, tidningar och böcker av samtida författare är som en extremt närsynt person, som vägrar att använda glasögon. Han är helt beroende av tidens fördomar och skiftande nycker, då han aldrig ser eller hör någonting annat. Vad en person tänker på egen hand, är i bästa fall obetydligt och monotont.

10. Med berömmelsen blev jag allt dummare, vilket naturligtvis är ett mycket vanligt fenomen.

11. En dåraktig tro på auktoriteter är sanningens värsta fiende. För att straffa mig för mitt förakt för auktoriteterna har ödet gjort mig själv till en auktoritet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *