Några beteenderegler vid damsällskap

Det är ytterst tunnsått med böcker och texter som på ett bra sätt sammanfattar essensen i att vara en gentleman. Framförallt på svenska har det varken historiskt sett eller i nutid skrivits speciellt mycket om denna ädla konst. Det märkliga är att inte ens de mästerverk som finns på engelska i några sammanhang har översatts till svenska.

En riktig klassiker i sammanhanget är Cecil B. Hartleys bok The Gentlemen’s Book of Etiquette and Manual of Politeness från år 1875. Denna bok är alltså så pass gammal att upphovsrätten utgått på boken och därför finns den gratis att läsa på flera olika håll. En svensk översättning saknas dock fortsättningsvis på boken.

Trots att boken alltså har över 100 år på nacken är de flesta av de tips som ges i boken högst aktuella ännu idag. Det gäller även de 100 tips för gentlemannamässigt uppträdande som ges i kapitel 6.

I några inlägg framöver kommer jag att dela med mig av dessa tips i dess ursprungliga form. Vi börjar dock med ett litet utdrag i form av några praktiska regler i nämnda kapitel över hur man beter sig i sällskap av en dam. En konst som aldrig blir föråldrad och som kan vara bra att bära med sig i vardagen.

  1. If walking with a lady, never leave her alone in the street, under any circumstances. It is a gross violation of etiquette to do so.
  2. If you are about to enter, or leave, a store or any door, and unexpectedly meet a lady going the other way, stand aside and raise your hat whilst she passes. If she is going the same way, and the door is closed, pass before her, saying, “allow me,” or, “permit me,”—open the door, and hold it open whilst she passes.
  3. In entering a room where you will meet ladies, take your hat, cane, and gloves in your left hand, that your right may be free to offer to them.
  4. Never offer to shake hands with a lady; she will, if she wishes you to do so, offer her hand to you, and it is an impertinence for you to do so first.
  5. Never enter a room, in which there are ladies, after smoking, until you have purified both your mouth, teeth, hair, and clothes. If you wish to smoke just before entering a saloon, wear an old coat and carefully brush your hair and teeth before resuming your own.
  6. Lazy, lounging attitudes in the presence of ladies are very rude.
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *