När storken kom till Sundbyberg

Källa: Ur Mondelez International arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

I år fyller Sveriges största chokladtillverkare Marabou 100 år, som vi uppmärksammat tidigare här på Gentlemannaguiden. Det som började som ett familjeföretag i den lilla köpingen Sundbyberg 1916 har idag vuxit till ett av Sveriges mest kända varumärken. Utöver chokladen har Marabou också efterlämnat ett kulturhistoriskt arv där en progressiv arbetsplats utformades av tidens framstående formgivare och arkitekter i skuggan av det höga fabrikstornet. Utställningen När storken kom till Sundbyberg skildrar de första sex decennierna av Marabous historia. 

Marabouparken är kanske det bäst bevarade kulturhistoriska arvet från Marabous tid i Sundbyberg. Parken, med dess nedgrävda sociala visioner, är ett historiskt vittnesbörd om en tid i Sverige då folkhemsandan var stark och folkhemmets värderingar speglades i samhällsbygget. Sundbyberg står idag inför stora förändringar då man med nya ideal och idéer kring stadens utveckling ska rita om stadskärnan. Utställningen När storken kom till Sundbybergskildrar Marabous historia och etablering i Sverige med betoning på de sextio första åren i Sundbyberg.

Marabou tar mycket tidigt sikte på att göra personalvård till en central del av företagskulturen och kommer snabbt att utmärka sig som en av tidens modernaste industrier. Med det norska moderbolaget A/S Freia som förlaga inspireras Marabou av idén att natur, arkitektur och konst kan fungera som motvikt till urbaniseringens och industrialiseringens negativa effekter. I samspel med sin tids nya värderingar skapas en progressiv arbetsplats där socialt ansvarstagande, konst och en estetiskt utformad miljö får stor betydelse.

marabou matsal
Marabous matsal i Marabouparken. Källa: Mondelez International arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Förutom satsningar på sommarkoloni för de anställdas barn och hälsokontroller ritas fabriksanläggningen av samtidens främsta arkitekter, Ivar Tengbom, Archibald Frid och Artur von Schmalensee bland andra, med visioner om att gestalta en modern arbetsplats för en modern industri med människan i centrum. Genom landskapsarkitekterna Sven A Hermelin och Inger Wedborn formges Marabouparken 1937–1955 till en grönskande oas för arbetarna på fabriken att rekreera sig i under arbetspassen. Till Marabous anläggning förvärvas också en konstsamling av ett femtiotal konstnärer vilka var företrädare för 1900-talets nya konstströmningar.

Skärmklipp 2016-06-15 22.27.48
Marabou-försäljaren från 1960. Källa: Mondelez International arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Marabou-personal med statyn Margit av Bror Hjorth
Marabou-personal med statyn Margit av Bror Hjorth.

Idag har det gått 100 år sedan Maraboustorken landade i Sundbyberg. Sedan dess har storken flugit sin kos; logotypen förnyades under 1960-talet och Marabou flyttade till Upplands Väsby 1976. Kvar finns en mindre del av skulptursamlingen i Marabouparken att beskåda. Men kvar finns också berättelser från människor som en gång jobbade i fabriken, där det som mest var uppemot 1000 anställda. Många var kvinnor, inflyttade från grannlandet Finland och från avfolkningslän i Sverige. De kan berätta historier om ett ofta slitsamt, farligt och enformigt arbete där personalomsättningen var hög. Det finns också berättelser om en stor gemenskap och lojalitet mot både företaget och varandra, om sommarkollon och personalfester.

Med en exposé över Marabous historia skildrar utställningen När storken kom till Sundbyberg människorna bakom varumärket som arbetade på fabriken, de som utformade anläggningen och deras visioner samt konfektyrindustrins framväxt i det svenska samhället.

Skärmklipp 2016-06-15 22.24.28
Marabou-anställda vid Marabouparken.
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *