Ny studie visar att det är doftsinnet som dominerar bland våra sinnen

doftsinnet är vårt starkaste sinne

Här på Gentlemannaguiden har vi redan tidigare skrivit om det starka doftminnet i flera sammanhang. Nu verkar det också som att forskningen ger stöd för att det är doftsinnet som är det dominerande bland våra sinnen.

Synen har av många ansetts vara det som är mest dominanta av våra sinnen. Ny forskning visar nu istället att doftsinnet kan vara det som dominerar synsinnet. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och som publiceras i tidskriften Cerebral Cortex.

Dofter verkar ha en stark förmåga att distrahera oss, säger Thomas Hörberg vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och den som lett studien.

Doftsinnet är det dominerande

doftsinnet dominerar bland sinnena

Enligt tidigare forskning är det synsinnet, alltså det vi ser, som dominerar och påverkar vad vi uppfattar med andra sinnen. Men nu omprövas den bilden. Forskare vid Stockholms universitet har nämligen funnit att doftsinnet i själva verket kan dominera synsinnet. 

I forskningsstudien presenterades deltagarna för dofter och bilder som föreställde blommor och frukter, som doften av syrén och bilden av ett päron. Efter ett par sekunder fick de klassificera antingen doften eller bilden som blomma eller frukt.

Ibland var bilder och dofter samstämmiga, men ibland kom de från olika kategorier. Med hjälp av deltagarnas reaktionstider och hjärnaktivitet kunde forskarna mäta hur mycket svårare det blev att genomföra uppgiften när bilderna och dofterna inte hängde ihop. 

Resultaten visar att distraherande dofter hade stor påverkan på deltagarnas förmåga att snabbt kategorisera bilder. Distraherande bilder hade däremot inte en lika stor påverkan på förmågan att bestämma dofter. Forskarna tolkar detta som att doftsinnet dominerar, alltså har stor inverkan på bearbetningen av synintryck.

Mätningarna av deltagarnas hjärnaktivitet visade på samma sätt att när bilder skulle kategoriseras samtidigt som deltagarna kände en distraherande doft fick hjärnan jobba hårdare för att bortse från doften. 

Forskning om hur olika sinnesintryck ”tävlar” om vår uppmärksamhet kan leda fram till nya metoder för hur vi kan förstå varför vissa människor är känsliga för störande dofter eller ljud, säger Thomas Hörberg. 

Artikeln ”Olfactory influences on visual categorization: Behavioral and ERP evidence” av Thomas Hörberg, Maria Larsson, Ingrid Ekström, Camilla Sandöy och Jonas Olofsson, publicerades i tidskriften Cerebral Cortex den 31 mars.

Länk till studien: https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa050

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *