Nyckeln till framgång: Tacksamhet

Sir John Templeton (1912-2008), en av de mest framgångsrika investerarna i historien tillfrågades en gång vad hemligheten bakom hans framgångar var. Hans svar var ett av de kortaste, men samtidigt det mest slagkraftiga jag någonsin hört. Han svarade:

”Det är tacksamhet. När du är tacksam finns det ingen rädsla. När du är tacksam finns det ingen ilska.”

Just detta upplever jag att är problemet för många i dagens samhälle. De flesta av oss är uppväxta med privilegier som gör att man tar det mesta för givet. Att det finns mat på bordet och ett jobb att gå till är för de flesta så självklart att det snarast ses som en medborgares rättigheter. Om saker går fel söker man gärna orsaker hos andra snarare än hos sig själv.

Tacksamhet är verkligen en underskattad egenskap i dagens samhälle. När vi ser omkring oss har vi alla otroligt många saker att vara tacksamma över. Jag behöver inte gå in på dessa närmare. Alla vet själv vad som är viktigt i ens liv.

Tyvärr läggs fokuset alltför ofta på det man inte har och på det som man önskar att man hade. Man lägger dagarna på att vara missnöjd med sitt liv och missunnsam mot de som man anser att har det bättre.

Om man istället kunde förändra sitt synsätt så att tacksamheten över det liv man har idag genomsyrar ens liv och de val man gör tror jag att det skulle finnas bättre möjligheter att även lyckas med sina målsättningar.

Precis som Sir John Templeton nämnde ovan – När man är tacksam finns det ingen rädsla eller ilska. Det är två av de viktigaste känslorna att behärska oavsett vad man vill lyckas med. Möjligheten att utforma sitt liv enligt sina egna önskemål som de flesta av oss har borde absolut göra oss tacksamma över livet.

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *