Ordningssinnets betydelse för framgång

Innan vi hämtar inspiration från Newports snygga möbler och inredning i ett inlägg imorgon plockar vi här fram lite visdomar från boken  Konsten att komma sig upp här i världen (1923) gällande ordningssinnets och dess betydelse för framgång.

Vi män är kanske inte främst kända för vårt ordningssinne. Detta kan delvis vara en generalisering, men faktum är att manligheten ofta används som en ursäkt för bristande ordning i hemmet och även för livet i övrigt. Ordning och reda ses ofta som något feminint och något som ”en riktig karl” inte behöver tänka på för att klara sig i livet. Detta kan i vissa fall bli en självuppfyllande profetia som är svår att slippa ifrån.

Men som det nämns i texten nedan är ordning och noggrannhet två viktiga och nödvändiga faktorer såväl i affärslivet som i det dagliga livet. För att lära sig noggrannhet i större sammanhang gäller det att även vara noggrann med de små detaljerna. Annars kommer man att ha betydligt svårare att nå sina mål i livet.

Ta en sak som tidshantering. Hur många av oss lägger väl inte alltför mycket tid på att söka efter saker som beror på dålig organisation och oordning i hemmet. Genom klar struktur och ordning blir det betydligt enklare både att hitta sina saker, vilket igen ger en sinnesro.

Sedan skall man aldrig underskatta den psykologiska aspekten av att ha ordning och reda omkring sig. Det finns till och med böcker där man påstår att oreda i hemmet gör så att energin stagnerar, medan ordning på torpet kan ge framgång och lycka i livet – inte minst ekonomiskt. Min sambo som läst boken Konsten att städa av gurun inom området, Marie Kondo, citerar ofta denna bok för att få mig motiverad att städa.

Jag har inte själv läst boken, men min sambo påstår alltså att det i boken nämns att en städad arbetshörna är det första steget mot ekonomiskt välstånd och framgång i livet. Om det sedan endast är ett sätt att få mig att städa eller om det faktiskt stämmer vet jag inte. 🙂

Oavsett vilket upplever jag att vi män faktiskt har mycket att lära av kvinnor inom detta område. Det faktum att det finns ytterst få manliga experter som offentligt uttalar sig inom området kanske är ett bevis för detta.

Jag avslutar med att citera Paulina Draganja som har bloggen Förvaringsdrottningen. I inlägget ”Organisering = investering mot ett bättre liv” skriver hon bland annat följande gällande detta viktiga ämne:

Organisering är en av grundstenarna för att kunna få balans i livet. Det är av största vikt och det går inte att komma runt. Genom att organisera är du steget före i stället för att vara steget efter. Vilket skapar stress och oro. Ju mer oorganiserat desto mer behöver du hålla reda på saker och ting i huvudet. Och köpa dig kortsiktiga lösningar. Därför gäller det att prioritera detta. Att organisera, skapa struktur och rutiner är att investera sin tid i ett bättre liv. Det möjliggör oss att uppnå våra mål och få tid till det vi helst av allt vill göra.

Se organisering på det sättet så lovar jag att du kommer att känna dig mer motiverad att skapa ordning i olika aspekter av ditt liv – från små till stora saker.

Nedan är det korta kapitlet om Ordningssinnet och dess betydelse från boken Konsten att komma sig upp här i livet av Harrison B. Ford från år 1923.

Kap. 14. Ordningssinnet och dess betydelse.

Varje sak har sin tid, och varje sak på sin plats! Må dessa ord stå med eldskrift inpräntade i den mans hjärna, som vill fram i världen. Dessa ord innebära nämligen ett stort steg framåt mot målet. För dem, som icke inser betydelsen härav, finnes föga hopp om framgång i världen, och en person, vilken, utan att äga begrepp om dessa båda viktiga saker, skapar sig en oberoende ställning genom ett rikt giftermål, arv e. d., han saknar de rätta förutsättningarna för att kunna förvalta sin förmögenhet. Man bör således kunna organisera. Hur ofta hör man icke arbetaren fördöma miljonären, därför att denne icke arbetar själv utan sitter i lugn och ro och förtjänar pengar på sina arbetare. Men man glömmer totalt, att det är omöjligt att förtjäna en förmögenhet, om man icke äger förutsättningarna. Ofta är miljonären själv ett barn av folket och har endast på grund av sin duglighet och energi svingat sig upp till arbetsgivarens och en förmögens mans ställning. Det vore bra underligt, om en sådan duglighet icke skulle belönas. Begåvningen får icke tillintetgöras. Låt energien sitta i högsätet och låt oss unna den, som gjort sig förtjänt härav, vår aktning och vår erkänsla.

Ett igenkänningstecken på de män, som skapat sig ett namn inom affärsvärlden, är just deras organisationsförmåga. De ha insett, av vilken utomordentligt stor betydelse det är att indela sin tid och giva varje sak dess rätta plats. De ha förstått, att hur stor och avgörande betydelse det är, att ordning råder överallt.

Oordning är något av det värsta man kan tänka sig, icke endast när det gäller affärer utan även i det dagliga livet. Oordning stjäler tid och förorsakar ett bryderi, vilket man kunnat undgå, och följderna visa sig i förlust av pengar. Ordning! Ordning! Och åter ordning! Det är grundpelaren i varje affär. Men naturligtvis kan man icke skapa en sådan ordning, om man icke själv förstår betydelsen därav. Man bör därför lära sig att vara ordentlig i det lilla för att sedan även kunna vara ordentlig i det stora. Lär man sig icke detta, kommer man aldrig fram till något mål. Ordning och noggrannhet äro två viktiga och absolut nödvändiga faktorer såväl i affärslivet som i det dagliga livet. Och jämte förmågan att hushålla med sin tid är ordningen ett av de viktigaste medlen till framgång.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *