Om konsten att agera genast

Som vi konstaterat tidigare är det ytterst vanligt att man lägger likhetstecken mellan framgång och pengar. Visst, med pengar kan man köpa frihet i den meningen att man inte är beroende av en arbetsgivare som lägger begränsningar gällande ens användning av tiden.

Detta leder dock även till en onödig respekt för människor med pengar, något som gör att man gärna försöker kopiera andra människors framgångsrecept utan kritisk granskning med hänsyn till egna personliga egenskaper. I olika medier översköljs vi även av olika tips för hur vi själva skall bli framgångsrika genom att tillämpa de framgångsstrategier som olika ”kändisar” tillämpat.

Dessa strategier är naturligtvis väldigt motiverande på många plan och kan tjäna oss i syftet att bli motiverade för att genomföra vissa uppgifter. Att ta till sig lärdomar från olika rollmodeller kan vara väldigt nyttigt för att lägga ens ansträngningar i sitt rätta sammanhang. Genom att läsa historien om andra människor som lyckats ser man att alla haft sina motgångar och att det oftast lönar sig att vara envis och uthållig i sina strävanden.

Att försöka tillämpa generella strategier i ens eget liv kan dock även vara väldigt frustrerande och kan framkalla känslor av maktlöshet. I många fall är problemet nämligen inte brist på vilja och ansträngning. Det är bristen på riktning i livet… och framförallt passion för det man vill satsa på.

[pullquote]

Det räcker inte med att vara strängt upptagen – det är myrorna också. Det avgörande är: Vad är det man är strängt upptagen med?

– Henry David Thoreau

[/pullquote]

I många fall har vi ett naturligt intresse för vissa saker här i livet. Saker som vissa har en naturlig fallenhet för och som de genom år av försök och misstag lyckas omvandla till ett yrke som de bemästrar till fulländning. Tyvärr är dessa personer i minoritet. För de flesta andra är det yrke man valt en följd av kompromisser, medan självförverkligande och nöjen är något som får komma vid sidan om jobbet.

I bästa fall drömmer man om att hitta något som man brinner för och som man kan förvandla till ett yrke. Det enda som behövs är det perfekta tillfället att börja med det man älskar – detta medan man gör upp den perfekta planen hur man skall gå tillväga.

En plan är alltid en början. För att man skall veta hur man skall ta sig någonstans behövs en målsättning. Men en plan utan handling kan även vara väldigt demoraliserande – en källa för maktlöshet och frustration. Om man aldrig på allvar tar steget ut till förverkligande av planen växer ofta tvivlet på planens förträfflighet, allt medan frustrationen växer och en diffus känsla av otillräcklighet tilltar.

Därför är det viktigt att veta när planering endast är ett sätt att skjuta fram problemen, ett sätt att undvika att behöva ta tag i det som bör göras här och nu. Många av oss är trötta största delen av dagarna. Det säkerställer många av de rutiner som behöver skötas för att vardagen skall fungera. I dessa sammanhang kan det då kännas mer bekvämt att sätta sig ner framför sitt anteckningshäfte där man skriver upp målsättningar och planer och anteckna när man skall påbörja sitt nya liv.

Det ger en känsla av välmående. Då har man i alla fall gjort något för att lätta sitt samvete över att man inte orkar ta tag i saker och ting här och nu. Men frågan är om man verkligen har gjort något som för en närmare mot målsättningarna eller om det endast bygger på den frustration som man innerst inne känner över att aldrig komma igång?

Faktum är att människan är bekväm i de flesta sammanhang. En plan med ett långt tidsperspektiv verkar nästan alltid som en bra idé, medan tvivlet alltid växer ju närmare man kommer själva utförandet. Något som sedan leder till en ond cirkel ifall man får en vana att aldrig förverkliga det som känns obekvämt.

[pullquote]

Entusiasm är den bestående kraften från alla handlingar.

– Samuel Smiles

[/pullquote]

Om man tar sig ur bekvämlighetszonen och tar sig an det man innerst inne vet att måste göras kommer man att märka hur motivationen växer i takt med utförandet och att man hela tiden hittar nya sätt att uttrycka sig på. Detta gäller oavsett vad det handlar om, som t.ex. att skriva, att träna eller att träffa nya människor att samarbeta med. Handling är självpådrivande och utlöser en serie av oväntade reaktioner som med stor sannolikhet gör att man överträffar sina egna förväntningar.

Hur hittar man då det som man vill göra i livet? Något som man brinner för så mycket att man inte ens känner att man jobbar för de pengar man förtjänar?

Delar av svaret hittar man i texten ovan. Ibland finns svaret i att sluta tänka och börja agera. I teorin kan det mesta låta bra. Det är först när man tillämpar planerna i verkligheten som man på allvar vet om något passar för en eller inte. Det är inte alls säkert att ett liv som företagare passar en själv även om man gör det man älskar hela dagarna. Men då har man i alla fall prövat, vilket kan leda till att man uppskattar livet som anställd mer.

Dessutom har ett förhållandesätt som bygger på att omsätta idéer i praktiken en annan fördel. Genom att ta steget ut i den ”riktiga världen” lär man sig vad som verkligen behövs för att lyckas och man kan enklare omarbeta sin plan och strategier för att lyckas. I bästa fall tjänar riktiga erfarenheter som en sporre för att ta nästa steg i sin utveckling. Det är endast genom att testa som man på allvar lär sig vad man behöver veta om sig själv, vad man gillar och hur man vill leva sitt liv.

Ta därför redan idag beslutet att börja göra något åt dina drömmar baserat på dina kunskaper i nuläget. Först efter att du vet mer om dig själv och dina drömmar kan det vara dags att utforma en noggrannare plan.

I en tidsålder som kännetecknas av ett överflöd av information är det lätt hänt att man blir paralyserad och känner att allt måste vara perfekt förberett innan man skrider till verket. Lämna tankarna på perfektion och ge dig istället ut på en upptäcktsfärd med en lätt packning, utan alla de fördomar som för mycket information kan ge.

Om det finns något som man ta med sig av alla de lärdomar som vi dagligen erhåller gällande framgångsrika människor, så är det just att de ofta saknat formell skolning inom de ämnen de blivit framgångsrika i. En brinnande vilja och passion för det de önskat uppnå har räckt långt – men då gäller det att börja genast och inte imorgon.

Tre bra böcker i ämnet:

1. Do the Work – James Pressfield

2. Mastery – Robert Greene

3. Tools of Titans – Timothy Ferriss

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *