Packning under resandets gyllene tidsålder

packning till sommarresan

Att packa är i de flesta fall den minst roliga delen av resandet. Här gäller det att vara lite förutseende och planera för vilka evenemang som kan bli aktuella att delta i under resans gång.

I jämförelse med hur det såg ut under det som ofta kallats den gyllene eran gällande resandet kanske man ändå borde dra en lättnadens suck att man inte behövde resa under denna tidsera. Förutom att restiden var betydligt längre, fanns även betydligt strängare etikettregler gällande klädseln.

I ett tidigare inlägg bekantade vi oss med Grand Tour, den unga adelns bildningsresor som förekom främst mellan 1500- och 1800-talen. Här kunde vi konstatera att ångbåtar och ångtåg ändrade förutsättningarna för resande i mitten av 1800-talet. Men trots att resandet nu blev betydligt snabbare och billigare var det fortsättningsvis främst de förmögna som hade möjlighet att resa.

Rätt packning för nöjesresan

Under andra delen av 1800-talet blev bad- och kurorter populära bland de som hade råd att resa. Bland dessa fanns Monte Carlo och kurorten Baden-Baden med sina spektakulära casinoanläggningar. Två intressanta orter för den som önskade blanda avslappning med nöje.

Förutom kurorten Baden-Baden med sitt världskända casino, var även det mindre kända kur- och badorten Blankenberge i Belgien en exklusiv resedestination bland kungligheter och överklassen innan första världskriget. Här fanns även Belgiens första Casino som öppnade år 1886.

Casino kursaal van Blankenberge som öppnade år 1886.

Med tanke på restiden var det naturligtvis en utmaning att packa inför en resa. Till det kom alltså även de strikta etikettreglerna gällande klädseln. Därför var det speciellt viktigt att beakta alla de nöjesevenemang som man kunde tänkas deltaga i under resans gång.

Att det i många etikettböcker från början av 1900-talet fanns ett skilt kapitel gällande badortsliv och etiketten vid kurorter skvallrar en del om populariteten bland några av Europas större kurorter under det som kommit att kallas Golden Age of Travel eller resandets gyllene tidsålder. En tidsperiod som kan sägas ha infunnit sig innan det billigare flygresandet tog vid i mitten av 1900-talet.

I etikettlitteraturen kan man även mellan raderna utläsa att det alltså främst var den övre samhällsklassen som hade möjlighet att resa under denna tidsera. Nämnda kurorter i sig var exklusiva och sedan gjorde även resekostnaderna och den långa restiden att det var få från de lägre klasserna som hade möjligheter att vara borta så långa perioder som det krävdes från jobbet eller jordbruket.

Hur man packade för en sommarresa

I inlägget om 1930-talets klädkod för gentlemannen får man en introduktion i hur många olika delar man behövde beakta vid packning inför en resa under denna tidsera.

I etikettboken B.V.T:s lexikon för etikett och god ton av Albert Bonniers Förlag från år 1930 ges ytterligare instruktioner om vad som kan vara värt att packa med sig under en resa till en rekreationsort sommartid.

Här lär man sig bland annat att nödvändighetsplaggen utgörs av res- och sportdräkt. Den väl sportriggade gentlemannen medför på den enklare sommarvistelsen också mörk kavajkostym, samt till blå kavaj, även vita långbyxor – helst av cheviot.

För den finare bad- och brunnsorten samt de större högfjällshotellen krävdes också smoking. Enligt instruktionerna skulle man vara helt sportklädd på morgonen, ha kavajkostym till lunchen och smoking till middagen samt kvällsaktiviteterna.

De vita byxorna var ett populärt sommarplagg redan på 1930-talet. Här illustrationer från Esquire Apparel Arts där man förevisar hur de vita byxorna kan användas till såväl segling som en semester vid franska rivieran.
En man blir bötesfälld för opassande klädsel på strand i Heemskerk, Holland år 1931.

Hur det ser ut i dagens läge

Även om mycket ändrat gällande etiketten för klädseln vid olika tillfällen under dagen kan det ännu idag vara värt att ägna resepackningen lite extra eftertanke. Här är även i dagens läge typen av resa och de aktiviteter man önskar delta i det viktigaste att beakta.

Man kanske inte behöver packa ned en smoking, inte ens med tanke på ett eventuellt besök hos ett casino, men det finns fortfarande klädkoder att beakta vid besök hos finare restauranger och hotell. Många hotell har ännu i dagens läge shortsförbud vid sina restauranger kvällstid och då har det ingen skillnad om det är över 30 grader varmt utomhus.

Med andra ord kan åtminstone ett finare par skor och chinos- eller kostymbyxor rekommenderas vid besök hos badorter även i dagens läge.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *