Pengar och lycka

Gör pengar människan lyckligare och kan lycka köpas för pengar? Idag tar vi en närmare titt på dessa eviga frågor. Det finns en del forskning kring detta där man främst har mätt inkomstens inverkan på det upplevda välbefinnandet.

En av de mest kända inom detta område är den studie som Richard A. Easterlin publicerade år 1974 och som blivit känd som The Easterlin Paradox. Enligt denna har en ökning av inkomsten betydelse främst så länge det handlar om en relativ ökning av inkomsten i förhållande en referensgrupp, som t.ex. andra invånare i ett land. Med andra ord blir man enligt denna studie inte nöjdare med sitt liv även vid en högre inkomst ifall ”alla andra” i ens referensgrupp får samma förmåner.

Sedan dess har ekonomer debatterat kring ämnet och studier har gjorts för att undersöka sambandet. Den mest omfattande bland dessa är den studie som gjordes år 2012 som visar att det faktiskt finns ett positivt samband mellan ökad inkomst och det upplevda välbefinnandet. Det var genom att undersöka ett stort antal länder över tid som man kom fram till denna slutsats.

Det som studier dock också visat är att inkomstökningar uppvisar en större marginalnytta vid lägre inkomstnivåer och där kan man faktiskt prata om att pengar kan köpa lycka. När basbehoven är uppfyllda tenderar dock marginalnyttan vid ännu högre inkomster att plana ut och uppvisar mindre utslag på glädjen efter detta, precis som infografiken nedan visar.

Så vad kan man egentligen säga om pengar och lycka och deras samband? Jag tror att det är något som är omöjligt att mäta eftersom det som mycket annat här i världen är ytterst subjektivt.

När man inte har pengar för att täcka knappt basbehoven kan det, precis som det nämns nedan, betyda allt här i världen. När man dock uppnår en viss säkerhetsnivå minskar dock pengarnas betydelse. Men även här är vi ju väldigt olika.

Vad olika människor uppfattar som en tillräcklig säkerhetsnivå är ju i allra högsta grad personligt och det samma gäller då det gäller behovet av frihetskänsla. En väldigt underskattad dimension då det gäller pengar är nämligen den frihetskänsla dessa skapar. Friheten att kunna göra det man vill på dagarna utan att känna press på att få in pengar för att betala mat och räkningar.

Huruvida det är pengar som leder till lycka eller lycka som leder till pengar är dock en sak som inte gjorts speciellt mycket studier på. Men det lika lite som med ovan nämnda studier är det något som är speciellt lätt att mäta.

Happiness and Money Infographic
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *