Placeringar i oroliga tider

Citatet ovan är väldigt populärt inom placeringskretsar för att beskriva en placeringsfilosofi som bygger på att köpa aktier och/eller tillgångar när rädsla råder på marknaden och när dessa alltså är billigt prissatta. Då det gäller största delen av aktiemarknaden är vi inte riktigt där ännu efter många år av centralbanksstimulanser, men redan idag finns det faktiskt stora möjligheter ifall man håller ögonen öppna och har tålamod.

Just detta att med våld försöka stimulera ekonomier som inte vill ta fart har gjort att vi nu har byggt upp en av de största ”bubblorna” någonsin på finansmarknaderna. I brist på investeringar har pengar istället sökt sig till aktiemarknaden där många haft en riktig fest de senaste 6-7 åren. Det var först ifjol som vi började märka av en avmattning i samband med att Kinas ekonomi började hosta. Sedan dess har oroligheter präglat samtliga marknader i världen och i skrivande stund mer än någonsin tidigare.

Hur skall du placera i oroliga tider?

Hur skall man då agera i en värld fylld av oroligheter för att skydda sina pengar och för att få avkastning på sitt kapital? Naturligtvis finns det ingen som med säkerhet kan veta svaret på dessa frågor.

Oenigheten är större än någonsin hos så kallade experter gällande hur framtiden kommer att arta sig. Det enda vi skulle råda alla att göra är det samma som borde gälla oavsett marknadsläge, nämligen:

  1. Lita aldrig på placeringsrådgivare eller andra ”experter” utan att ta reda på deras motiv först. Alla dessa är i slutändan försäljare av sina egna produkter.
  2. Minimera avgifter som tecknings- och förvaltningsavgifter. Ta alltid och red ut de egentliga kostnaderna för att teckna andelar i olika typer av fonder. Dessa avgifter är oftast de samma oavsett hur fonderna än går.
  3. Lär dig tänka själv och att ta eget ansvar för dina pengar givet förutsättningarna.
  4. Försök att se de trender som rör sig på marknaderna. En åldrande befolkning gör vissa produkter och tjänster mer nödvändiga än andra i framtiden. Dessutom har varje generation sina säregna konsumtionsmönster som bl.a Bloomberg kunde berätta i en artikel på fredagen.
  5. Sök efter företag inom bortglömda och ”osexiga” branscher. Till dessa hör till exempel många gruvbolag som till följd av nedgången i råvarupriserna blivit oerhört billiga. I dessa fall behöver man dock göra sin hemläxa för att undvika att köpa på sig konkursfärdiga företag. Med tålamod kan man dock göra sig enorma vinster på lång sikt, förutsatt att konjunkturerna vänder.
  6. I svåra tider presterar vissa sektorer bättre än andra. Till exempel företag inom vissa delar av livsmedelssektorn brukar vara mindre känsliga för konjunkturnedgångar än företag i övrigt.
  7. Många ser aktieplaceringar som något riskfyllt. Se det istället som ett perfekt tillfälle att rida på andras företagsidéer utan att själv behöva lägga ut den tid eller de resurser som behövs för att starta upp ett eget företag. Bäst fungerar det således om man placerar i en bransch som man har kunskap och intresse för. Att se aktier som ägande av andelar i ett företag borde därför vara en självklarhet istället för den spekulation som många bedriver när det handlar aktiesparande.

Det var bara några av råden som först kom i åtanke. Vi vill ännu dela med oss av ett tips som kan löna sig att hålla i åtanke den närmaste framtiden, nämligen att hålla utkik efter ädelmetaller som guld och silver.

Vi har redan en längre tid följt Mike Maloney och hans intressanta teorier kring världsekonomin. Han står bakom sidan goldsilver.com och har gjort en uppsjö med intressanta youtube-klipp och är en välkänd kritiker till rådande ekonomiska politik som bygger på kvanititativa lättnar (QE) och nollräntor.

Även om jag är av precis samma åsikt som Maloney gällande det mesta gäller det dock att vara medveten om att han även säljer nämnda ädelmetaller innan man går ”all in”. Nedan är ett av många intressanta videoklipp från Maloney.