Psykologens tips – så minskar du stress i vardagen

hur man undviker stress i vardagen

Det finns flera saker som kan skapa stress i livet och ibland är de de små olägenheterna som skapar stora hinder i vardagen. I en ny undersökning från Yougov på uppdrag av mobilladdningsföretaget Brick uppgav en av fyra (26 procent) svenskar under 40 år att någon gång fått ställa in eller ändra om planer på grund av lågt mobilbatteri. Men hur ska man egentligen hantera de små stressmomenten i livet? Här ger psykologen sina bästa tips. 

Känslan när man gått på bussen efter en lång arbetsdag, redo med hörlurar och podd för att stänga ute barnskrik och trafik, så har mobilen bara 2 procent batteri kvar, för att man sen ska hämta ut det där paketet som kräver en kod som också måste aktiveras via mobilen – som nu bara har 1 procents batteri kvar.

Den stressen är verkligen frustrerande och vi jobbar ju dagligen med att försöka va en liten hjälp i sådana stunder, men ibland kan man ju behöva lite knep för att inte känna total hopplöshet, säger Emil Esselin, VD på Brick. 

Hur svenskar upplever stress kopplat till lågt mobilbatteri

Brick, som erbjuder portabel mobilladdning på stan, ville se hur svenskarna upplever stress kopplat till lågt mobilbatteri. I undersökningen kunde de förutom hur svenskarnas planer påverkats också se att var tredje svensk (34 procent) känner sig stressade flera gånger i veckan på grund av just lågt mobilbatteri. Även om den typen av händelser i vardagen kan skapa en tickande känsla av irritation och otålighet finns det knep för att hantera den, menar David Waskuri, leg. psykolog vid Sveapsykologerna. 

  • Det finns olika typer av stress som påverkar oss på olika sätt. De mindre, vardagliga stressmomenten kanske inte verkar oroande vid första anblick, men många, återkommande stresspåslag kan kan ha en negativ inverkan på ditt mående. Hur vi reagerar och agerar på den typen av stress kan också vara en fingervisning på vart din mentala hälsa befinner sig just nu, säger David Waskuri, leg. psykolog vid Sveapsykologerna. 

Så hur ska man på bästa sätt hantera de där mindre men ack så jobbiga, stressmomenten i vardagen? David Waskuri menar att det finns flera knep. 

Se upp för varningssignalerna och försök att skapa balans

Om man märker att man reagerar starkt på mindre saker i vardagen såsom när man inte hitta sina nycklar, att man missar bussen, att datorn inte startar eller att mobilbatteriet dör när man väntar på ett viktigt arbetsmail så kan det betyda att den sammanlagda stressen är för hög. Långvarig stress kan nämligen ge kort stubin.     

  • Se till att få in din återhämtning kontinuerligt såsom din sömn, dina pauser, dina måltider.     
  • Se upp med multitasking eftersom det är mer krävande för hjärnan, gör hellre en sak i taget.     
  • Gör även gärna situationsanalyser och analysera vad som triggade igång din negativa reaktion, vad du fick för tankar och känslor, och vad ditt beteende blev samt vad beteendet ledde till. Ofta hittar man saker i situationsanalysen som man kan ändra förhållningssätt till eller förbättra. Det kan exempelvis handla om tankefällor såsom katastroftankar och impulsiva beteenden som vidmakthåller stressen. 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 28-31 maj 2021 har sammanlagt 1008 intervjuer via Yougovs internetpanel genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *