Så lyckas du med anställningsintervjun i lågkonjunktur

Det är lågkonjunktur i Sverige och i många branscher minskar antalet lediga jobb. Därför blir det allt viktigare att utmärka sig under en anställningsintervju. Att navigera genom detta kritiska steg i anställningsprocessen kräver inte bara att du faktiskt har rätt erfarenhet och kompetens, utan också en bra plan för hur du ska kunna göra det bästa av den utmanande situationen.

I och med att allt fler arbetsgivare använder sig av rekryteringsföretag så blir också anställningsintervjuerna allt mer omfattande och utmanande. Rekryteringsföretag har ofta specialiserade metodiker och använder sig av personlighetstest och kompetenstest som IQ-test för att samla in kompletterande data.

Här är nio bra tips för hur du bäst klarar en anställningsintervju och ökar dina chanser att säkra drömjobbet.

1. Förberedelse är A och O

Inför varje anställningsintervju är det avgörande att du läser på noggrant om företaget och tjänsten. Genom att du läser på visar du ditt intresse för företaget och det hjäper dig också att ställa bättre och mer relevanta frågor. Koppla dina svar på frågor under intervjun till det du vet om företaget för att förklara hur din bakgrund och kompetens kan vara extra värdefull.

2. Framhäv soft skills

Med färre lediga jobb på marknaden letar arbetsgivare inte bara efter teknisk kompetens utan också efter mjuka färdigheter som förmåga att samarbeta, kommunicera och problemlösa i gruppen. Förbered ett antal konkreta exempel på hur du har använt dessa färdigheter i tidigare situationer och hur de kan vara till nytta för företaget.

3. Använd dina erfarenheter som exempel

Använd konkreta exempel från ditt arbetsliv för att stödja dina påståenden om kompetens och prestationer. Detta ger arbetsgivaren tydliga bevis på hur du har lyckats hantera utmaningar och leverera resultat tidigare. Undvik floskler, det sänker bara intrycket.

4. Visa positiv energi och entusiasm

Under en anställningsintervju är det viktigt att visa positiv energi och entusiasm för både jobbet och företaget. Arbetsgivare söker inte bara efter kompetens utan också efter individer som kommer att passa in i arbetsmiljön och bidra till en bra stämning.

5. Var förberedd på svåra frågor

Förvänta dig att ställas inför utmanande frågor om din erfarenhet, styrkor och svagheter. Förbered dig genom att tänka på möjliga frågor och formulera svar som framhäver din förmåga att hantera olika svåra situationer, t.ex. konflikter på arbetsplatsen eller utmanande situationer med kunder.

6. Anpassa dina svar till den rådande arbetsmarknaden

I en lågkonjunktur är det viktigt att vara medveten om hur påverkad branschen du söker jobb inom är. Läs på i förväg om branschen och försöker relatera hur dina färdigheter och erfarenheter kan vara särskilt värdefulla i en tid av ekonomisk utmaning.

7. Visa flexibilitet och anpassningsförmåga

Arbetsgivare är ofta angelägna om att anställa personer som kan hantera förändringar och osäkerhet så kom ihåg att visa exempel på din flexibilitet och anpassningsförmåga. I en lågkonjunktur tvingas företag ofta till omstruktureringar och omorganisationer, och det kan vara väldigt viktig för en arbetsgivare att hitta anställda som kan navigera omställningarna och spela olika roller.

Förbered exempel på där du har anpassat dig till förändrade arbetsvillkor eller förutsättningar och visat initiativ. Har du t.ex. varit med om någon omorganisation eller djupare ekonomisk nedgång på en annan arbetsplats?

8. Tänk igenom dina löneanspråk

I lågkonjuktur är det extra viktigt för arbetsgivare att kunna ha kontroll på kostnaderna. Dina löneanspråk kommer vara en viktig del av förhandlingen, och tänk därför igenom dem extra noga. Räkna igenom din privatekonomi innan intervjun så att du vet om det finns en lägsta lön du behöver ha för att kunna hantera din privatekonomi.

Som vanligt är det bästa sättet att förhandla en bra lön att ha flera alternativ att välja mellan. Försök att alltid ha flera olika anställningsprocesser igång med olika arbetsgivare. Det ger dig också indikationer på vad en marknadsmässig lön är, som du kan använda vid en förhandling.

9. Följ upp efter intervjun

Efter intervjun är det viktigt att följa upp med en tacknotering eller e-post. Uttryck din tacksamhet för möjligheten att intervjua och bekräfta ditt intresse för positionen. Detta visar professionalism och håller dig i tankarna hos rekryterarna.

Sammanfattning

Låt inte lågkonjunkturen hindra dig från att hitta drömjobbet.

En anställningsintervju under lågkonjunktur en utmanande process. Men genom att vara väl förberedd, framhäva dina styrkor och visa en positiv och anpassningsbar attityd kan du utmärka dig själv och öka dina chanser att imponera på arbetsgivarna.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *