Att tänka på vid investering av solceller för bostadsrättsföreningar

solceller för BRF

Priset på solceller har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Tillsammans med statligt stöd har detta lett till en snabb expansion av antalet installationer. Här går vi närmare igenom vad solceller egentligen är och vad man bör tänka på när man investerar i solceller till bostadsrättsföreningen.

Investering i solceller kan vara bland det bästa du kan göra, både för din ekonomi och miljön. Att installera solceller i din BRF kan göra det möjligt att öka framtidsvärdet på din verksamhet, samtidigt som du är med och bidrar till en mer hållbar framtid.

Vad är solceller?

Solceller genererar solenergi som kan användas för att värma vatten och luft, ge ljus och generera solenergi. Det är en anordning som direkt kan omvandla solstrålning till elektrisk energi med hjälp av fotoelektrisk effekt . Solcellen genererar en elektrisk ström när den absorberar solljus. En solcell består av ett substrat med halvledande material, t.ex. kisel (Si), kisel av metallurgisk kvalitet (MG-Si), galliumarsenid (GaAs), kadmiumtellurid (CdTe) eller kopparindiumselénid/galliumdiselenid (CIS/CIGS).

Inom solcellstekniken används huvudsakligen tre typer av solceller: monokristallina kiselsolceller , multikristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller.

Hur genererar solceller energi?

solceller för brf

En solcellsmodul av solpaneler på taket är i själva verket ett litet kraftverk. Solmodulerna installeras i ett friluftsutrymme med en yta på minst 2 m² och lutas i en vinkel som motsvarar den latitud där den är belägen för att säkerställa optimal effektivitet under hela dagen. När direkt solljus faller på solcellerna frigörs fria elektroner från deras atombindningar eftersom solfotonerna har gett tillräckligt med energiefoton för att bryta loss dem. Eftersom det inte sker någon kemisk reaktion inuti uppstår ingen förorening. Solelektricitet är ren el.

En enskild solcellsmodul består av flera solceller som är elektriskt sammankopplade och inkapslade för att skydda dem mot fukt, damm och starkt solljus. Solpanelerna läggs i allmänhet på taket, så att modulerna ansluts till varandra för att bilda en solcellsanläggning med tillräcklig effekt för vardaglig hushållsanvändning.

I allmänhet krävs en eller flera solcellsanläggningar för aktiva hus, medan passiva hus endast har en eller två vardera. För att säkerställa en belastningsoberoende elförsörjning måste solpanelerna ha en nominell avkastning av el vid alla tidpunkter under hela året. Solprojekt bör ge cirka 90-110 procent av det totala elbehovet under sommarmånaderna med en solinstrålning på 1000 kWh/(m²a). I nordligare klimat krävs en solinstrålning på cirka 800 kWh/(m²a), vilket innebär att solkraftverk måste ha en nominell avkastning på minst 105 procent.

Att tänka på när man investerar i solceller till bostadsrättsföreningen?

Solceller behöver direkt solljus för att fungera ordentligt och de slits ut så småningom. En typisk solcellsanläggning består av 25-100 solcellsmoduler eller fler som är sammankopplade i serie via en växelriktare för att ge el till din bostadsrättsförening. Det finns också batterier för att lagra överskottsenergi som genereras under dagen så att du kan använda den senare.

Du kan använda solenergi själv och sälja det som återstår till andra leverantörer med hjälp av en smart mätare. Detta innebär att du inte behöver betala lika mycket för din el. Det gör solcellerna mycket attraktiva.

Det är viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om det kommer att uppstå några problem till följd av solpaneler på taket. Det finns också solceller som inte kräver att du installerar solpaneler, men dessa är dyrare än solceller som gör det.

Om din bostadsrättsförening har solceller installerade på taket är det också möjligt att använda solenergi för att driva till exempel en gemensamhetslokal i byggnaden.

Solceller i kombination med solpaneler och solvärmepumpar kan göra din bostadsrättsförening nästan helt oberoende av elnätet. Solcellsladdningsstationer för elbilar är också en bra idé, eftersom solenergi blir billigare medan priset på bensin och diesel fortsätter att bli dyrare. Eftersom solenergi är billig kommer det att vara möjligt att köra runt med solenergi för nästan ingenting inom några år!

Sammanfattning

Solceller är definitivt en investering med många fördelar. De minskar dina kostnader genom att spara pengar på din elräkning. Dessutom kan solcellerna ge extra inkomster för din bostadsrättsförening!

Det är inget problem att installera solceller/paneler om de underhålls på rätt sätt. Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig att förstå solceller bättre. Genom att investera i grön energi gör du en god gärning både för din plånbok och miljön. Solceller är trots allt framtiden och definitiv något att överväga om du inte redan gjort det!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *