Stadsmuseet i Stockholm öppnar 27 april

stadsmuseet stockholm öppnar

Den 27 april 2019 öppnar Stadsmuseet vid Slussen igen efter drygt fyra års varsam renovering. I en helt ny utställning får besökarna uppleva Stockholms historia från år 1527 fram till idag.

Den nya utställningen, som heter Stockholmsutställningen, spänner från år 1527 fram till idag. Besökarna får följa med på en hisnande resa från en liten plats i norra Europas utkant till en urban, skandinavisk metropol. Genom tre våningsplan går färden från stormaktsdrömmar till förortspunk via rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal.

Handelsmannen Schwans arbetsrum vid Skeppsbron. Foto: Foto: Mattias Ek

Det är många nya berättelser men också sådana med hög igenkänningsfaktor – till exempel kvinnorna som dömdes för häxkonster på 1670-talet, rysshandeln på Ryssgården, palatset Makalös och 1700-talets krogkultur i Källarstugan – som sätts in i nya perspektiv.

Vi vill att den nya utställningen ska ha något för alla. Besökarna får ta del nästan 500 år av Stockholmshistoria och alla sinnen ska väckas. Jag hoppas att besökarna går ut på stan efter besöket och återupptäcker vårt Stockholm med nya ögon, säger Lin Annerbäck, projektledare för den nya utställningen.

Barnomsorg under industrialismen. Foto: Mattias Ek

Ombyggnaden

Stadsmuseet är sedan 1930-talet inrymt i stadens äldsta egna byggnad, det så kallade Södra stadshuset från 1600-talets slut. Här har allsköns offentlig verksamhet ägt rum genom tiderna. Det har varit domstol, fängelse, ortodox kyrka, skola och kommunal tvättstuga för att bara nämna några av alla de användningsområden som byggnaden haft.

Målsättningen med renoveringen och ombyggnaden har varit att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet. Genom ombyggnaden och den nya inredningen har Stadsmuseets kvalitéer lyfts fram och utvecklats.

Münchenbryggeriet. Foto: Mattias Ek

Kontor har flyttat ut och givit plats åt utställningar och rum för besökare. Förtäckta fönster har öppnats upp och ger nu magnifik utsikt. Väggar som stängt inne trapphus och delat upp salar har tagits bort. Här får nu besökarna uppleva husets ursprungliga rymd.

Byggnaden har alltid varit och ska fortsättningsvis vara en central mötesplats i Stockholm. Här ska man kunna hitta, dela och bidra med nya berättelser om Stockholm. Tillsammans skapar vi en fördjupad känsla för Stockholm, säger Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef och projektledare för ombyggnaden.

Modell av slottet Makalös. Foto: Mattias Ek

Fasaderna har putsats om och gården har getts en gestaltning av konstnären Katja Pettersson. Katjas vision har varit att förtydliga Stockholm som en stad vid vatten. Gården har därför blivit en grovt pixlad ”vattenspegel” i sten av Stadsmuseet. Katja har genom fyra stycken järnkryss vid entréerna också velat visa på att byggnaden låg alldeles invid det som under århundraden var stadens järnvåg där stångjärn från Bergslagen vägdes inför export utomlands.

Flyttlass. Foto: Mattias Ek

På uppdrag av Stadsmuseet har Katja Pettersson gjort en installation inne i museet som utgår från samlingarna. Konstnären har valt att utgå från föremål i museets samlingar och sammanställa dem på ett nytt sätt i olika installationer i Stadsmuseet. De ska leda till tankar om hur föremål står utställda i magasin, det vill säga på hyllor och till synes huller om buller, men varje föremål har också sin egen historia att berätta.

Stockholms förorter. Foto: Mattias Ek

Till utställningen valdes tre scenografer med var sitt eget formspråk, samtidigt som de spelar tillsammans. Det som binder ihop dem är inredningsarkitektens basackord i form av färgskala.

Stadsmuseet under renovering. Fotograferat i mars 2018. Rum 412, Sellingrummet. Foto: Mattias Ek

Stadsmuseet öppnade den första utställningen i Södra stadshuset 1942. I början av 1900-talet var huset nära att rivas på grund av förfall och en förestående ombyggnad av Slussen. Huset räddades av en kommitté som i stället ville inrätta ett stadsmuseum i byggnaden. Den tidigare större renoveringen av huset gjordes på 1960-talet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *