Hur du går från idé till handling

företagsidéer

Har du haft idéer som du aldrig tagit itu med? Då är du inte ensam. En ny undersökning visar nämligen att mer än 95% av de tillfrågade haft idéer som aldrig blivit mer än tankar och visioner.

Det sociala nätverket Bay of Ideas har nyligen genomfört en undersökning som visar att det är många av oss som bär på idéer. Men i de flesta fall lämnar dessa just vid idéstadiet av många olika orsaker.

I de flesta fall handlar det om brist på tid, otillräckligt nätverk och fel kompetens. Hur blir man då bättre på att ta itu med sina idéer och fullfölja sina drömmar och visioner?

Många vill bli företagare

Samtidigt visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Visma under hösten 2020 att var tredje svensk, hela 32 procent, drömmer om att starta företag. Svenskarna startar också egna företag som aldrig förr. Under årets första tre månader startades 22 116 nya företag. Det är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal, enligt statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

Speciellt bland unga mellan 18 och 29 år är det många som vill bli företagare, hela 51 procent. Med andra ord är det mer aktuellt än någonsin att bli duktigare på att gå från idéstadiet till handling.

Många bär på affärsidéer

Undersökningen* visar att majoriteten av de tillfrågade har fler än 6 idéer de aldrig gjort någonting åt. Det innebär att Sveriges vuxna befolkning har över 40 miljoner idéer som aldrig blivit verklighet.

Av de medverkande i undersökningen hade:

 • 72,2% haft enskilda affärsidéer som de inte gjort något åt
 • 51,9% hade haft idéer på arbetsplatsen som aldrig blivit av
 • 62% hade haft en generell idé om att förbättra något icke affärsrelaterat

Undersökningen frågade också de medverkande att med flera svarsalternativ förklara varför de inte gjort något med sina idéer.

Tidsbrist vanligaste orsaken till att att inget blir gjort åt idéer

Den absolut främsta anledningen handlar om att man saknar tid där hela 59,7% säger att de inte hinner med att utveckla sin idé. 50,6% säger att de saknar kompetenserna som krävs för att ta sin idé vidare och 42,9% säger att de saknar rätt nätverk för att ta idén vidare.

15,6% säger att de inte inte tror att någon skulle bry sig om deras idé, medan endast 9,1% säger att de är rädda för att någon skulle sno deras idé om de började prata om den. En mindre del, 6,5% skäms lite över sin idé.

Analysen som är gjord på undersökningen visar att det vanligaste problemet är att man ofta är otillräcklig som ensam individ att driva sin idé framåt. Det betyder inte att iden är dålig, att man saknar drivkraft eller engagemang. Man behöver helt enkelt bara vara fler personer som kan bidra med sina unika kunskaper, nätverk och engagemang för att ge rätt förutsättningar till att driva en tidig idé framåt, annars blir den sällan av, menar Andy Rietschel, en av grundarna till Bay of Ideas.

Undersökningen är en del av Bay of Ideas sociala nätverk där man på enklast möjliga vis kan samarbeta kring folks idéer.

Hur du går från idé till handling

Det är alltså många som bär på idéer. Trots att det är många i nämnda undersökning hänvisar till brist på tid för att inte ta tag i sina idéer kan orsaken ofta vara en annan. Här är några tips för hur du kommer igång med dina idéer.

Kom igång med dina idéer

 1. Lägg upp konkreta mål

  Det är många som saknar konkreta mål med varför de vill börja med något. För att hitta engagemanget måste du hitta en orsak till varför du vill

 2. Kliv ur din bekvämlighetszon

  I många fall handlar det också om bekvämlighet. För att komma vidare från idéstadiet krävs i de flesta fall en del jobb utan direkt belöning. Det kan också krävas att du tar kontakt med andra människor, vilket är något många är rädda för.

 3. Du kan inte vänta på rätt tillfälle

  Det finns inget rätt tillfälle att komma igång. Om du vill ta nästa steg med dina idéer måste du själv jobba för att hitta tiden och engagemanget. Inspiration är något som kommer i takt med att du jobbar med idéerna och ser dina framsteg.

 4. Du måste jobba hårt för att hitta inspiration

  De flesta av oss tror att inspiration är något som kommer till oss i perioder. Det är en illusion. För att få inspiration måste du lära dig hur du fungerar. Vad är det som ger dig inspiration och hur lockar du fram denna? När fungerar du bäst under dygnet?

 5. Omge dig av rätt människor

  Du är själv din egen lyckas smed. Men om du har människor i din omgivning som inte stödjer dig och dina idéer behöver du göra något åt det. Sök dig till positiva människor som söker lösningar på utmaningar istället för att fokusera på problem brister med dina idéer.

*Undersökning gjord av Bay of Ideas på folk i åldern 18-79 års ålder varav 49,4% kvinnor och 50,6% män.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *