Sverige klättrar på listan över länder med flest dollarmiljonärer

En nypublicerade rapport som nu presenteras av konsultbolaget Capgemini visar att Sverige tar in två platser på topplistan över länder med flest dollarmiljonärer och når en ny rekordnivå under 2019. På en lista med relativt låg rörlighet går Sverige från plats 25 till plats 23 i jämförelse med 2018.

I World Wealth Report 2020* avancerar Sverige på topp-25 listan och rör sig två steg uppåt till plats 23. Det är bara Sverige och Thailand som förbättrar sin position mer än en plats på årets topplista.

Trots en svag krona ökade Sveriges dollarmiljonärer sina tillgångar med 10 % under 2019. Ökningen är främst driven av en stark börs (+22%) och stigande bostadspriser (+3%).

Högsta antalet dollarmiljonärer någonsin i Sverige

Antalet dollarmiljonärer i Sverige ökade från 129 000 till 142 000 under 2019. Det är det högsta antalet någonsin sedan Capgemini började publicera sin årliga World Wealth Report. Den svenska ekonomin har utvecklats starkare än ekonomin i våra nordiska grannländer. 

Rapporten visar att antalet dollarmiljonärer i Sverige har ökat med 10%. Motsvarande siffror för Danmark och Norge är 8% respektive 4 %. När det gäller de svenska dollarmiljonärernas samlade tillgångar har även de ökat 10% under 2019.

(Danmark +9%, Norge +5%) I den globala rankingen är ökningen störst i Nordamerika (+11%) och Europa (+9%). För första gången sedan 2012 ökar antalet dollarmiljonärer och deras tillgångar mer i dessa regioner än i de asiatiska ekonomierna (+8%).

COVID-19 får effekter

Effekterna från den pågående globala COVID-19 pandemin kommer att skapa osäkerhet under den närmaste tiden. Rapporten prognostiserar en global nedgång för dollarmiljonärernas samlade tillgångar på mellan 6% och8 % under första halvåret 2020 jämfört med december 2019. Sverige bedöms klara sig lindrigare undan med en förväntad nedgång mellan 5% och7 %.

Var dollarmiljonärerna tänker placera sina pengar efter COVID-19 förändras också. Andelen investeringar i aktiemarknaden ökade under 2019, men det förväntas ett skifte mot likvida tillgångar under 2020 på grund av pandemin. Rapporten visar även ett fortsatt ökat intresse för investeringar i hållbara placeringar.

Framtida gällande investeringar

För 2021 uppges att 46% av investeringar kommer att ske i hållbara tillgångar. Förutom aspekter kring socialt ansvarstagande förväntas både bättre resultat och mindre risker i denna typ av placering. Hela 39% av de dollarmiljonärer som deltagit i undersökningen förväntar sig högre avkastning från hållbara placeringar. 

– Vår undersökning visar att över 90% av kapitalförvaltare redan erbjuder eller kommer att erbjuda hållbara investeringsprodukter. Förväntningen från investerarna är att på sikt uppnå bättre avkastning från etiska och hållbara bolag och fonder än från traditionella investeringar, säger Johan Bergström från Capgemini. 

World Wealth Report 2020 i sammandrag: 

  • Trots en bromsande ekonomi steg det globala antalet dollarmiljonärer[1] och deras förmögenheter med 9% under 2019. 
  • Under 2019 ökade antalet svenska dollarmiljonärer från 129 000 personer till 142 000.
  • Sverige klättrar två placeringar till plats 23 på den globala topplistan.
  • Sverige går starkast i Norden – Antalet svenska dollarmiljonärer ökade med 10%. (Danmark + 8% och Norge +4%) 
  • Flest dollarmiljonärer finns i USA, Japan, Tyskland och Kina. Tillsammans återfinns 62% av världens samlade dollarmiljonärer i dessa fyra länder.

*Dollarmiljonärer (High Net Wealth Individuals) definieras som de med investeringsbara tillgångar på 1 MUSD eller mer, exklusive primärbostad, samlarobjekt, förbrukningsvaror och konsumtionsvaror.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *