Sveriges och Europas första drinkbok

Barmästare John Ljunggrens Recept å Bardrinkar som utgavs år 1917 nämns ofta som Europas första drinkbok. Denna gavs ut två år innan Savoys Guide to drink som ofta brukar räknas som den första. Den legendariska barmästaren John Ljunggren arbetade på Operabaren från 1900-talets början till tjugotalets slut.

Om dessa verkligen var de första drinkböckerna kan man dock tvista om. Faktum är att författaren och journalisten Karl Benzon (1862-1914) redan år 1910 gav ut boken Några råd hur man tillverkar bardrinkar 1910 – en bok som han nådde stora framgångar med. Boken kan laddas ned via denna länk på Kungliga Biblioteket.

Benzon skrev flera detektivhistorier och historiska romaner. Hans mest kända skönlitterära verk torde vara Detektivbragder eller Stockholmsmysterier från 1903. Han gjorde sig också känd som kåsör och humorist och medverkade bland annat i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter liksom i skämttidningarna Strix och Puck.

I boken Några råd hur man tillverkar bardrinkar finns bland annat receptet till Zorn Cocktail, som Anders Zorn själv komponerat och som han skänkte receptet åt hos de förnämligaste barerna i USA, Sverige och på kontinenten. I självbiografin om Anders Zorn av Albert Engström från 1946 nämns att Zorn ögonblickligen lämnade de barer där man inte kände till dryckens ingredienser, som förresten är följande enligt Karl Benzons drinkbok:

Zorn Cocktail

  • 3 dashes Orange bitter
  • 4 dashes Marachino
  • 1/2 Scotch Whisky
  • 1/4 Italiensk
  • 1/4 fransk Vermouth.

I övrigt finns rätt många drinkar med i boken som även fanns i den första cocktail-boken som någonsin publicerats, Bar-Tender’s Guide or How to Mix Drinks or The Bon-Vivant’s Companion av bartendern Jerry Thomas. Denna bok kom ut i USA år 1862 och sammanförde det som tidigare endast bevarats genom muntliga traditioner, tillsammans med några av Thomas egna kreationer.

Därför är sannolikheten rätt stor att Karl Benzon lät sig inspireras av denna bok när han skrev den egna versionen av en drinkbok. Hur det än är med den saken, är den allmänna uppfattningen att John Ljunggrens Recept å Bardrinkar skulle vara den första drinkboken i Europa och Sverige felaktig. Karl Benzons Några råd hur man tillverkar bardrinkar var lite tidigare ut på marknaden.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *