Ta kontroll över din privatekonomi

hur du får kontroll över din privatekonomi

Vi lever just nu i en tid där det privata sparandet är lägst vad det varit sedan den stora depressionen (1929-1940). I USA är läget speciellt allvarligt, men även i de flesta andra av de västerländska ekonomier ser vi samma tendenser. När vi går tillbaka 20 år i tiden var normalt med att över 10 % av lönen gick direkt till sparande. Så sent som 1994 var nivån på privatsparandet nästan 5 % för amerikaner.

År 2006 hade var det privata sparandet redan under noll, vilket betydde att amerikanerna spenderade mera än de tjänade under ett år. Även om Europeerna gör bättre ifrån sig i jämförelse, är trenden likadan hos oss. För att ta ett exempel har svenska folkets skulder som procent av förvärvsinkomst kraftigt ökat de senaste åren. Runt år 2002 passerade de samlade skulderna de samlade förvärvsinkomsterna för svenskarna.

Dessa fakta kan ses ur många synvinklar, men i stort kan det dock konstateras att man i dagens samhälle inte alls har samma respekt för skuldsättning som tidigare generationer haft. Nuförtiden ses skuldsättning som en naturlig del av livet. Detta behöver inte vara något alarmerande om de skuldsatta har kontroll på läget och är så kunniga inom ekonomi så att man vet vad man sysslar med.

Det har dock visat sig att det finns en utbredd ekonomisk okunskap i vårt samhälle, där personer som beviljats stora lån inte nödvändigtvis ens vet vad det kostar att ha dessa lån. T.o.m grundläggande ekonomiska begrepp som ränta och hur denna fungerar kan i vissa fall vara oklar.

Tips för din privatekonomi

Utan att desto mer moralisera om bristande ekonomisk kunskap bland oss medelsvenssons kan vi konstatera att det för de flesta av oss behövs kunskaper i hur man tar kontroll över sin privatekonomiska situation. I följande punkter har vi sammanfattat det som vi anser vara de viktigaste grundläggande faktorerna för att kunna få kontroll över privatekonomin:

  1. Gör upp en plan för hur du skall lösa dina ekonomisk problem och håll dig till planen. Oavsett om din privatekonomiska situation är god eller dålig behövs alltid en plan för din privatekonomi, liksom inom övriga delar av ditt liv. Prioritet nummer 1 bör sedan vara att hålla dig till planen oavsett vad som händer i livet. Genom att ha en klar plan för hur din ekonomiska situation skall se ut inom en viss tid undviker du också spontanköp som på kort eller lång sikt riskerar att ruinera hela din ekonomi. Att ha en klar plan för din penninghantering tränar även upp din disciplin gällande hantering av pengar och det är kunskaper som behövs i framtiden oavsett om du är rik eller fattig.
  2. Betala dig själv 10-15 % av din lön genast vid lönedagen, t.o.m innan du betalar dina räkningar. Minst 3 månadslöner bör finnas på ett skilt sparkonto för plötsliga händelser. Dessa pengar får aldrig röras, inte ens för att betala bort skuld från ditt kreditkort. Du bör alltid prioritera att betala dig själv innan du betalar andra eftersom detta tränar upp din disciplin vid hantering av pengar mer än någonting annat. Dessutom har det bevisats att människor blir mer motiverade till att spara ifall de ser resultat i sin egen ekonomi istället för endast pengar som läcker.
  3. Var disciplinerad vid hantering av pengar. Vad som du än lägger upp som din målsättning gällande penninghantering så har du inte råd att vara inkonsekvent i ditt handlande. Det är ett väl känt faktum att människor har blivit allt svagare för frestelser i sin omgivning. Som det konstaterats tidigare är det alltför enkelt nuförtiden att använda kreditkort ifall man inte orkar vänta på att spara ihop till större inköp som t.ex. en tavel-tv. Människor lägger i allmänhet alltför stort hopp till sina framtida möjligheter till att tjäna mer pengar än i nuläget, speciellt när man står framför butikskassan. Ett bra självförtroende är i allmänhet nyttigt, men man skall inte blanda ihop det med önskan efter att äga ett materiellt ting. Detta beteende med att belöna sig själv på förhand är ett tecken på direkt dåligt privatekonomiskt sinne.
  4. Stoppa läckorna i din ekonomi. Människor som har allvarliga ekonomiska problem sitter oftast och väntar på att problemen skall försvinna av sig själva, istället för att själva ta tag i sina problem och förändra sina dåliga vanor. Detta är ofta också fallet för de flesta av oss så kallade ”normala människor”. Om man tar sig en titt på de utgifter som man haft under de senaste veckorna. Hur mycket av detta har varit sådana utgifter som kan klassas som onödiga? Om man summerar dessa små ”onödiga” utgifterna på årsnivå så kan man komma upp till väsentliga summor. Naturligtvis behövs det lite guldkant på tillvaron ibland, men ifall man riktigt noggrannt kollar igenom vad man köper så kommer man att märka att det finns en hel del att vinna på att ändra på sitt köpbeteende gällande vissa saker.
  5. Bry dig inte om vad andra tycker. Det här är enligt oss en av de största orsakerna till att människor blir skuldsatta i onödan. I vårt samhälle är vi förväntade att följa vissa spår för att vi skall klassas som normala. Du skall köpa ditt eget hem vid en viss ålder, du ska äga åtminstone en bil och resa utomlands åtminstone en gång i året. Oftast handlar detta endast om vad vi tror att är normalt. Allt detta leder till att vi köper saker som vi egentligen inte behöver. En av de viktigaste sakerna för att bli ekonomiskt oberoende på riktigt och för att kunna ta kontroll över sina egna finanser är att slippa ifrån dessa ”samhällsnormer” och kunna ta sig en kritisk granskning på vad som man behöver och inte för att leva det liv som man trivs med själv. Dessutom underlättar det avsevärt dina strävanden till att bli ekonomiskt oberoende ifall du inte har en massa onödiga skulder när du börjar din klättring uppåt.
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *