Upptäck museer hemma i soffan

För de som inte redan upptäckt den kan vi tipsa om en utmärkt tjänst för de som är intresserad av att upptäcka intressanta museer, men som sällan har tid eller ork att bege sig ut till dessa i ”det verkliga livet”. Redan i början av 2014 lade museerna Livsrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet upp panoramabilder där webbesökare kan vandra runt och bekanta sig med den kungliga historien i Livrustkammaren i stämningsfulla källarvalv, det storstilade Hallwylska palatset från sekelskiftet 1900 och Skoklosters slott, ett av världens främsta barockslott från  den svenska stormaktstiden på 1600-talet.

ProjectGoogle Art Project  är ett internationellt konstprojekt där museer världen över kan visa upp sina samlingar för en större publik. I ett första skede visade nämnda museer utvalda ”highlights” ur samlingarna. Senare har Google rest runt med en särskild kamera och fotograferat interiörer. Var och en som inte kan besöka museet fysiskt kan ändå få en upplevelse och bild inne i museerna och uppleva konstverken, samlingarna och insupa den underbara atmosfären.

Projektet är en del i dessa museers tillgänglighetsarbete eftersom tillgänglighet är viktig för att nå grupper med olika funktionshinder som har svårt att besöka museet. Som statliga museer är det också viktigt för dem att nå ut till alla landsändar i Sverige. Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets samlingar tillhör alla och ska kunna upplevas av alla som är intresserade.

Deltagandet i Google Art Project och Museum View-fotograferingen har också varit ett sätt att locka besökare, inte minst internationella turister, som får en chans att bilda sig en uppfattning om museet innan de kommer till Sverige. De vackra bilderna bjuder in och väcker lust att utforska miljöer och föremål i museerna.

Via länkarna nedan kan ni påbörja vandringen och upptäcka alla de underbara interiörerna, samlingarna och konstverken:

Livsrustkammaren: http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-royal-armoury-sweden?projectId=art-

Skoklosters slott: www.google.com/culturalinstitute/collection/skokloster-castle?projectId=art-

Hallwylska palatset: www.google.com/culturalinstitute/collection/hallwyl-museum?projectId=art-project

skoklosters-slott

Skoklosters slott är det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Arkitekturen, de intakta interiörerna och de utsökta föremålen gör slottet till ett av Europas främsta barockslott. Det nuvarande slottet uppfördes 1654–1676 av greve och fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel under den svenska stormaktstidens mest blomstrande period. Slottet kom dock aldrig att fullbordas helt utan bygget avstannade då byggherren Wrangel dog 1676.

Efter Carl Gustaf Wrangels död övergick ägandet till familjen Brahe tills dess ätten utslocknade 1930. Då övergick slottet genom arv till familjen von Essen. 1967 köptes Skoklosters slott med de cirka 50 000 inventarierna av svenska staten. Slottet blev ett statligt museum och ingår i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

I de omfattande samlingarna finns en mängd möbler, konsthantverk, textilier, vapen och böcker från 1600-talet. Därtill finns föremål från slottets senare ägare under 17-, 18- och 1900-talen. På Skokloster finns tre vapensamlingar; den Wrangelska,den Braheska och den Bielkeska. Ägarfamiljerna har genom åren bland annat samlat konst, textilier, konsthantverk, böcker och keramik från tiden 1550 till 1850.

Hallwylska palatsets gård.

Hallwylska museet är ett svenskt statligt kulturhistoriskt museum i Stockholm som är inrymt i Hallwylska palatset på Hamngatan 4. Huset uppfördes som stockholmsbostad åt Walther och Wilhelmina von Hallwyl efter ritningar av Isak Gustaf Clason och dennes medarbetare Albert Collett.

Paret flyttade in i den nyuppförda byggnaden 1898. Wilhelmina von Hallwyl hade anskaffat stora samlingar konst, antikviteter, vapen, porslin och silver och bestämde tidigt att bevara sitt hem som museum. Den hallwylska samlingen omfattar över 50 000 väl dokumenterade föremål.

Makarna von Hallwyl testamenterade 1920 palatset och inventarierna till svenska staten. Museet öppnades för allmänheten 1938 och ingår sedan 1978 i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

livsrustkammaren-2
Den gyllene ”kyritsryttaren” i Karl X Gustavs begravningsprocession. Från utställningen ”Dödens Teater”.

Livrustkammaren är ett svenskt statligt historiskt museum. Det ligger i källaren under Kungliga slottet i Stockholm. Museet ingår även det i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Livrustkammaren var ursprungligen det svenska kungahusets förråd av dräkter, rustningar och vapen. Det äldsta existerande inventarium i vilket ännu bevarade föremål finns upptagna är från 1548. Grunden till det som idag utgörs av museet lades då kung Gustav II Adolf år 1628 befallde att hans kläder från fälttågen i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”.

Detta innebar att Livrustkammaren fick mer karaktär av historisk samling. På 1660-talet flyttades delar av samlingarna till Drottning Kristinas lusthus och på 1690-talet flyttades dessa föremål och resterande föremål från slottet till palatset Makalös som därigenom fick namnet ”Arsenalen”. Samlingarna kom därefter att flyttas runt mellan olika platser, bland andra Fredrikshovs slott och Arvfurstens palats. Under 1800-talet förenades livrustkamaren med kungliga klädkammaren, och samlingarna återfördes 1884 till slottet, där de var utställda till 1906, då de flyttades och utställdes på Nordiska museet. År 1978 flyttade samlingarna åter tillbaka till slottet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *