Utvecklingen inom resandet – hur AI revolutionerar flygsökningen

Det är intressant att betrakta hur snabb utvecklingen är inom resebranschen. Speciellt för den som söker efter flexibla och förmånliga sätt att resa på har många intressanta alternativ dykt upp under senare år. Det allra senaste är implementering av artificiell intelligens vid bokning av flygresor.

Resandet och massturismen ett relativt nytt fenomen historiskt sett. Svenskarna fick två veckors lagstadgad semester först år 1938 och de begränsade transportmöjligheterna samt höga kostnaderna för resor bidrog även de till att resor fram till dess varit ett nöje främst för de högre samhällsklasserna.

Det som gjorde att resvanorna ändrades så radikalt var främst utvecklingen inom flygtrafiken. Den höjda materiella standarden och en utökad rätt till 3 veckors semester i början av 1950-talet ökade också intresset för utlandsresor bland svenskarna.

Det var också under 1950-talet som flertalet researrangörer började erbjuda sällskapsresor, så kallade charterresor. Det gjorde att man fick ner priserna för enskilda resmål som gjordes i större grupper. Populariteten hos charterresandet fortsatte i flera decennier och ända in till 2000-talet då internet på allvar kom in i bilden och förändrade våra resvanor.

Nu kunde man helt plötsligt själv sy ihop sina resor snabbt och enkelt. Dessutom gjorde den ökade konkurrensen på nätet så att det blev ytterligare prispress bland flygbolagen.

Nya tidens resande

Utvecklingen har fortsatt och numera är det vanligaste sättet att boka flygresor med hjälp av de tjänster som finns på nätet. Det betyder dock inte att de tjänster som finns tillgängliga nödvändigtvis är utformade enligt resenärens personliga behov och preferenser.

Det ville tjänsten Avionero.se råda bot på när man utvecklade ett unikt och intuitivt sätt att söka efter flyg på nätet. Här används en kombination av ett enkelt användargränssnitt och avancerad AI-teknik som gör flygsökningen flexibel och bekväm.

Det som kännetecknar flera av de mest intressanta och innovativa aktörerna på marknaden är att man hela tiden snabbt ser till att utveckla sina tjänster tillsammans med kunderna för att möta de förändrade behoven. Det gäller oavsett bransch. Här är interaktionen med kunderna viktig och hos Avionero har man utvecklat ett system för att enkelt ta vara på utvecklingsförslag.

I dagens digitala tidsålder finns inga möjligheter att luta sig tillbaka och vara nöjd med det som finns idag. Det gäller inte minst gällande bokning av resor. Det handlar om att hela tiden utveckla tjänsterna för att bättre möta de nya krav som uppkommer hos kunderna.

Hos den nya generationen av unga resande har man framförallt märkt ett utökat behov av flexibilitet gällande resedatum, något som kan påverka kriterierna för sökningen av flygresor avsevärt.

Invigning av SAS Flygcity i Stockholm våren 1967, där även prins Bertil deltog. Det var då Europas mest moderna kontor för reservering av flyg. Här poserar en flygvärdinna med en SAS modell DC-8-62, som togs i bruk våren 1967. Modellen presenterades samtidigt som invigningen av Flygcity.

Den snabba utvecklingen

Trots att internet kom in i bilden redan under andra halvan av 1990-talet, var det ingenting som direkt påverkade våra resvanor. Liksom alla nyheter tar det tid innan man litar på tekniken och kan se nyttan i det egna livet. När man väl gjort det, är ofta en återgång till den gamla verkligheten otänkbar.

Det fanns många skeptiker till persondatorer när dessa på allvar introducerades på marknaden under 1980-talet. Även mobiltelefonerna fick ett kyligt mottagande vid lanseringen. Det blev visserligen en hysteri gällande allt internet-relaterat i samband med dotcom-bubblan i slutet av 1990-talet. Efter detta var det dock som att luften gick ur många och det tog ett tag innan man igen fick tillbaka entusiasmen och kunde se den praktiska nyttan med internet i vardagen.

Den som fortsatte utveckla sina affärsidéer även under de efterföljande åren kunde dock så småningom se satsningarna bära frukt. Inte minst inom resebranschen, där de traditionella charterbolagen snabbt fick lägga om sin verksamhet för att bättre möta kraven hos de allt mer flexibla resenärerna.

Nu var det helt plötsligt inte aktuellt längre att boka sin resa via researrangörer, utan det kunde man både praktiskt och snabbt fixa på egen hand via alla de sajter som grundats för ändamålet.

Utvecklingen inom AI i flygsökning

AI eller artificiell intelligens är ett aktuellt ämne inom många affärsområden. Även vid sökning efter flyg kan vi nu alltså se AI-teknologi där interaktionen med användarna skall ge anpassade förslag efter deras agerande. Affärsidén här är användarvänlighet med smarta algoritmer snarare än prispress.

Hos sajter som Avionero är tanken att dess inbyggda artificiella intelligens (AI) skall lära sig användarens preferenser och sökmönster för att kunna ge bättre alternativ. Respons kommer direkt på sökningens utfall, där tjänsten räknar om och gör en ny presentation.

Med tanke på hur snabb utvecklingen varit de senaste decennierna är det intressant att se hur resebranschen och vårt beteende vid bokning av resor kommer att se ut i framtiden. Den som lever får se.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *