Vad är ”en riktig man” i ett förhållande?

Jag kom över en rätt intressant video på Facebook igår, där man kategoriserar män i fyra olika grupper utifrån hur de fungerar i relationer.

Innan vi går över till att diskutera innehållet kan ni kolla videon nedan:

Jag är själv inte övertygad om att det går att generalisera på det sättet som man gör i videon – att alla män kan delas in i fyra kategorier utifrån hur man fungerar i ett förhållande.

Vi människor är betydligt mer komplexa än så och generaliseringar fungerar sällan när man skall beskriva hur vi fungerar i relationer. Vi är säkert alla överens om att den fjärde kategorin, ”A Real Man” är den mest eftersträvansvärda personligheten och något som man förknippar med en äkta gentleman. Vem vill inte vara en ansvarskännande, tillitsfull och kärleksfull man som genom sitt beteende visar att han i alla sammanhang respekterar och älskar sin partner?

Tyvärr fungerar inte allt så enkelt i verkligheten. För det första kan många män, och även kvinnor för den delen, uppvisa personlighetsdrag från alla kategorier utan att det för den delen behöver utesluta en annan.

Under en livstid går de flesta av oss igenom många olika stadier där man stundvis kan uppvisa beteenden från en viss kategori, för att sedan helt ändra beroende på livssituation. Under vissa perioder av livet kan man känna sig förvirrad och osäker på sig själv och sin framtid. I det nutida samhället där fasta anställningar är sällsynta och vissa jobb helt ändrar karaktär tack vare tekniska framsteg behöver man hela tiden vara redo att utvecklas och anpassa sig. Min uppfattning är att det i en sådan verklighet uppkommer allt fler män… och kvinnor som är osäkra över vad man vill med sin framtid.

Nuförtiden kan många dessutom ha vissa drag av att aldrig riktigt vilja växa upp och lära sig saker som förväntas av en ”riktig man”. Inget av detta utesluter dock att man kan vara en kärleksfull och tillgiven man som tänker på sin partners bästa.

Men det påverkar ofta den relation man har oavsett om man vill det eller inte.

Det främsta argumentet mot den förenklade kategoriseringen ovan är dock att relationer alltid handlar om samspelet mellan två jämbördiga individer. Videon ger naturligtvis rum för många olika tolkningar, men den ger onekligen en lite väl förenklad bild av kvinnans roll som en kärlekstörstande individ som är beroende av mannens intentioner. I verkligheten fungerar förhållanden oftast som ett samspel. Om kärleken och respekten för varandra är tillräckligt stor redan från en början, så brukar det andra även lösa sig rätt naturligt i slutändan.

Beteenden som männen från de tre första kategorierna uppvisar är ofta ett tecken på att man inte är ämnade för varandra. Jag har ofta sett personer som varit just denna typ av män i ett tidigare förhållande, för att sedan helt ändra efter att man träffat den rätta. Därför är det så viktigt att inte bara kvinnan, utan även mannen lär sig identifiera de beteendemönster han uppvisar i ett förhållande för att inte vara kvar i ett förhållande som ändå inte kommer att fungera i längden. Tyvärr håller sig många kvar i ett förhållande endast av bekvämlighet och rädsla inför framtiden.

Det är dock ingen ursäkt för att bete sig illa i ett förhållande. Oavsett om man är ämnade för varandra eller inte bör alltid man alltid behandla sina medmänniskor med den respekt som de förtjänar. Man bör alltid eftersträva att vara just den kärleksfulla mannen som prioriterar partners behov och känslor i första hand oavsett vilka planer man har för framtiden. Där finns mycket att hämta från videons instruktioner om hur en riktig man bör vara.

Men låt aldrig någon säga åt dig vad som är normalt och hur ”en riktig man” bör vara i ett förhållande. Vi har alla rätt att känna oss osäkra, vara barnsliga och till och med bejaka vårt intresse för kläder och andra materiella ting. Det bestämmer man själv tillsammans med sin partner. Det handlar i slutändan om hur man fungerar tillsammans och vilka ens gemensamma drömmar för livet är. Inte alla har drömmen om att ha hus, två barn och två bilar.

Oftast är det just denna typ av generaliseringar som skapar fördomar gentemot människor. Man vill så gärna placera en person i ett fack utan att veta bakgrunden och hur olika personligheter egentligen fungerar när de är tillsammans. Dessutom är vi alla kapabla till förändring och förbättring oavsett vilka misstag vi gjort tidigare i livet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *