Vad är ett garden party – vilken är etiketten och klädkoden?

vad är ett garden party

Nu till sommaren är det ytterst stämningsfullt med en bjudning utomhus. Hur dessa bjudningar ser ut beror mycket på sammanhanget och de gäster man avser bjuda.

Numera handlar det oftast om informella fester bland vänner och bekanta, men historiskt sett kan ordet Garden Party inrymma många olika betydelser.

Vad är ett Garden Party?

I svensk etikettlitteratur från 1930-talet används ordet Gardenparty i många olika betydelser. Ser man på den engelska beskrivningen av ett Garden Party är det ett evenemang som ofta är mer formell än andra sammankomster utomhus, som t.ex. picknickar.

I en av 1930-talets populäraste svenska etikettböcker, Så går det till i umgänge och sällskapsliv av Marius Wingårdh används ordet garden party främst för att beskriva en mottagning dagtid, där man även står för underhållning med sällskapsspel som t.ex. krocket och klot.

I boken B.V.T:s lexikon för etikett och god ton från 1930 beskrivs ett gardenparty (ordet skrivs ihop i boken) som en större sommarbjudning på landet som äger rum vid samma tidpunkt och efter samma principer som en aftonmottagning under vintern. Med andra ord kan många av principerna följas som vid en större bjudning eller vid en specifik herrbjudning.

Klädkoden på ett Garden Party

I ovan nämnda äldre etikettböcker finns ett par nämnvärda regler för hur det skall fungera på ett Garden Party.

Under ett garden party dagtid sörjer värdarna för att det finns underhållning i form av sällskapsspel tillgängligt för gästerna. Vid ett garden party aftontid beger man sig i allmänhet till en matsal eller verandor när supén intages.

Vid ett gardenparty om aftonen iklär sig herrar i högtidligare fall därför i smoking och i enklare fall i mörk kavajkostym och svarta skor. Enligt boken kan man naturligtvis även vid ett sådant tillfälle använda jackett eller svart rock.

Under ett Garden Party sommartid kan även ljusare kavajkostym användas. Mer om 1930-talets klädkod för mannen hittar ni här.

Exempel på Garden Party i början av 1900-talet och Adelsklubbens Garden Party från år 1908, som vi hittar i publikationen Hvar 8 Dag med följande beskrivning:

Lördagen den 5:te juni samlades i Stockholm vid 3-tiden en festklädd skara på Riddarhusets terjass och i dess trädgård. Det var Adelsklubben, som hade sitt länge beramade garden party. Ett strålande solsken förhöjde den i allt lyckade festen, hvilken som hedersgäster räknade kronprinsparet 
och härtigparet af Västergötland med döttrar. 

Ett Garden Party nuförtiden

Både gällande etikett och klädsel har de mesta ändrat sedan första delen av 1900-talet. Man kunde säga att det nuförtiden saknas riktiga regler för vad som gäller vid ett Garden Party. Det är egentligen den egna fantasin och det utrymme som finns till förfogande som anger gränserna för vad som är möjligt.

Det finns inga egentliga klädkoder nuförtiden, men i allmänhet är det avslappnad klädsel som gäller. Hellre piké och chinos tillsammans med kavaj än helkostym. Det beror såklart på sammanhanget.

Ju mindre kretsar, desto mindre formellt gällande klädkod.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *