Vad det innebär att vara en gentleman – historia och nutida betydelse

vad är en gentleman

En gentleman var ursprungligen den lägsta adelsrangen i England. De som var söner till baroner eller annan lågadel men inte stod i tur att ärva titeln blev istället ”gentlemen”. Någon gång under 1600-talet började dock innebörden i ordet skifta till att kunna användas för någon som var ”nobel i börd eller beteende”.

Därifrån har det ändrats till att sakta men säkert dras mot det senare. Att vara en gentleman idag är snarare synonymt med att vara en person som uppför sig höviskt och artigt snarare än att vara född av rätt föräldrar. Det gör att det går alldeles utmärkt att sträva efter att bli en gentleman. De ideal som präglar en sann gentleman kan ibland kännas omoderna, men det är samtiden som har fel. Inte gentlemannen.

Definitionen av ordet gentleman

engelsk gentleman

En gentleman är en person som beter sig väluppfostrat, som klär sig propert; ibland med dragning mot det flambojanta; och som bryr sig om vad andra har att säga. En gentleman lyssnar uppmärksamt när någon har något att berätta. Han håller upp dörren åt den som kommer bakom honom och ger gärna komplimanger.

Att ha klassisk bildning är också något som utmärker en gentleman. Det behöver inte innebära att du gått fina skolor utan det går alldeles utmärkt att vara självlärd. Så om du strävar efter att bli en gentleman är det en bra idé att börja i litteraturen. Läs de klassiska filosoferna och de stora verken från 1800- och 1900-talen. Men skryt absolut inte med din kunskap. Din uppgift är att guida de som vet mindre än dig – inte att skriva dem på näsan.

Historia

den äkta gentlemannen

Ordet gentleman kommer från franskans ”gentilhomme”. I Frankrike var det en person med adel börd som hämtade sin inspiration från antikens Rom, som försvarade fosterlandet och Gud med vapen i hand om så krävdes. I en brittisk kontext antog det dock snabbt en mer borgerlig form och nästan vem som helst kunde bli en gentleman.

Dåtidens arbetarklass hade dock givetvis svårt att nå upp till idealen då de varken hade tillgång till skolning eller kapital nog att klä sig så som det anstod en gentleman. Det var dessutom ytterst ovanligt att en gentleman ägnade sig åt kroppsarbete.

Gentlemannen i 1800-talets storbritannien

Gentlemannens stora genomslag kom i det viktorianska England. Industrialiseringen skapade grogrunden för en alltmer förmögen medelklass som tittade uppåt och hämtade sina ideal från överklassen. Folket började få råd att skicka sina barn till de finare skolorna utan att sitta på pengar som kom från arv eller krigsbyten.

vad är en gentleman

Den moderna kapitalismens framväxt må inte ha utraderat klassklyftorna direkt, men det skedde otvetydigt en demokratisering. En sak som många under den här tiden hävdade var att för att någon skulle kunna kalla sig gentleman var de tvungna att ha en vapensköld. Det gjorde att många i medelklassen började skaffa sig sådana.

I mitten på 1800-talet definierades en gentleman som en person ”såsom havandes social status ovan den hos en vanlig hantverkare”, men gentlemannen förväntades också ha ”ett gott beteende, vara väluppfostrad och kunna uppvisa viss intelligens”. Att anklaga någon för att inte vara en gentleman var på den här tiden en tämligen grov förolämpling.

Den religiösa gentlemannen

engelsk gentleman viktorianska tidseran

Under det tidiga 1800-talet levde ett ideal kvar från det franska ursprunget – en gentleman skulle vara djupt religiös. Gentlemannen skulle motverka den moraliska korruption som man då upplevde höll på att förstöra samhället. Det skulle göras genom att betona familjemässiga värderingar, att värdera bönen högt, att idka välgörenhet och att överlag vara from.

Det var bland annat en motreaktion mot den dekadens som präglade dåtidens högadel där klubbar som Hellfire Club och andra växt fram. I dessa ägnade sig de högre stånden, inklusive kungen själv, enligt ryktena åt sådana saker som satanism, blodsoffer och orgier. Kyrkan var därför en tidig allierad till gentlemannarörelsen och uppmuntrade det beteendet.

Den chevalreska gentlemannen

Från 1860-1920 förändrades gentlemannaidealet något och det mest religiösa hängdes av. En stark kulturell influens var sagorna om Kung Arthur och en gentleman blickade mot riddartiden i frågor kring hur han skulle föra sig. Att vara artig mot och högakta damer stod högt i kurs. Gentlemannen skulle respektera kvinnan och jobba hårt för att vinna hennes gunst med uppvaktning och komplimanger.

En annan sak som betonades var fysisk fostran och träning. Den veke mannen var något som lämnades i gårdagen och en modern gentleman under den här tiden skulle både kunna spela polo, hantera en värja och klara sig på rugbyplanen. Du kan tänka dig att det var betydligt tuffare att vara gentleman på den här tiden. Du skulle kunna ta mycket stryk och vara beredd på att ägna åratal åt att försöka få en kvinna att vilja gifta sig med dig, men alltid vara beredd på att ta ett avvisande med värdighet.

gentleman historia
Rugby i London 1868 enligt illustration av Godefroy Durand.

Medelklassgentlemannen

Industrialiseringen och framväxten av en kapitalägande klass utan bördsrätt ställde som sagt var allt på ända. Nu kunde (nästan) vem som helst bli en gentleman och även om gentlemannen fortfarande inte ägnade sig åt fysiskt arbete fanns ändå inte samma obegränsade tid som för de som hade fötts med pengar.

Nu skulle fabrikerna skötas och drivas och underifrån kom krav på mer självbestämmande och demokrati vilket hotade adelns privilegier. För att särskilja de som fötts in i gentlemannarollen från de som inte gjort det började man därför prata om ”gentleman by birth”. Det vill säga en gentleman med adelsrätt och oftast sedan generationer nedärvda pengar eller gods.

Dandyn – den dekadenta gentlemannen

dandy gentleman

En särskild form av gentleman, ibland besrkiven som gentlemannens onda tvilling, är dandyn. En dandy klädde sig som en gentleman – bara ännu mer. Från att ha varit välklädda så gick dandyrörelsen mer åt påfågelshållet med mer av allt. Från att ha använt sin intelligens till belevade konversationer präglade av artighet strävade dandyn mer efter att använda sin intelligens till att hitta på kreativa förolämpningar.

Dandyn utmanade de traditionella gentlemannaidealen, men verkade fortfarande inom dem. Det var en rörelse som krävde tillgång till kapital, för det var inte acceptabelt att komma till olika tillställningar i samma utstyrsel som redan använts offentligt en gång.

Den sannolikt mest kända representanten för dandy-rörelsen är poeten Oscar Wilde som gjorde det dekadenta levernet till sitt signum. Det var också något som straffade sig då han på grund av sin homosexualitet dömdes till två års straffarbete, något han aldrig lyckades hämta sig från. Det var en stor skandal på den tiden och han föll snabbt i aktning. Det är först idag han återigen fått det erkännande han förtjänar och han har också blivit en stor förebild inom HBTQ-rörelsen där även många dandy-beteenden fortsätter premieras.

gentleman beskrivning
Oscar Wilde

En tidig dandy som förtjänar ett omnämnade var den engelska kungen George IV:s gode vän Beau Brummel. I slutet på 1700-talet ärvde han den ansenliga summan 65 000 pund som han snabbt spenderade på vin, kvinnor och sång samt alltmer fantasifulla utstyrslar. Enligt ryktet tog han uppemot fem timmar på sig för att klä på sig och putsade alltid sina stövlar med champagne. Trots sin påverkan på dåtidens aristokrati dog han på ett fattighus i Paris, så håll dandybeteendet på en lagom nivå.

Gentlemannen i nuläget

Efter denna historiska tillbakablick: vad är då en gentleman idag och hur blir du en? Att vara väluppfostrad är fortfarande en viktig punkt. Undvik att använda svordomar. Var artig mot alla, särskilt mot servicepersonal. Undvik att brusa upp eller bli arg i onödan.

 • Behandla andra väl.
  Det gamla bibelordet ”behandla andra såsom du själv vill bli behandlad” är en rimlig regel att förhålla sig till. Som gentleman förväntas du också kunna beställa rätt vin till rätt måltid på en fin restaurang, utan att göra en stor affär av det hela. Om ditt sällskap har sämre ekonomi än vad du har så är rätt vin givetvis en flaska från den billigare delen av listan.
 • Behärska klädkoderna.
  Att vara en gentleman är att klä sig propert, särskilt i formella sammanhang. Det är okej att matcha en blazer med udda byxor eller jeans. Men se till att använda manchettknappar och ha en sidennäsduk i bröstfickan. Du vet aldrig när du behöver veckla ut den för att låta någon snyta sig i den eller torka sina tårar. Du behöver inte klä dig dyrt, men med omsorg.
 • Ta andra i beaktande.
  Ett bra mål är att alltid vara snäppet mer uppklädd än din omgivning. Mer än så kan få dem att känna sig underlägsna dig vilket inte är gentlemannamässigt beteende. Sträva alltid efter att lyfta andra människor istället för att trycka ner dem. Det är svårt att göra om du är klädd i mjukisbyxor och t-shirt. Det gamla påståendet om att kläderna gör mannen stämmer väl.
 • Var måttlig.
  När det kommer till accessoarer bör en gentleman hålla det på en lagom nivå. Gå tillbaka sjuttio år i tiden och ta del av de regler som fanns då. En klocka, ett par snygga manchettknappar och en enkel guldring är allt som behövs. För inspiration kan vi rekommendera TV-serien Mad Men. Även om stora delar av deras beteende bör få stanna i femtiotalet var de stilmässigt oklanderliga.
 • Var anspråkslös.
  En bra svensk inspiration när det kommer till gentlemannamässighet är prins Daniel. Han är definitivt av högre rang än alla andra, men låter det inte märkas. Det kan bero på att han tagit sig uppåt socialt på grund av giftermål, men det är många som låter sådant stiga sig åt huvudet vilket han definitivt inte har gjort.

  Han använder istället sina pengar och sitt enorma sociala kapital åt att göra gott. Han driver idrottsprojekt för barn och driver välgörenhet inriktad på att motverka ojämlikhet. I en folkmassa sticker han inte ut med medaljer och prål utan helt enkelt genom att alltid vara välklädd, upprätthålla en god fysik och utstråla det lugn och den trygghet i sig själv som bara en sann gentleman gör.

Vanliga frågor – Vad är en gentleman?

Vad är en gentleman?

En gentleman beskrivs ofta som person som beter sig väluppfostrat, klär sig propert; ibland med dragning mot det flambojanta; och som bryr sig om vad andra har att säga.

Vilken betydelse har ordet gentleman idag?

Även om mycket har ändrat under årens lopp och används uttrycket ofta även idag för att beskriva väluppfostrat beteende – speciellt gentemot kvinnor. Däremot används ordet gentleman sällan i dagsläget för att beskriva social status.

Vad kännetecknar en gentleman idag?

Att behandla andra väl och ta andra i beaktande är två viktiga aspekter av att vara en gentleman i dagens läge. Anspråkslöshet och måttlighet är även två dygder hos en modern gentleman.

Källor:

Manners Make the Man: Politeness, Chivalry, and the Construction of Masculinity, 1750–1830 – Michèle Cohen (Cambridge University Press)

The Image of the English Gentleman in Twentieth-Century Literature. Routledge, 2007 – Berberich, Christine (Routledge)

The English Gentleman: The Rise and Fall of an Ideal – Mason, Philip (William Morrow & Co)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *