Vad det innebär att vara en gentleman

Trender kommer och går, men en sak som är konstant är att män bör sträva efter att vara gentlemän. Vad det innebär är ibland föremål för debatt. För hundra år sedan var en gentleman en man med hög social ställning och rikedom. Ännu idag behåller flera ordböckerna fortfarande denna definition, liksom flera andra:

  • En ridderlig, artig eller hedervärd man.
  • Ett artigt eller formellt sätt att hänvisa till en man.
  • En man som fötts i en adlig släkt eller har koppling till ett kungligt hushåll.
  • En man med bra social ställning, särskilt vad gäller rikedom och fritid.
  • En artig titel för en manlig medlem av kammaren eller representanthuset.

Så vad betyder det egentligen att vara en gentleman? Det är så mycket mer att i att vara en gentleman än bara artighet. Nuförtiden är rikedom och makt är inte längre en relevant del av den moderna definitionen. Definitionen av en modern gentleman är mycket mer komplicerad.

Lägg din vinst på din personliga stil

Självklart är det alltid en fördel att ha kapital att spendera som man önskar. Många män spelar på www.mariacasino.se i hopp om att vinna lite extra pengar att lägga på sin personliga stil. Man kan spela på klassiska casinospel som Baccarat, Roulette och Blackjack, eller delta i olika spelturneringar, eller välja mellan hundratals olika spelautomater. Ett landbaserat casino är naturliga platser för underhållning för många gentlemän.

Gentlemän är välklädda, utifrån säsong, tillfälle och sin egen stil. Att klä sig bra är inte en fråga om pengar för en gentleman, utan snarare om noggranna val av kläder och tillbehör. De känner till klädernas kraft, det intryck de gör och den roll de spelar i samhället. Kläder används för att förmedla en gentlemans respekt för sin värd, sitt kontor, eller för en händelse, men inte för att chocka, framkalla svartsjuka eller visa upp sig. Att klä sig bra är en stolthet för en gentleman, eftersom den visar sin personlighet och smak.

Sträva efter hög standard

Att vara en gentleman är en resa, något som en man strävar efter att vara, snarare än en destination. En gentleman är ofullständig. Detta kan vara den viktigaste egenskapen på listan. Termen gentleman är inte avsedd att vara ett ouppnåeligt ideal. Det tar hänsyn till grundläggande mänsklig natur, där vi alla gör misstag, val och bedömningar varje dag. Skillnaden ligger i att en gentleman inte tror sig vara perfekt, men tar istället ansvar för de saker han kan kontrollera. En gentleman förväntar sig en hög standard på kvalitet, värde och funktionalitet från de saker han köper och de saker han gör. Han förväntar sig lika mycket av sig själv som han gör av andra människor.

En gentleman är artig, artig och respektfull. Han säger tack, väntar på sin tur och behandlar andra som de vill behandlas. Han är en rättvis samtalspartner och visar ett gott bordsskick. En gentleman tror inte att hans åsikter och kunskaper är fullständiga och obestridliga. Han strävar efter att lära sig, är öppen för nya idéer, han accepterar konstruktiv kritik och välkomnar misslyckande som en väg till tillväxt och självmedvetenhet. En gentleman ger bara löften som han avser att hålla. En gentleman behandlar alla människor med respekt och känner igen skillnaden mellan arrogans och självförtroende.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *