Vad är det som gäller vid en skilsmässa?

Vad gäller vid skilsmässor

Giftermål ses ofta som det ultimata beviset på kärleken mellan två människor. Giftermålet är ett juridiskt avtal där man visar sin avsikt att leva med någon livet ut. Det har dock visat sig att allt färre klarar av att uppfylla dessa löften. Antalet skilsmässor har nämligen varit stigande under hela 2000-talet.

Det är få som tänker i dessa banor när de ingår ett äktenskap. Men som det ser ut i dagens samhälle är det allt fler som blir tvungna att ta ställning till de praktiska frågor som berör en skilsmässa.

Vad gäller vid en skilsmässa?

En av de vanligaste frågorna i samband med en skilsmässa är vad det egentligen är som skall delas lika. Vi ser ofta nyheter om hur förmögenhet fördelats bland kändisar vid skilsmässor. För de flesta andra är dock verkligheten en annan. Det finns ofta också skulder samt många andra praktiska saker som behöver beaktas.

I idealfallet är detta frågor som paret funderat på redan innan äktenskapet ingås. Men som vi vet är det ytterst få som planerar inför en skilsmässa innan det faktiskt blir aktuellt.

Därför är de flesta också oförberedda när katastrofen är ett faktum. Även om det finns de som kan enas om det praktiska kring en skilsmässa är det dock ett faktum att det ofta blir tvister i dessa sammanhang. Därför blir ofta också juridisk hjälp nödvändig vid skilsmässor.

Juridisk hjälp vid skilsmässa

Lavendla Juridik är en av de byråer där du får hjälp i familjerättsliga frågor. Hit hör i allra högsta grad juridiska frågor kring en skilsmässa. Det juridiska kring en skilsmässa är ofta mer komplicerat än vad vi tänker oss och det finns många olika aspekter att beakta.

Det handlar inte endast om att behöva orka med den känslomässigt tunga perioden som en skilsmässa innebär. Det finns också flera juridiska moment att beakta innan en skilsmässa vinner laga kraft. Därför är det också mer regel än undantag att ta hjälp av de som verkligen kan sin sak gällande detta område.

Vilka saker bör redas ut vid en skilsmässa?

Varje fall är unikt och det är därför kan det juridiska kring en skilsmässa variera väldigt mycket. Frågor kring bodelning är ofta det mest centrala vid en skilsmässa, vid sidan om vårdnadsfrågor om barn finns inblandade.

Genom ett äktenskapsförord finns möjligheten att avtala om att all eller en viss del av egensdomen skall vara enskild. Det innebär då att den inte ingår i en bodelning.

Finns inga äktenskapsförord är huvudregeln att makarnas giftorättsgods skall delas lika, med avdrag för skulderna. Om makarna inte kan enas om hur bodelningen skall gå till kan en bodelningsförättare utses. Denne har faktiskt rätt att själv bestämma hur giftorättsgodset skall fördelas om det inte går att nå en uppgörelse mellan paret.

Det är dock värt att komma ihåg att till giftorättsgodset inte hör kläder och annat som kan anses ha en stark personlig karaktär.

Sammanfattning

Det brukar heta att kärleken är blind och det ser vi gång på gång bevis på i samband med giftermål. Det allra flesta som ingår ett äktenskap går såklart in i det med intentionen om att det skall hålla livet ut. Men som situationen ser ut idag skadar det inte att ta sig en ordentlig funderare kring hur allt skall skötas i händelse av en skilsmässa.

Med andra ord kan det vara bra att ta juridisk hjälp och reda ut allt redan innan man ingår ett äktenskap. Det innebär inte ett misstroende mot partnern, utan det kan lika väl ses som en försäkring mot framtida missförstånd. Det är så mycket enklare att lägga upp spelreglerna medan man ännu är i samförstånd gällande det mesta!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *