Vägen till framgång: Fokusera på andras välbefinnande

Those who bring sunshine into the lives of others cannot keep it from themselves.

– James M. Barrie

Även idag börjar vi dagen med ett citat från författaren och skaparen av Peter Pan, James M. Barrie. De som viger sitt liv åt att göra andra glada och lyckliga kan inte vara bittra över sitt eget liv.

Visst låter det enkelt. Men egentligen är ju livet precis såhär enkelt. Problemet som de flesta av oss har är att vi har ett omvänt förhållningssätt till livet. Då människor är olyckliga med sina liv och söker hjälp för sina problem får man oftast rådet att börja med att fokusera på sig själv. Det sägs att man inte kan fokusera på andras problem eller bidra till sin omgivning om man inte först fokuserar på sitt eget välmående.

Jag är av en annan åsikt. Jag tror att de flesta av oss skulle vara betydligt lyckligare om vi först utgick från att tjäna andra och fokuserade mindre på egna problem. I dagens samhälle lägger vi alltför stort fokus på individens självförverkligande, vilket skapar en alltför stor press på den enskilda individen.

Om vi istället kunde ta oss ur vårt självcentrerade synsätt och fokuserade mer på den nytta vi kan göra för andra tror jag att man blir både mer lycklig med sig själv och sitt liv.

Detta utesluter definitivt inte att man lägger upp målsättningar och minutiöst planerar sitt liv. Men då det gäller hur man lever sitt liv både yrkesmässigt och privat skulle många tjäna på att vara mindre självcentrerade.

I slutändan är det ju precis det som allt handlar om oavsett om man vill nå framgång som företagare, bli en populär och uppskattad arbetstagare eller få en stor och trogen vänkrets. Alla uppskattar personer som har förmågan att i olika sammanhang ställa den egna nyttan åt sidan och vara till verklig hjälp för andra.

Man går alltså inte lottlös om man först och främst fokuserar på andras välbefinnande. Som det konstaterades i citatet ovan; Den som bringar solsken till andras liv kan inte hålla solskenet bort från sig själv.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *