Vägen till framgång: Våga misslyckas

Jag har konstaterat det förut och det tål att upprepas. Den största skillnaden mellan framgångsrika människor och de som man aldrig når sina mål är hur man tacklar motgångar.

I sin bok Failing Forward har John C. Maxwell gjort upp en lista över typiska tanke- och beteendemönster hos personer som låter misslyckanden begränsa ens framtid jämfört med personer som tar misslyckanden som en erfarenhet från vilka man kan lära sig något.

Typiska tanke- och beteendemönster hos personer som tar motgångar på fel sätt och blir begränsad till följ av dessa:

– man skyller på andra

– man upprepar samma misstag

– man antar att man aldrig mer kommer att misslyckas

– man antar att man alltid kommer att misslyckas

– att ta tradititioner som givna

– att låta misstag begränsa ens vardag och handlingar

– tanken att man är en förlorare

– att ge upp

Typiska tanke- och beteendemönster hos personer som tar motgångar på rätt sätt och utvecklas via dessa:

– att bära ansvaret för motgångarna

– att lära från misstagen

– att förstå att misstag är en del av processen av att lära sig

– att bibehålla en positiv attityd trots motgångar

– att ständigt ifrågasätta rådande uppfattningar

– att ta nya risker

– att förlita sig på sin egen förmåga att dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter

– att envist fortsätta trots tillfälliga motgångar

Ett av de största problemen som vi människor har då det gäller hur vi tacklar motgångar är att vi har alltför bråttom att dra slutsatser utifrån enskilda händelser. Dessa händelser blir sedan ”ett spöke” som färgar upplevelser av liknande art som dyker upp senare i livet.

Om man istället kunde se sitt liv mer som en process och misslyckanden som lärdomar på vägen mot ett större mål, skulle det finnas helt andra förutsättningar för att lyckas. Med andra ord bör man lära sig att förvänta sig och välkomna misstag och problem snarare än att försöka undvika dem.

Ett annat problem som de flesta av oss har är att vi ser misslyckanden som något objektivt. Vi antar att varenda människa upplever våra misstag på samma sätt som oss själva. I detta sammanhang kan jag faktiskt underrätta er om att detta är rätt långt ifrån sanningen.

De flesta människor har fullt upp med sina egna problem och har sällan samma uppfattning om omfattningen på misslyckandet som en själv. Misslyckanden är alltid högst subjektiva företeelser och att förstå detta kan hjälpa en rätt mycket då det gäller hur man tacklar motgångar.

Dessutom gäller det att komma ihåg att de personer som lägger störst energi på att påminna andra personer om deras tillkortakommanden även är de som sannolikt lever med ovan nämnda begränsningar som kännetecknar ”medelmåttan”. Cynism och skadeglädje är typiska kännetecken på personer som är alltför rädda att ta sig vidare från sina egna misslyckanden.

Jag avslutar med ett citat som på ett bra sätt sammanfattar vikten att våga misslyckas.

”There is no doubt in my mind that there are many ways to be a winner, but there is really only one way to be a loser and that is to fail and not to look beyond the failure.”

– Kyle Rote Jr.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *