Vanorna bestämmer resultaten

Success is a matter of understanding and religiously practising specific, simple habits that always lead to success.

– Robert J. Ringer (författare till boken Million Dollar Habits)

Varför har jag Cristiano Ronaldo på bilden överst? Jo, för mig är han en av de jag först kommer att tänka på när det gäller perfektion och dedikation. De som läst någon av de böcker eller otaliga artiklar som skrivits om honom förstår att de resultat som han skördat inte endast handlar om talang. Den främsta orsaken är hans vilja och det faktum att han i ett tidigt skede förstod vikten av hårt arbete för att nå framgång.

Det låter kanske som en kliché, men faktum är att alla har nytta av dessa kunskaper oavsett vad man satsar på. I mitt eget liv har jag otaliga gånger känt för att kasta in handduken i både längre och kortare projekt inom såväl jobblivet som privat. Men för det mesta har jag hållit mig över ytan och kämpat tills jag fullföljt det jag påbörjat.

Jag kan säga att det alltid lönat sig. Om inte alltid genom lyckade konkreta resultat genast, så genom värdefulla erfarenheter som jag haft nytta av senare. Kom ihåg att livet många gånger även handlar om att lära sig vad man bör undvika för att nå resultat.

Det största problemet i de flesta sammanhang är osäkerheten innan man kommer igång. Eller egentligen är tvivlet och orken när man väl kommit igång ett minst lika stort problem. Det är i dessa sammanhang det kan löna sig att påminna sig själv om att den unika färdigheten att fullfölja de ”projekt” som man ålagt sig att fullfölja är en av de viktigaste kunskaperna i livet.

Problemet med många är att man utvecklar en kronisk förmåga att undvika saker som ligger utanför ens bekvämlighetszon och därför ger upp i förtid. Många ger sig in i många olika projekt och ger sedan upp vid första motgången. Detta gör det svårt att någonsin nå önskat resultat oavsett inom vilket område man vill lyckas.

Jag avslutar dagens visdomsord med ett citat ur den utmärkta motivationsboken How to get from where you are to where you want to be av Jack Canfield:

Good or bad, habits always deliver results. Your habits determine your outcomes. Successful people don’t just drift to the top. Getting there requires focused action, personal discipline, and lots of energy every day to make things happen. The habits you develop from this day forward will ultimately determine how your future unfolds.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *