Varför personliga egenskaper blir allt viktigare på arbetsmarknaden

soft skills på arbetsmarknaden

Världen förändras snabbt och likaså har våra förväntningar på kompetenser och personliga egenskaper. Att ha rätt mix av kompetens är avgörande för fortsatt framgång både för företag, individer och samhällen. Formella kvalifikationer och tekniska färdigheter är bara en del av kraven på moderna arbetsplatser. Från en undersökning av mer än 2000 företag visade det sig att 77% av arbetsgivarna tyckte att så kallade soft skills, eller personliga egenskaper är minst lika viktiga som tekniska kunskaper.

Vad är soft skills?

Soft skills kan bäst beskrivas som personliga egenskaper som inte går att mätas, men som relaterar till din sociala kompetens och hur du interagerar med andra människor. Oftast kan det handla om egenskaper såsom en individs förmåga att lyssna och förstå andra synvinklar. Men också egenskaper såsom att kommunicera effektivt, bygga förtroende med andra och hantera tidsbegränsningar, förändringar och konflikter inom företaget. Hur väl du använder dina personliga egenskaper har blivit en avgörande framgångsfaktor och är en viktig del i din prestation på en arbetsplats. Enligt Deloitte förväntas även 2/3 av alla jobb år 2030 att vara baserade på soft skills snarare än tekniska kunskaper. Med tanke på att personliga egenskaper blir allt viktigare på arbetsplatsen, är det ett måste att inkludera dina soft skills på ditt CV och i ditt personliga brev. 

Varför soft skills är viktigt på arbetsmarknaden

Företag med personal som innehar starka kompetenser inom soft skills har även högre innovationsgrad och effektivare produktivitet. Detta är kanske inte helt förvånande eftersom bra kommunikationsegenskaper och samarbetsförmågor ofta gör att anställda känner sig mer uppskattade och samarbetar bättre mellan olika delar av företaget. 

En av de många anledningarna till att soft skills har blivit så efterfrågat under de senaste åren är bland annat den digitala utvecklingen, vilket har lett till att många roller ersatts av tekniska utvecklingar. Teknik, globalisering och förändringar i hur och vart vi väljer att arbeta fortsätter att forma hur företag konkurrerar, vilket i sin tur också ökar vikten av personliga egenskaper. Dessutom är soft skills kompetenser som inte alltid är så lätt att lära upp men som ofta är överförbara mellan olika arbetsplatser och roller. 

Beskriv dina personliga egenskaper

Enligt LinkedIns Global Talent Report från 2019 rapporterade mer än 92% av rekryterare att soft skills är minst lika viktigt – om inte ännu viktigare än tekniska kunskaper. Dessutom rapporterade 89% att när en nyanställd inte presterar inom den nya rollen beror det oftast på brist av rätt personliga egenskaper. Därför blir det också allt vanligare för de flesta arbetsplatser att försöka identifiera kandidaters soft skills redan under rekryteringsprocessen. Fler företag använder sig därav ofta av så kallade soft-skills tester för att identifiera personliga styrkor hos kandidater som stämmer överens med företagets egna kultur. 

Trots vikten av soft skills i dagens arbetsmarknad är det inte alltid så vanligt att kandidater väljer att skriva med dessa kompetenser på CV-t. Vill du fånga rekryterarens uppmärksamhet är det viktigt att inkludera dina personliga egenskaper i ditt CV och personliga brev. Genom att förklara hur du har utnyttjat dina egenskaper i samarbete med kollegor ger du rekryteraren en inblick i hur det skulle vara att jobba med dig och hur du skulle prestera inom ett team. Kanske har du utvecklat starka kommunikationsegenskaper när du hjälpte till med ett stort projekt? Eller kanske har du utvecklat empati och förståelse när du ledde ett team genom en stor förändring? Har du skapat trygga relationer och förtroende med kunder på din nuvarande arbetsplats? Oavsett vad du har för erfarenheter så glöm inte att dessa har en stor betydelse för din framgång och är en viktig del i din ansökan. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *