Visningen påbörjad av Modern Art + Design på Bukowskis

modern art + design bukowskis våren 2019

För den som saknar veckoslutsplaner kommer här ett ytterst intressant tips. Igår började nämligen visningen av auktionsföremålen på Bukowskis Modern Art + Design. Auktionen äger rum den 15 maj på Arsenalsgatan 2 i Stockholm och visningen pågår fram till den 14 maj på Berzelii Park 1.

Ur det tidiga 1930-talets funktionalistiska programförklaring där målet var att skapa en god miljö för den moderna människan växte det successivt fram en konstindustri och möbeltillverkning där serietillverkningen gjorde att programförklaringen från Stockholmsutställningen inte bara blev teori utan en realitet för allt fler människor. Från det tidiga 1940-talet skapades bostäder och inredningar som var anpassade för det modernare sättet att leva och bo.

Elias Svedberg, fåtölj, för Nordiska Kompaniet, 1938.

Denna svenska lite mjukare och kanske mänskligare form av modernism som bl.a. visades upp i både Paris år 1937 och två år senare i New York år 1939 har kommit att kallas Swedish Modern.

Tyngdpunkten låg på utveckling av nyttokonst, vardagsvaror av kvalitet kombinerat med ett nytänkande formspråk. 

Otto Schulz (1882-1970). Skåp från 1930-40-tal, Swedish Modern.

Under 1940-talet var det, liksom tidigare under 1900-talet, framför allt inom lyxvaruproduktionen som de flesta innovationerna skedde. Målsättningen att under de sena 1930- och 1940-talen skapa vänliga och trivsamma interiörer och bostäder är något som präglar det skandinaviska sättet att möblera än idag.

Josef Franks skåp ”Flora”, Firma Svenskt Tenn, från 1940.

Exempel på formgivare och arkitekter verksamma inom Swedish Modern är Bruno Mathsson, GA-Berg, Elias Svedberg, Carl-Axel Acking, Carl Malmsten och inte minst Josef Frank. Med några få ord betraktas Swedish Modern som en mjukare och trivsammare form av modernism.

Nyupptäckt målning av Gösta Adrian-Nilsson (GAN)

Hösten 2017 såldes Katarinahissen III för 8.900.000 kr på Bukowskis. Målningen som GAN påbörjade i Stockholm hösten 1916, ingick i urvalet på 1918 års banbrytande utställning Sjömanskompositioner på Gummesons konsthall i Stockholm.

Den romerska trean visar att GAN utfört ytterligare två versioner av motivet Katarinahissen långt före hösten 1916. Dessa två målningar finns belagda i katalogen till GAN:s första modernistiska utställning i Sverige, i Lunds universitets konstmuseum i oktober 1915, där GAN ställde ut tillsammans med Einar Jolin. 

Utställningskatalogen tar upp Katarinahissen I och II, men av dessa har man hittills bara känt till hur Katarinahissen II ser ut, men även denna målning var ”försvunnen” i många år och dök upp först 1998 på Bukowskis och visades sedan i utställningar i Osnabrück och Lund 2000, Mjellby konstmuseum 2002 och Prins Eugens Waldemarsudde 2011.

Katarinahissen I, däremot, har under mer än hundra år undandragit sig såväl allmänhetens som den konstvetenskapliga forskningens ögon och det är därför inget annat än en verklig sensation att den åter dykt upp som en oerhört viktig pusselbit samt beståndsdel i den märkvärdiga svit av tre målningar som GAN utförde 1915-1917 med Katarinahissen som gemensam nämnare.

Proveniens: Privat samling (inköpt från redaktör Sommelius på Helsingborgs Dagblad; därefter i arv).

Målningen säljs på Bukowskis med ett utropspris på 2 000 000 – 2 500 000 SEK. 

Modernismens pionjärer – en avantgardistisk samling

Den äldre militära termen för avantgarde har fått en annan betydelse idag men syftar ändå på en förtrupp, en modig grupp som går i förväg och banar vägen för de som kommer efter, en grupp som täten och som inte räds att möta motståndet. 

Vid förra seklets början stod Västeuropa för en total omvälvning. Tekniska, medicinska, sociala och politiska landvinningar var på väg att skapa ett nytt samhälle befolkat av den moderna människan.

De nya vindarna genomsyrade förstås även konsten, där en ny generation konstnären vände de gamla etablerade akademierna ryggen och övergav tidigare konstnärliga ideal. Termer som expressionism, kubism, surrealism, dadaism, futurism mm är senare tiders etiketter för att på något sätt kunna sortera den enorma kreativitet som framför allt sjöd i Paris, Berlin och St Petersburg. 

Agnes Cleve, Kvinna på klippa. Utrop 500 000 – 600 000 SEK.

Det var huvudsakligen till dessa metropoler som våra svenska konstnärer sökte sig under 1900-talets början för att låta sig inspireras och influeras av för att sedan ta med sig hem till Sverige och introducera för den svenska konstpubliken och konstkritikerkåren.

De återvändande konstnärernas konst togs inte emot med öppna armar utan fick ofta utstå svidande kritik. Dock sådde de fröet till något nytt och revolutionerande. Konsten skulle aldrig mer bli sig lik.

Waldemar Lorentzon, Modèle dans I’atelier. Utrop 350 000 – 400 000 SEK.

Auktionens samling innehåller många av de konstnärer, både svenska och internationella, som idag har skrivit in sig i konsthistorien och som hade modet att avvika från den traditionella vägen och bana nya spår vid sidan av. De vågade utmana traditionerna och fick oss att se på konsten på ett helt nytt sätt. Deras betydelse går inte att underskatta – de var modernismens pionjärer. 

Se samtliga auktionsföremål på auktionen Modern Art + Design i katalogen.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *