Volvo-reklam för nostalgikern

Bild: Volvo Cars Sverige

Volvo PV 444 tillverkades mellan åren 1944–1957 och banade väg för Volvo som framgångsrik personbilstillverkare. Tre prototyper tillverkades under 1944, varav en presenterades första gången den 1 september 1944 i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Produktionen kom dock igång på allvar först efter andra världskriget. Modellen tillverkades i totalt 196 005 exemplar.

Volvo PV 444 lanseras i Kungliga tennishallen, 1 september 1944. Från höger: Prins Eugen, landshövding Bror Hasselrot och Kronprins Gustaf Adolf samtalar med Assar Gabrielsson (Volvos grundare), Prins Carl.

När Volvo Amazon presenterades på sensommaren 1956 var de flesta övertygade om att PV:n med sin redan då ganska omoderna formgivning inte skulle överleva särskilt länge. Men PV:n med sin inarbetade kundkrets och goda försäljning både i Sverige och utomlands gick istället en ny vår till mötes. 25 augusti 1958 presenterade Volvo en grundligt genomarbetad PV-modell med namnet 544.

Reklam i USA för Volvo PV 444.

Grundkarossen var densamma på 544:an som på 444:an, men den stora nyheten att vindrutan nu var i ett stycke. Bilen framhölls också som femsitsig, därav femman i modellbeteckningen. 444:an hade i hela sitt liv haft delad vindruta av reparations- och försäkringsskäl men 1958 fanns nästan inga bilar kvar med en sådan gammalmodig lösning. Den nya stora rutan förbättrade sikten avsevärt i PV:n och gjorde kupén ljusare.

Räknar man in PV 544 blev totalproduktionen nästan en halv miljon. Den lilla rundryggade PV:n kom att stå sig i många olika versioner mellan 1947 och 1965. Sammanlagt fanns PV-modellerna i 15 olika modellserier; åtta 444-serier och sju för 544. PV:n är troligen den bilmodell som klarast av alla symboliserar märket Volvo.

Reklam för Volvo PV 544. när den sista PV544-serien kom ut som 1966års modell, låg priset i Sverige på 13.000 SEK för Special och 13.600 SEK för en Sport. Bild: Volvo Cars Sverige

Nedan är lite härlig nostalgisk reklam för de båda modellerna PV444 och PV544.

Först en rad reklamfilmer från 1950-talet för Volvo PV444:

Sedan några reklamfilmer från slutet av 1950-talet för Volvo PV544:

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *