WITHINGS hjälper till att förebygga sömnstörningar

sömndagbok på telefonen

Igår, den 18 mars 2022 uppmärksammades den internationella sömndagen (World Sleep Day) och i samband med detta presenterar WITHINGS en nyhet kring Sleep Analyzer.

WITHINGS har sedan 2008 utvecklat användarvänliga uppkopplade produkter, som ger omfattande hälsokontroller och även är ett hjälpmedel för att nå långsiktiga hälsomål. Tillsammans med ett team av ingenjörer, läkare och hälso- och sjukvårdspersonal utvecklar de världens mest effektiva enheter som hjälper till att mäta och analysera människors hälsa.

Hit hör prisbelönta produkter inom hälsoområdet som hybrid-smartklockor och hälsomätare, uppkopplade vågar, blodtrycksmätare, en smart febertermometer och ett avancerat sömnsystem. Läs mer här om deras Smartklocka i roséguld som lanserades ifjol.

Ny sömndagbok hos WITHINGS

sömndagbok på telefon

Den nya sömndagboken som nu lanserats samlar automatiskt in sömndata som går att dela med vårdpersonal. Denna lösning kompletterar Sleep Analyzer, en unik sömnsensor av medicinsk kvalitet, placerad under madrassen som registrerar användarens sömnmönster.

Tillsammans med den nya funktionen kan användare dela sin sömndata med läkare, ett väldigt användbart verktyg för att kunna upptäcka underdiagnostiserade sjukdomar som sömnapné och sömnlöshet. 

42% av befolkning har besvär med sömnen

sömndagbok på telefon

I Sverige uppges 42% av befolkningen ha besvär med sömnen och av dessa har 34% att lätta besvär1. Samtidigt har cirka 600 000 svenskar sömnapné och majoriteten av dessa vet inte om det. Kvalitén av vår sömn spelar avgörande roll för hur vi mår och hur utvilade vi känner oss. Genom att mäta sömnmönster och -vanor kan läkare ställa diagnos och besluta om viken behandling som ska genomföras. 

WITHINGS har genomfört en ny undersökning 2021 med 12 000 människor runt om i världen för att upptäcka olika sömnstörningar inklusive sömnlöshet och faktorerna relaterade till denna störning. Undersökningen visade att 12 % av användarna är odiagnostiserade och lider av sömnlöshet utan att ens veta om det.

22% uppgav att de diagnostiserats med sömnlöshet eller beskriver sig själva som sådana. Användare som uppgav att de led av sömnlöshet svarade även i större uträckning att de led av andra sjukdomar som ångest (33,47 %), fetma (14,03 %) eller PTSD/ADHD (11,67 %). Därför är det viktigt att kunna diagnostisera sömnlöshet eftersom man i många fall kan lida av ett annat tillstånd utan att veta om det.

Sömndagboken kompletterar idealiskt de data som samlas in av Sleep Analyzer genom att ge dem mening. WITHINGS ambition är att förbättra det dagliga livet för sina användare. Att ha tillförlitlig data på lång sikt är avgörande för att fastställa rätt diagnos. Våra enheter är designade att samla in den mest tillförlitliga informationen för att hjälpa våra användare att ta kontrollen över sin hälsa, säger Matthieu Menanteau, produktchef på WITHINGS.

Att samla in rätt data, ett medicinskt krav

sömndagbok online

Sömn spelar en viktig roll för immunsystemets och hjärnans funktion. Sömnspecialister rekommenderar att deras patienter noggrant registrerar sin sömnkvalitet varje dag. Denna insamlingsmetod är mycket opålitlig och ger ingen vetenskaplig syn på nätternas kvalitet. Med hjälp av sömndagboken erbjuder Sleep Analyzer sin användare en snabb och exakt tillgång till all sin sömndata som kan delas med vårdpersonal.

Data som visas i sömndagboken möjliggör en tidig upptäckt av de vanligaste sömnstörningarna som sömnlöshet och sömnapné. Insamlingen av denna information sparar användaren avsevärd tid och ansträngning.

Kliniskt testad med sömnläkare och psykologer

Sleep Analyzer är kliniskt testad och har tagits fram med sömnläkare och psykologer från Béclère-sjukhuset i Paris. Den placeras under madrassen och är en tunn diskret matta som mäter rörelserna i bröstkorgen, hjärtfrekvensen och analyserar på så sätt de olika faserna av sömn och deras varaktighet tack vare sin sensor.

En lågfrekvenssensor gör det också möjligt att analysera snarkning och upptäcka sömnapné eller dess varningstecken. Regelbundenhet, sömnkvalitet, dess varaktighet eller till och med varaktigheten av tupplurar kommer att transkriberas i sömndagboken.

Tack vare objektiva och automatiskt insamlade data kan sömndagboken, som hittills har varit så tröttsam att fylla i manuellt, dramatiskt bidra till att bättre diagnostisera och behandla sömnstörningar som sömnlöshet och dygnsrytmstörningar. Den har utformats med sömnläkare och visar relevant information som kommer att tillåta patienten och vårdpersonalen att agera, säger Professor Pierre Escourrou, Interdisciplinary Sleep Centre i Paris.

Sleep Analyzer är ansluten till WIFI och samlar automatiskt in sömndata användare enkelt kan dela med sin läkare. Efter en månads uppföljning kommer vårdpersonalen att ha tillräckligt med data för att fastställa sin diagnos och föreslå den bästa behandlingen.

Tillgänglighet

Withings Sleep Analyzer är tillgänglig för 1 399 SEK på Withings.com. Den nya funktionen kommer att finnas tillgänglig från 18 mars 2022 i WITHINGS-appen.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/ Hämtad 9 mars 2022
  2. Apnéföreningen https://apneforeningen.se/fakta/ Hämtad 9 mars 2022
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *