12 tidlösa framgångsrecept – Hur du når dina målsättningar i livet

hur man blir framgångsrik

Vilka är det viktigaste att tänka på om du vill nå framgång i livet? Framgång är såklart väldigt subjektivt och vad det egentligen innebär att vara framgångsrik vet bara du själv. Finansiellt välstånd är bara ett mått på framgång och även det väldigt subjektivt.

Vi lever i en föränderlig värld där de krav som ställs på oss ständigt ökar. Dessutom är varje människa unik och det finns därför många olika sätta att lyckas här i livet. Det finns dock vissa beprövade framgångsrecept som kan skönjas hos många som lyckats med sina målsättningar i livet. I denna artiklar tar vi fram några av de viktigaste bland dessa framgångsfaktorer.

Vad krävs för att bli framgångsrik?

Vi gör dock ett försök och har här i 12 punkter sammanfattat några tidlösa framgångsrecept som skapar bra förutsättningar för att lyckas med de målsättningar du har i livet.

1. Du är själv ansvarig för ditt liv.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.

Farrah Gray

Vi har redan tidigare skrivit om vikten av att själv ta ansvar över sitt liv och detta kan inte nog poängteras i ett samhälle där det blivit än norm att beskylla sina egna tillkortakommanden på alla andra utom sig själv.

Alla känner sig kränkta över allt och speciellt tacksamt verkar det vara att beskylla myndigheter, politiker och allt som har med det samhälle man lever i för att man inte får som man vill. Samhället är naturligtvis inte felfritt och det är bra att det finns engagerade människor bland oss som påpekar bristerna.

I de flesta fall är ändå det liv som du lever idag ett resultat av alla de medvetna och omedvetna val som du gjort hittills i livet. Att själv välja inflytande över sitt liv genom att planera, lägga upp målsättningar och även successivt genomföra dessa är något som alla människor borde lära sig så tidigt som möjligt i livet.

2. Lär av dina misstag och ge aldrig upp.

Om det finns en förmåga som det är värd att lära sig i ett tidigt skede i livet så är det att ta lärdom av sina misstag. Misstag är ofrånkomliga för alla som vill lära sig nya saker.

De mest framgångsrika människorna är troligen de som är mest benägna att pröva sig fram och följaktligen även de som kommer att göra flest misstag i sina liv. Men det gemensamma för dessa är att de inte låter dessa misstag hindra dem från att fortsätta försöka.

Istället lär de sig av misstagen och blir starkare och visare med tiden. En sak som är tätt förknippat med detta är att sluta gräma sig över sådant som hänt tidigare i ens liv. Detta leder endast till att man blir rädd för att misslyckas och därmed går miste om framtida möjligheter.

3. Fokusera på dina intressen.

I vilka sammanhang trivs du som bäst och vad är det du längtar till att få göra under din fritid? Det finns studiehandledning i de flesta skolor, men ytterst få av dessa fokuserar på annat än traditionella yrken.

När det finns något som du brinner för på allvar, oavsett om det handlar om en hobby eller vad det är frågan om, gäller det att ta dessa känslor på allvar och utreda möjligheterna att tjäna pengar på detta.

I dagens samhälle är det enklare än någonsin att starta upp ett företag. Det gör ju naturligtvis konkurrensen hårdare, men de personer som har ett inre driv och intresse för något kommer alltid att lyckas i något skede. Det gäller bara att tro på sig själv och inte i alltför hög grad lyssna på de personer som säger att det är omöjligt. Det finns ingen annan än en själv som kan veta vilka dessa intressen är.

välja enligt intressen

4. Pengar gör en inte lycklig men skapar frihet. 

Den som endast har pengar som måttstock på framgång kommer knappast att bli varken lycklig eller framgångsrik. Det oaktat är pengar oerhört viktigt eftersom det skapar förutsättningar att i lugn och ro förverkliga sina drömmar. 

En person som hela tiden måste fundera över sina ekonomiska förpliktelser kommer aldrig att bli helt fri att förverkliga sig själv. Därför är det ett gott råd att vänta med införskaffa drömboendet och andra materiella ting innan man skapat sig de finansiella förutsättningarna för detta.

Låna kan man göra, speciellt vid dessa räntenivåer, men att göra sig tvungen att jobba för att ha råd att leva kan i värsta fall leda till en stress som dödar ens kreativa sidor. Vissa blir triggade av att leva under press, men i längden kan det bli en börda som är svår att hantera.

5. Var proaktiv och ta tag i saker genast. 

Passivitet och väntan på det perfekta tillfället att börja med att förverkliga drömmarna föder en känsla av maktlöshet, stress och tvivel på sin egen förmåga. Genom att vara aktiv och ta tag i saker genast göder man sina kreativa sidor och man börjar genast fundera på lösningar till eventuella problem som står mellan dig och dina drömmar.

De flesta av oss har säkert någon gång i livet haft denna känsla av ”kreativt flow” när idéerna flödar och allt verkar möjligt. Detta så kallade momentum skapar man endast genom flit och hårt arbete och framförallt genom att inte vänta tills det perfekta tillfället dyker upp.

6. Talang är överskattat.

Intresse och motivation är viktigare än intelligens och talang. Världen är full av talangfulla människor som ändå inte lyckas. Däremot är det betydligt mer sällsynt med människor som med beslutsamhet och motivation inte lyckats med sina målsättningar.

Problemet med talangfulla människor är att de ofta får för mycket gratis för tidigt i livet. Något som gör att de aldrig riktigt på allvar lär sig vikten av hårt arbete för att lyckas här i livet. Låt därför inte tvivel på din egen förmåga utgöra hinder för att förverkliga dina drömmar.

citat vilja att lyckas

7. Umgås med rätt personer.

Denna punkt kan kanske uppfattas som lite hård för vissa. Vadå rätt personer? Har inte alla människor i din närhet rätt till din fulla uppmärksamhet? Faktum är att våra liv tar oss i olika riktningar och ibland kan det leda till att de vänner som tidigare varit ett oumbärligt stöd blivit en belastning.

Om du märker att du umgås med personer som inte innerst inne vill dig väl och är missunnsamma borde du på allvar fundera på om det lönar sig att umgås med dessa. Det finns ingen plikt att umgås med människor som du känt i hela ditt liv ifall du inte känner att du får ut något ut av ”förhållandet”.

Din tid här på jorden är värdefull. Ta vara på den genom att umgås med människor som hjälper dig i dina strävanden istället för att bryta ner dig och dina drömmar.

8. Skaffa dig inspiration genom förebilder.

Alla har vi våra förebilder. Dessa behöver inte nödvändigtvis finnas inom det område där man själv vill lyckas eller ens inneha alla de egenskaper man själv eftersträvar. Det viktigaste är att man identifierar vissa framgångsfaktorer hos dessa personer och finner inspiration i detta.

Det kan handla om en framgångsrik idrottare och de metoder som denna använder sig av för att lyckas, även om du inte skulle ha ambitioner som idrottare. Det kan handla om den perfektionism som ofta finns hos idrottare som kan vara något att ta fasta på. Detta kan gälla i allt från hur man sätter upp målsättningar, till hur man följer upp sina framsteg.

9. Skaffa dig hälsosamma vanor.

Vi har alla hört talas om så kallade ”supermänniskor” som sover 4-5 timmar per natt och ändå orkar hålla arbetstakten genom hela dygnet. Vi behöver inte tvivla på att detta inte skulle stämma. För de flesta av oss är det dock inte speciellt smart att inte ge akt på kroppens signaler.

Om man ser till att komma sig tidigt i säng är det inga problem, men att sova endast 5-6 timmar per natt brukar straffa sig i längden. Även till övriga delar är det viktigt att bry sig om hur man lever.

Det finns inget jobb eller något annat här i livet som är så viktigt att det skulle vara värt att försumma sin hälsa. En hälsosam livsstil gör att man mår mycket bättre och även orkar hålla sig positiv dagen igenom. Inga revolutionerande nyheter kanske, men om det känns som att både viljan och kreativiteten saknas för att åstadkomma något i vardagen är det oftast inom detta område man skall söka förklaringarna.

10. Respektera pengars värde. 

Detta råd kan tyckas lite gammaldags med tanke på den syn på låntagande som finns i dagens samhälle. Nuförtiden verkar det som att det snarast är en regel än ett undantag med amorteringsfria lån på sin bostad, i en tid då räntan är lägre än någonsin.

Det är säkert förståeligt med tanke på att många är uppväxta med förebilder som använt sig av hävstångseffekten hos högbelånade fastigheter som ett sätt att bli rik på.

Man bör dock förstå skillnaden på privatekonomi och affärsverksamhet. I affärer bör man ta risker för att lyckas. Då det gäller privatekonomi är det dock viktigt att man har rätt förhållningssätt till pengar.

Den senaste trenden inom penninghantering att belöna sig själv i förtid genom användning av kreditkort och högräntelån är det yttersta beviset på att man saknar respekt för pengar. Att ha spelrum när det gäller kassamedel är inte livsviktigt endast för företagen. Även för privatpersoner kan det utgöra hela skillnaden mellan ett liv i fattigdom eller välstånd.

11. Gå emot strömmen.

Detta handlar om att lära sig konsten att ifrågasätta det samhälle vi lever i. Alla uppfinningar har börjat från enskilda människors tankar. Även när det gäller investeringar är det ett känt faktum att de personer som går sin egen väg har de största förutsättningarna för att lyckas.

Även i detta fall handlar mycket om att inte bli för bekväm och att inte handla för mycket enligt hur andra gör. De flesta av oss har tillräckligt mycket intelligens för att kunna göra framgångsrika beslut även i en komplex omgivning. Det gäller att våga lita på sin magkänsla och inte bli rädd för att gå emot det som anses som normalt. Detta gäller även i högsta grad inom placeringar. Undvik flockbeteende om du vill bli en framgångsrik placerare.

citat gå emot strömmen

12. Var ödmjuk i varje situation.

Ett av de enklaste sätten av avgöra graden av visdom hos en person är att iakta hur denna reagerar vid såväl framgång som nederlag. Det är lätt att vara ödmjuk i framgång, men det är först vid nederlag då en persons karaktär på allvar testas.

Detta bör dock inte endast vara ett spel för gallerierna, utan en person som kommit till insikt över livets gång förstår att skillnaden mellan framgång och nederlag ligger i de små detaljerna. Därför har man sällan råd att vara kaxig ens när allt verkar gå ens väg.

Be happy, but never satisfied är ett känt citat av Bruce Lee som mycket väl sammanfattar vad det handlar om här i livet. Man skall vara nöjd med det man har och leva för stunden, men alltid sträva efter att utvecklas.

PicsArt_1443502634631
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *