7 tankeverktyg för framgång i livet

hur du når framgång i livet

Hur når man framgång i livet? Framgång är, precis som vi konstaterat flera gånger tidigare, subjektivt och något som helt och hållet är beroende vad man själv tycker att är viktigt här i livet. Det oaktat finns det några tidlösa visdomar då det gäller vilka principer man skall leva efter för att ha bäst chanser att lyckas nå sina målsättningar.

I ett tidigare inlägg gällande tidlösa framgångsrecept har beskrev vi några tankeverktyg som kan vara bra att använda sig av för att hitta rätt här i livet. En lista av denna typ blir aldrig fullständig och det finns naturligtvis alltid avvikande åsikter i dessa sammanhang.

Hur du når framgång

För att bygga vidare på ämnet lägger vi här ytterligare till några punkter. Framförall en sak är viktig att framföra  i sammanhanget – att våga göra bort sig.

Speciellt på sociala medier är det ytterst enkelt att ha åsikter och allt och alla, utan att veta desto mer om sammanhanget eller personerna man uttrycker sin åsikt om. Det leder lätt till en typ av handlingsförlamning bland många. Vad skall omgivningen tycka om det som jag själv vill göra? Tänk om man kritiserar även mig för mina drömmar och det som jag gör för att nå dessa?

There is only one way to avoid criticism; do nothing, say nothing, and be nothing.

Som vi konstaterar nedan gäller det då att skapa sig ett ”helikopterperspektiv” och tänka på sin situation i ett större sammanhang.

Hur farligt har det egentligen varit när man ser tillbaka på de situationer då man gjort bort sig tidigare i livet? Ofta överskattar man sin egen roll och överdramatiserar saker som har med ens eget liv att göra. Dessutom har saker en tendens att glömmas bort rätt snabbt.

Det gäller också att komma ihåg att de personer som är mest benägna att kritisera andra även är de personer som inte själva är redo att ta några risker här i livet. De är så upptagna med att hålla koll på vad andra gör, att redan tanken på att ta tag i sina egna liv är avlägsen.

Mer om detta lägre ned. Här är ytterligare några framgångsfaktorer som kan vara värda att ta i beaktande:

1. Var uthållig.

Tålamod är kanske en av de egenskaper som mest bristfällig hos oss människor om man jämför med tidigare generationer. Nuförtiden är vi vana med att allt skall ske genast. Om vi inte har råd med något idag finns det alltid möjlighet att köpa på kredit bland den uppsjö av finansieringsmöjligheter som erbjuds. I sociala sammanhang behövs ingen större planering längre eftersom vi förväntas vara tillgängliga dygnet runt eftersom vi alla har mobiltelefoner och mail.

Det är en del av den fantastiskt snabba teknologiska utvecklingen som ägt rum de senaste årtiondena och som ändrat vår vardag dramatiskt. Det som det dock också har gjort med oss är att denna bekvämlighet medfört att många blivit mer otåliga och förlorat en del av det tålamod som behövs för att lyckas.

De flesta av de som lyckats med något, oavsett om det handlar om företagare, idrottsmän eller vad som helst i vårt samhälle, kan vittna om att det behövs en lång tid av hårt och fokuserat jobb för att lyckas med något. Även om det för vissa ser ut som att framgången kommit över en natt är det för de flesta långt ifrån sanningen. De flesta har en lång tid av förberedelser och hårt, oavlönat arbete bakom sig innan de lyckats slå igenom.

Man kan säga att envishet, uthållighet och förmågan att inte ge upp trots motgångar är några av de viktigaste egenskaperna för att nå framgång. Om man inte är övertygad om detta är det bara att läsa biografier med några av de mest framgångsrika personerna. Om det finns något man kan lära sig genom deras livsöden är det att i princip alla har en egen historia av misslyckande innan de slog igenom. Det finns alltså ingen given mall för hur de motgångar vi möter på ser ut, utan dessa är lika unika som våra personligheter. Det är hur vi bemöter dessa motgångar som är avgörande för hur framgångsrika vi blir.

2. Fokusera på det som är viktigt för dig

I allmänhet har man sett det som en positiv sak att ha många valmöjligheter. Friheten att välja har alltid varit det ultimata tecknet på demokrati och välmående.

Uttryck som ”låt alla blommor blomma” och liknande har blivit allt mer populära i skolsystemet och andra delar av samhället för att hylla ett system där man ger individen friheten att välja bland det som man bäst passar ens intressen.

Vi lever i ett samhälle där valmöjligheterna historiskt sett aldrig varit fler än vad de är idag. Det räcker med att se på alla val man står inför när man skall köpa elektronik eller till och med under ett vardagligt besök till matvarubutiken. Till detta tillkommer ännu alla tekniska hjälpmedel och sociala medier som ger oss ett oerhört flöde av information i realtid.

Det är ingen brist på entreprenörer och ”livscoacher” som hyllar denna utveckling och de möjligheter som detta medför. Samtidigt har det dock uppstått en diskussion om att vi snarast leder till att vi blir förlamade av alla valmöjligheter och att även de minsta av beslut i vardagen gör oss förvirrade.

Att ha alltför många valmöjligheter i livet kan alltså snarare vara en förbannelse när det gäller att nå framgång eftersom det gör oss paralyserade. Även för välmåendet har allt fler studier påvisat att mängden av val vi står inför varje dag gör oss mer olyckliga än vad vi någonsin varit. En av de mest uppmärksammade böckerna i ämnet går under namnet The Paradox of Choice och är skriven av Barry Schwartz.

En av de viktigaste förutsättningarna för framgång i ett samhälle där problemet är ett överflöd av möjligheter och information är alltså förmågan att fokusera och sortera bland det som är väsentligt med tanke på ens egna målsättningar.

Även om talang har en viss betydelse inom vissa branscher är det ett faktum att ett hårt och fokuserat jobb i de flesta fall är avgörande för framgång. Förmågan till att fokusera är och kommer alltså att bli den viktigaste typen av talang oavsett vad man än börjar med.

hur man blir framgångsrik

3. Hungern avgör

För framgång krävs det ett väldigt hårt jobb oavsett inom vilket område man jobbar inom, något som gör att talang faktiskt kan göra mer skada än nytta för individen.

Det har nämligen visat sig att det snarast är mer av en regel än ett undantag med talangfulla individer som slösar bort sin karriär. Till detta finns knappast någon annan förklaring än att de inte lärt sig vikten av hårt arbete för framgång.

Det kan kännas aningen långsökt att tänka i dessa banor för många av oss då vi redan givit upp våra drömmar till att bli en ny Bill Gates eller Usain Bolt. Det oaktat finns det mycket att lära gällande hungern och viljan att lyckas för var och en av oss. Trots begränsad talang har nämligen de flesta av oss möjligheter att nå många andra av våra drömmar om vi bara är redo att kämpa för dessa. Det finns tillräckligt med framgångssagor här i världen för att bevisa detta.

framgång i livet citat

4. Lite inte på att någon annan själv skall göra jobbet

Även om klara målsättningar, bra planering och en stark tro på själv själv är en bra grund att stå på kommer ingenting att ske ifall du inte själv tar tag i saker och genom din egen aktivitet ser till att föra saker framåt.

I så gott som all inspirationslitteratur som gjorts finns det en stark övertro på att universum belönar stora planer och ett stort tänkande. Det leder också till att många går genom hela sitt liv och planerar för vad man skall göra när man får tid.

You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.

Problemet är bara att det aldrig kommer att komma ett perfekt tillfälle att genomföra sina storslagna planer. I alla livsskeden är tiden en bristvara och om det inte handlar om tiden handlar det om resurser, allt som oftast pengar.

Det allra största hotet är ändå bekvämligheten. Det är så mycket enklare att endast drömma sig bort och planera för morgondagen, medan det nästan alltid kräver att man tar sig över sin bekvämlighetszon för att komma till nästa steg i sina planer. 

När man väl kommit igång med något och fått in en vana att agera istället för att reagera kommer man att märka hur saker och ting faller på sin plats. De hinder som verkade oöverkomliga innan man kom igång kan helt plötsligt bli inspirerande utmaningar på vägen mot målsättningen.

Genom att hela tiden aktivt arbeta på din målsättning kommer du att på ett helt annat sätt bli uppmärksam på de saker som sker i omgivningen som du kan dra nytta av.

Ta en sak som ett bostadsköp. Hur många av oss brydde sig om vad räntan låg på innan vi började förhandla med banken om ett lån? Många kanske inte ens visste vad en ränta var för något.

Detta gäller oavsett vad man än börjar med. Genom att aktivt ta tag i saker och ge sig in i leken lär man sig snabbt hur saker och ting hänger ihop. Utan egen inblandning tenderar saker och ting att flyta på utan desto mer engagemang. Man blir en passiv åskådare som inte kan tillgodose sig den kunskap som finns tillgänglig runtomkring oss.

Framgång handlar om att hitta ett äkta engagemang. Annars finns tyvärr inga större förutsättningar för att lyckas.

5. Vänta inte på rätt sinnesstämning – Börja genast!

Detta är något av ett favoritämnen för oss. Men samtidigt är det ett ämne som tål att upprepas eftersom det är en av de saker klarat skiljer framgångsrika människor från ”medelmåttan”.

Vanan att genast ta tag i saker utan att vänta på rätt tillfälle eller rätt sinnesstämning. När de handlingskraftiga utarbetat en plan påbörjar de genast arbetet med att genomföra denna i praktiken.

I don’t wait for moods. You accomplish nothing if you do that. Your mind must know it has got to get down to work.

Även om varken planen eller genomförandet är perfekt från början, lär de sig av sina misstag, gör nödvändiga korrigeringar och fortsätter tills de uppnåt sina målsättningar… eller något mycket bättre än vad de drömde om när de gjorde upp sina planer.

Det handlar alltså om att bygga upp en ”aktionsorienterad” vana som bygger på att man tar tag i saker utan dröjsmål och lär sig saker på vägen. Det är viktigt att förbereda sig så gott det går genom litteratur och genom att diskutera med andra som redan upplevt något liknande. Man kan dock aldrig i detalj planera för allt som man kommer att möta på under resan. Gällande framgång handlar det mesta om att lära sig genom att uppleva det själv.

Det är ens eget engagemang och passion som kommer att hjälpa en att övervinna tillfälliga hinder och detta engagemang och denna passion kommer endast genom att ge sig in i leken på allvar.

6. Skaffa dig rätt umgängeskrets

Redan igår var vi inne på ämnet, men det kan även ses ur ett annat perspektiv. Vi är vad vi äter är en gammal sanning som de flesta kan relatera till. Vi matas med mängder av råd varje dag med vad vi bör äta och inte för att bli hälsosamma och gå ner i vikt.

Vad vi matar våra hjärnor med är vi dock sällan lika vaksamma på. Inom den amerikanska litteraturen har man ofta myntat uttrycket ”Mind Food” för att beskriva detta.

Det finns inget som är så förlamande för initiativförmågan som en omgivning fylld av cyniska kommentarer och skvaller. Oavsett vad vi själva tror så har detta en direkt påverkan på vår egna initiativförmåga och riskbenägenhet.

I en omgivning som präglas av skadeglädje och intresse för skandaler blir det en fråga om att minimera risker för att undvika att själv bli en måltavla för elakt skvaller.

Därför bör du vara vaksam på vem du umgås med och se till att välja de personer som dagligen kan förse en med rätt typ av Mind Food. Den typ av information vi konsumerar i vårt umgänge påverkar våra vanor, attityder och personligheter.

Vår omgivning formar oss och har en avgörande betydelse för hur vi tänker. Det är inte utan orsak vi sägs bli medeltalet av de personer vi umgås med.

Den person du är idag och den person du blir om fem, tio eller tjugo år är till stor del beroende på de personer du umgås med under vägen. Därför har du inte råd att omge sig med negativa personer som får dig att begränsa dig själv och ditt tänkande om du vill nå framgång.

Man vet med säkerhet att man kommer att ändra med åren och hur man ändras beror till stor del på ens umgänge.

Gör därför ett beslut redan idag att låta din omgivning jobba med dig på väg mot dina drömmar inte emot dig. Låt inte skeptiska och nedvärderande kommentarer begränsa dig. Se till att umgås med personer som istället stöttar dig i dina drömmar.

framgång i livet med positivt tänkande

7. Våga gör bort dig

Hur kommer man att minnas dig om 100 år? Troligtvis inte alls. Om ni tänker på de mest framstående av författare och entreprenörer från 1800-talet, hur många kommer ni att tänka på? Just det, inte speciellt många. Vi har en begränsad tid här på jorden och den är alltför kort för att hela tiden gå runt och fundera över vad andra tänker om oss.

Troligen är rädslan en av de största enskilda orsakerna till varför människan inte vågar pröva på nya saker i jakten på att nå framgång med sina drömmar. Framförallt är det skammen att erkänna misslyckanden inför sin omgivning som är ett av de största problemen.

Vi vill alla verka självsäkra och duktiga inför vår omgivning och därför kan det vara svårt att våga berätta om sina planer och målsättningar av rädsla för vad som väntar ifall vi misslyckas.

En annan orsak som det pratas mindre om är den cynism och negativitet som finns bland många av oss och som har en förlamande effekt. För att komma bort från denna negativa spiral gäller det förutom att som i ovannämnda punkt, uppgradera sitt umgänge.

Om du har en ogrundad rädsla för kritik kan det vara ett tecken på att du umgås med fel personer och som en följd av detta även själv blivit smittad av negativt tänkande. I en stöttande omgivning där du har personer som tror på dig blir du genast mycket modigare.

Det är lätt att skylla på andra i dessa sammanhang. Men innan man gör det bör man först ställa sig följande frågor som finns nämnda i David J. Schwartz bok The Magic of Thinking Big:

  1. Sprider jag rykten om andra människor?
  2. Har jag alltid bra saker att säga om andra människor?
  3. Gillar jag att höra om skandaler?
  4. Dömer jag andra endast på basen av rykten?
  5. Uppmuntrar jag andra att komma med rykten till mig?
  6. Inleder jag ofta mina konversationer med ”berätta inte åt någon annan”.
  7. Håller jag konfidentiell information för mig själv?
  8. Känner jag skyldig över vad jag berättar åt andra?

Ni vet säkert vad som är rätt svar på dessa frågor. Innan du beskyller andra för cynism eller förutfattade meningar bör du först rannsaka dig själv och ditt beteende.

När du gjort detta har du de rätta förutsättningarna för att bry dig mindre om vad andra tänker och mer på vad du själv kan göra för att nå framgång med dina drömmar och målsättningar.

framgång i livet
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *