9 enkla sätt att bli mer omtyckt bland andra människor

hur blir man omtyckt

I dagens samhälle mäter många sin popularitet i form av hur många ”likes” man får på Instagram eller Facebook. Det kan dock ge en lite missvisande bild av verkligheten och samtidigt kan det även ge upphov till ett missnöje med sig själv och sin personlighet om man verkligen använder detta som en av måttstockarna. Hur många känner man egentligen personligen av de som man interagerar med via sociala medier?

Ett betydligt viktigare mått är den verklighet man lever i, med riktiga interaktioner människor emellan. Även om det är viktigt att vara sig själv behöver man också kunna anpassa sig till andra för att fungera i ett samhälle – speciellt om man vill vara omtyckt.

Det går naturligtvis inte att vara omtyckt av alla. I vissa sammanhang möter man på människor som har så vitt skilda värderingar gällande det mesta att det helt enkelt inte går att komma överens.

Vilka egenskaper gör oss omtyckta bland andra människor?

Det finns ändå vissa regler som ökar sannolikheten för att man skall bli omtyckt av omgivningen. I Dale Carnegies mästerverk How to Win Friends and Influence People från 1936 finns nämnt åtminstone följande 9 regler för hur man hanterar människorelationer och därigenom kan bli mer omtyckt. Här kan man också testa hur omtyckt du är bland andra människor.

Kritisera inte, fördöm inte och klaga inte.  

Det finns bra och dåliga sätt att framföra kritik. Vi är också olika bra på att hantera kritik. Eftersom det kan vara svårt att veta precis hur andra människor reagerar är det sällan en bra strategi att vara för rättfram i sin kritik. Då är det bättre att sträva efter att vara diplomatisk och istället framföra förbättringsförslag eller diskutera kring eventuella problem. Ingen gillar heller en person som klagar över allt i tillvaron. En sådan person blir tung att umgås med i längden. Att visa en medmänsklig sida och undvika att fördöma andra ger även det förtroende hos andra som visar att man är en bra person.

Visa din uppskattning.

Av rädsla för att verka inställsamma uttrycker vi alltför sällan vår uppskattning gentemot andra. Om man verkligen är ärlig i sin åsikt skall man uttrycka den eftersom vänliga ord verkligen kan ha betydelse. Man skall aldrig TRO något enbart på basen av hur någon reagerar. Visa empati, var snäll, ge komplimanger och uttryck tacksamhet. Ord betyder betydligt mer än man tror.

Lägg dig in i andras situation

För att lära känna en annan person lära oss att se saker från andras perspektiv. De flesta är alltför upptagna med sina egna liv för att försöka ta reda på vad det är som rör sig i andras huvuden. Genom att fråga andra om deras intressen och önskningar kan man lära sig mycket om livet. Det är också ett bra sätt nätverka på för att eventuellt nå gemensamma mål både i arbetslivet och privat.

Bli genuint intresserad av andra människor 

Som en fortsättning på senaste punkt, finns ett citat i boken som säger att du kan få mer vänner på två månader genom att vara intresserad av andra människor, än genom att lägga två år på att försöka få dem intresserad av dig. Ett av de få sätt att skapa långvariga vänskapsförhållanden är att vara genuint intresserad av andra människor och deras intressen.

Le och var glad i andras sällskap

Glädje beror sällan på yttre omständigheter – snarast är det vår egen attityd och våra förväntningar som avgör hur vi ser på tillvaron. Ett leende har en sällsynt förmåga att agera stämningshöjare i ett sällskap. Det är något som alltför få tänker på när man pratar om hur kroppsspråket påverkar hur andra ser på oss. Oftast är ett enkelt leende mer betydelsefullt än hur man agerar med resten av kroppen.

Använd namn vid tilltal

 För de flesta är det egna namnet speciellt och ett av de viktigaste ljuden i deras värld. Vi har väl alla varit med om situationer där man hört sitt namn nämnas i diskussioner där det i oljudet borde vara omöjligt att höra någonting. Det säger en del om hur väl inprogrammerat det egna namnet finns i ens hjärna. Använd namnet på den du tilltalar ofta för att få honom/henne att känna sig speciell.

Var en god lyssnare och uppmuntra andra

Detta har vi nämnt i flera omgångar här på Gentlemannaguiden. Det enklaste sättet att bli bra på i konversationer är att bli en bra lyssnare. Då gäller det också att verkligen höra på vad andra har att säga och inte endast låta dem tala. Ofta är det viktigaste att ha någon som lyssnar, snarare än att ha en underhållande samtalspartner. De flesta av oss är alltför oroliga för att inte vara tillräckligt intressanta, något som gör att vi pratar på för mycket om oss själva. Fokusera istället på din samtalspartner och var inte så rädd för tystnad i samtalen.

Tala om andra personers intressen

Då det gäller själva innehållet i samtalen är det en gyllene regel att man gärna får prata om de intressen som den samtalspartnern har. Vad brinner hen för? Om man visar att man är intresserad av vad de håller på med kommer de att känna sig uppskattade och därigenom kommer de också med stor sannolikhet att uppskatta dig som person.

Få andra människor att känna sig viktiga

Man kunde sammanfatta samtliga punkter med följande regel; behandla andra som du själv vill bli behandlad. Alla vill känna sig viktiga och om man lyckas med detta konststycke finns det en stor sannolikhet att man blir omtyckt bland många i vår omgivning.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *