Testa hur omtyckt du är bland andra

testa hur omtyckt du är bland andra människor

Ibland kan det vara nyttigt med en självrannsakan som en del i att lägga upp målsättningar i livet. Målsättningar och strategier samt uppföljning av dessa är viktiga i sammanhanget, men lägger vi tillräckligt mycket vikt vid frågor som har med vår personlighet och vår interaktion med andra människor att göra? Hur väl medvetna är vi egentligen om hur uppfattas av vår omgivning?

Det här med att vara omtyckt är olika viktigt för oss alla. I en omvärld där vi blivit vana med att det är en dygd att göra ett stort nummer av sina kunskaper och hävda sin plats i samhället, lägger vi ofta de egenskaper som man innerst inne vet att skulle gynna den yttre bilden av ens personlighet i andra hand.

Ofta blir det så att vi till och med ger en sämre bild av oss själva till omgivningen än hur vi i verkligheten är.

Gör ett självtest för att se hur omtyckt du är

I detta inlägg tar vi hjälp av boken Why we don’t like people av Donald A. Laird från år 1933 för att belysa de egenskaper som antingen gör oss populära eller impopulära i vår omgivning. I boken hänvisar man till en undersökning som gjordes av Colgate Psychological Laboratory år 1929 över människors egenskaper och vanor. Enligt undersökningen finns det 45 egenskaper som avgör människor känslomässiga inställning gentemot oss.

I undersökningen kom man fram till att egenskaperna kan läggas in i 3 olika kategorier utifrån hur betydande dessa egenskaper är då det gäller hur omtyckta eller illa omtyckta vi är. Utifrån detta Donald A. Laird gjort ett frågeformulär där man själva kan testa sig hur gillade vi egentligen är av vår omgivning.

Ju högre poäng man har i testet, desto mer gillad är man i allmänhet. Högsta möjliga poäng i testet är 81 poäng. Enligt författaren har 10 % av befolkningen denna poäng. Den lägsta poäng som en person som ändå var ”allmänt gillad” var 56. Enligt författaren har en medeltalet av unga personer en poängsumma på 64. Snittpoängen hos en person som var allmänt ogillad var 30.

Att vara omtyckt betyder inte allt

Även om man kanske inte håller med om vissa av frågorna och deras väsentlighet i sammanhanget, kan det vara bra som utgångspunkt för att göra en självrannsakan av hur man verkar i sin omgivning.

Frågorna är trots allt förvånansvärt aktuella trots att boken alltså skrevs redan år 1933. Det gäller även att minnas att frågorna är skrivna utifrån egenskaper som gör oss gillade och inte utifrån vad som nödvändigtvis är bra för oss.

I följande artikel kan du också läsa mer om vilka egenskaper som gör oss omtyckta.

Egenskaper som gör oss gillade:

Ge dig själv 3 poäng för varje av dessa frågor som du svarar ”ja” på:

1. Kan man alltid lita på att du gör det du säger att du skall göra?

2. Ger du andra utrymme och har förmågan att även med glädje hjälpa till?

3. Undviker du överdrifter i dina påståenden?

4. Undviker du att vara sarkastisk?

5. Avstår du från att vara briljera med hur mycket du vet?

6. Känner du dig underlägsen de flesta av dina kollegor?

7. Undviker du att ”bossa över” människor som inte är anställda av dig?

8. Håller du dig från att tillrättavisa människor som gör saker som inte faller dig i smaken?

9. Undviker du att göra narr av andra bakom deras rygg?

10. Avhåller du dig från att dominera andra?

Ge dig själv 2 poäng för följande frågor som du svarar ”ja” på:

11. Håller du dina kläder rena och fina?

12. Undviker du att vara fräck och oförskämd?

13. Undviker du att skratta åt andras misstag?

14. Är din attityd mot det motsatta könet fritt från vulgaritet?

15. Undviker du att hitta fel i vardagliga saker?

16. Låter du misstag som andra gör passera utan att korrigera dem?

17. Lånar du gärna ut saker till andra?

18. Är du noggrann med att inte berätta historier som kan göra andra lyssnare besvärade?

19. Låter du andra göra saker på sitt eget sätt?

20. Kan du alltid kontrollera ditt temperament?

21. Håller du dig utanför dispyter?

22. Ler du behagligt?

23. Undviker du att tala oavbrutet?

24. Håller du dig helt utanför andra privata angelägenheter?

Ge dig själv 1 poäng för varje fråga som du svarar ”ja” på ur följande kategori av frågor:

25. Har du tålamod med moderna idéer?

26. Undviker du att smickra andra?

27. Undviker du skvaller?

28. Avstår du från att upprepa vad de just sa?

29. Undviker du att fråga frågor för att hålla en konversation levande?

30. Undviker du att fråga om tjänster av andra?

31. Undviker du att försöka ändra på andra?

32. Håller du dina personliga bekymmer för dig själv?

33. Är du naturlig snarare än tillgjord?

34. Är du vanligtvis gladlynt?

35. Är du konservativ då det gäller politiska frågor?

36. Är du entusiastisk snarare än slö?

37. Uttalar du ord på rätt sätt?

38. Ser du på andra utan misstro?

39. Undviker du att vara lat?

40. Låter du bli att låna saker?

41. Avstår du från att berätta åt människor om deras moraliska plikter?

42. Avstår du från att försöka omvända människor till dina egna övertygelser?

43. Undviker du att tala för snabbt?

44. Undviker du att skratta högt?

45. Undviker du att göra narr av människor framför dem?

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *