8 bästa faktaböcker från svenska författare – Böcker från Carlssons bokförlag

Ett förlag som gör ett gott jobb med att publicera intressant och annorlunda facklitteratur av svenska författare är Carlssons Bokförlag som grundades år 1983. Carlssons Bokförlag är inriktade på facklitteratur inom framförallt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt.

En av de mest populära böckerna från förlaget är Bo Bergströms Effektiv visuell kommunikation som redan utkommit i sin tionde upplaga. Men även i övrigt har de publicerat många intressanta böcker inom områden för den som har för bland annat historia och biografier.

8 bästa faktaböckerna av svenska författare

Här är några av böckerna i ett urval som getts ut under de senaste åren och bokbeskrivningen av dessa.

Det svenska begäret – sekler av lyxkonsumtion

Det svenska begäret bok

Få saker som kan skapa så mycket debatt och förbittring som ämnet lyx. Samtidigt som den skapar välbefinnande och behag hos sin ägare kan den vara en nål i ögat på åskådaren. Den kan vara ett estetiskt uttryck liksom en bitter påminnelse om sociala missförhållanden. Lyxen behöver ständigt sättas i ett tidssammanhang så att den kan erhålla social, ekonomisk och kulturell mening. Det är just det som är ämnet för den här antologin med olika historiska exempel på lyxens mångsidiga ansikten.

I likhet med de flesta västerländska samhällen, har Sverige varit en intressant arena för allehanda lyxparader, konsumtion och inte minst motstånd. Den nya lyxen bestående av kolonialvaror och mode bars fram av samhällets växande medelklass. Den var även en del av en samhällskritik av den gamla lyxen, den adliga som ärvdes genom århundradena.

Genom de olika historiska exemplen kan vi få större förståelse för människans behov, begär och ambition. Då som nu. Lyxen förtär och förgyller, ständigt föraktad men likväl närvarande i alla välmående samhällen.

Det löstagbara sinnet: historia om glasögondet löstagbara sinnet

Här berättas glasögonens historia, från 1200-talet fram till idag. Glasögon är ett av de viktigaste hjälpmedel som människan hittills konstruerat – en uppfinning som låter människan slippa se omvärlden i ett mer eller mindre suddigt och dunkelt töcken. Troligen uppfanns glasögonen på 1200-talet i högmedeltidens Italien, i det ekonomiskt dynamiska bältet Venedig–Pisa–Florens.

I koncentrerade kapitel och med hjälp av många illustrationer får läsaren följa Lundkvist genom historien och det bjuds på många överraskande möten med genier och konstnärer, studerande munkar och nutida ögonforskare, filosofer och diktare.

T. ex. kan man läsa om Spinoza som tjänade ihop sitt levebröd genom att slipa linser till glasögon och teleskop, om regnbågen som länge ansågs vara förebild för hur förstorade linser skulle se ut och vilseförde och fördröjde insikter om ljusets natur och ljusbrytande egensaper hos glas och kristallartade mineral samt om konsthistoriens första avbildning med syntillägg.

Vinlandet Frankrike – trend och tradition

vinlandet Frankrike bok

Frankrike har alltid varit Vinlandet med stort V. Men Frankrike är utmanat, andra länder tar marknadsandelar och gör utmärkta viner.

I denna kunniga vinbok granskar Britt Karlsson hur man i dag i Frankrike kombinerar tradition och nytänkande. Varje region ägnas uppmärksamhet: druvor, jordmån, typ av viner, liksom vad som är respektive regions styrka och svaghet. Odlare kommer till tals liksom andra viktiga personer inom vinets värld.

Dagens trender prioriterar designat vin, terroir-vin och lyxviner. Marknadsföringen spelar en allt större roll. Hur anpassar sig de franska odlarna, hur kombineras modernitet och tradition?

Benjamin Franklin: Mannen som uppfann Amerika

bok om Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (1706–1770) var en legend redan under sin livstid och är fortfarande en symbol för USA och den amerikanska självbilden. Som en av nationens fäder har han fortfarande sin bild på hundradollarsedeln. Det här är den första boken på svenska om Benjamin Franklin sedan 1943.

Boktryckaren Franklin var ekonomiskt oberoende redan vid 42 års ålder och kunde framgångrikt ägna sig åt naturvetenskap och politik. Fransmännen hyllade honom som en av tidens stora män, och det var i Frankrike han genomförde sitt livs största bedrift. Sjuttio år gammal skickades han av kongressen till Paris för att skaffa den hjälp som gjorde att general Washington kunde segra över britterna i frihetskriget 1775–1783. I det framväxande amerikanska samhället blev Benjamin Franklin en enastående folkbildare, i Europa hyllades han som sitt lands ende representant för upplysningen.

Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull

alltför rik, alltför adlig bok

År 1923, i sitt vackra hus på Capri, löser den franske författaren Jacques d’Adelswärd Fersen upp 5 gram kokain i ett glas champagne. Han tömmer glaset och avslutar därmed sitt liv, endast 43 år gammal. Tjugo år tidigare hade han varit omtalad i Paris salonger  – för sin skönhet, sin begåvning och sin förmögenhet. Men efter att ha dömts för ”förförelse av minderåriga” var han inte längre välkommen i Paris. Han slog sig ner på Capri där inställningen till homosexualitet var mindre fördömande.

Men vem var han? Och varifrån kom den förmögenhet som gjorde det möjligt för honom att göra långresor och att bygga Villa Lysis med sina terasser, sina utsikter och sin opiumhåla? Och varför bar han ett efternamn som klingar svenskt? Viveka Adelswärd har letat efter svar i släktens familjearkiv och bland artiklar i samtida press.

En anständig individualism – Adam Smith flankerad av Francis Hutcheson och David Hume

Omslag_En anstŠndig.indd

Adam Smith föddes 1723 i Kirkcaldy norr om Edinburgh. Efter sina studier i Glasgow och Oxford blev han professor i Glasgow och författade en av liberalismens kanoniska skrifter, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776. Smith menade i den boken att ekonomisk frihet ökar välståndet i ett land, och den kom att bli hans mest uppmärksammade verk.

Stefan Björklund beskriver i En anständig individualism hur en väsentlig del av Smiths samhällsfilosofi har förbisetts, bland annat genom att Smiths tidigare verk, The Theory of Moral Sentiments, inte uppmärksammats. I den skriver Smith kring frågan om ett hur ett rimligt egenintresse ska kunna förenas med ansvaret för andra människor. Björklund menar att de inlägg i denpolitiska debatten som Smith gjorde är aktuella än idag.

Smiths lärare Francis Hutcheson, som levde efter en filosofi grundad på den kristna tron, och vännen David Hume, som var skeptiker med filosofi om och för människor utan gudstro, utgjorde Smiths närmsta intellektuella vänkrets. Det var också dessa som nästan undantagslöst var de två han refererade till i sina verk. Trion kom att kallas de främsta företrädarna för den skotska upplysningen.

Churchill i talarstolen

bästa böcker om churchill

Churchill i talarstolen porträtterar en av de största talarna i modern tid. Läsaren får ta del av såväl de miljöer och människor som tankeströmningar vilka format Churchills retoriska stil. Ämnet för boken var till en början tänkt som endast stommen i en artikel, men vidare ramar krävdes.

Den är en beskrivning av Churchill som retoriskt fenomen, hur han förberedde sina tal, hur han kompletterade sina medfödda brister som talare. Vi får också kunskap om varifrån han hämtade sitt stora förråd av talesätt och metaforer. Churchill i talarstolen är inte minst en skildring av vilken betydelse en unik människa kan ha i några av världshistoriens mest dramatiska ögonblick.

Välkommen till bords – Uteätandet historia

uteätandets historia bok

I denna matiga bok går de legendariska restauratörerna Uno Hedman och Gösta Nordén igenom uteätandets historia. De äter sig från de första värdshusen och härbergena till dagens serveringsställen och sätter därmed dagens restauration i ett sammanhang.

Här blandas anekdoter med menyer, detaljbeskrivningar av redskap och begrepp med berättelser om personer som haft betydelse för restaurangbranschens utveckling. Serveringspersonal intervjuas, ”Grillkungen” presenteras och egna minnen läggs till den övergripande bilden.

Helheten blir en smakrik gryta, passande både för hungrande och sugna, vetgiriga och intresserade.

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *