Den som är stark måste också vara snäll

Citatet Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll kommer från barnboken Känner du Pippi Långstrump? av Astrid Lindgren från år 1947Det finns även andra bra citat som uttrycker i princip samma sak, varav ett förekommer i den första utgåvan av tidningen Spiderman år 1962 och som sedermera kommit att bli ett klassiskt filmcitat:

Detta kommer från filmen The Amazing Spiderman från 2002 och för många har citatet kommit att förknippas med just den filmen, även om det bevisligen använts i olika former redan långt tidigare. Bland annat i boken Voices of the Dead från år 1854 av John Cumming förekommer texten …wherever there is great power, lofty position, there is great responsibility… på sidan 121.

Det finns alltså flera bra uttryck som beskriver samma ämne, ett ämne som är mer aktuellt än någonsin i dagens samhälle där vi ser maktmissbruk bland många av de mäktigaste männen i världen. Detta gäller inom såväl politiken, som näringslivet. Det är visserligen inget nytt under solen. Så länge som det förekommit människor på denna planet har maktmissbruk förekommit i alla möjliga former, med olika typer av envåldshärskare och diktatorer som styrt med olika typer av maktmedel.

Inget nytt under solen alltså, men man vill ju ändå hoppas att människan skulle lära sig något av historien och att nuvarande samt kommande generationer skulle vara lite klokare och framförallt lite mänskligare.

Tyvärr verkar det vara svårt att uppfylla i verkligheten. Det handlar inte endast om att det finns människor som missbrukar den makt som vissa positioner för med sig. I samhället finns också en onödig respekt för de människor som enligt vissa givna kriterier ”lyckats i livet”. I dessa sammanhang kan nämnas personer som Donald Trump som bland många setts som en förebild tack vare sitt fastighetsimperium. Detta trots att hans metoder och uttalanden sällan följt de principer som man kan förvänta sig av en sann gentleman.

Om vi tittar lite närmare på de förebilder som finns i Sverige, så bör definitivt Zlatan Ibrahimovic nämnas. Han är en förebild för många, både yngre och äldre i Sverige idag. Dels för att han lyckats slå sig fram i den galna konkurrens som finns i fotbollsvärlden trots en anspråkslös uppväxt, men även för att han har ett självförtroende och en attityd som många ser upp till.

Bara för att förtydliga, så jämför jag absolut inte Zlatan med någon diktator eller någon av de personer som historiskt sett utövat maktmissbruk i form av våld. Trots detta finns det många saker i hans beteende som gör att man ifrågasätter hans status som förebild bland de unga i dagens samhälle.

Den viktigaste lärdomen som man kan ta med sig från hans resa till den stjärnspelare han är idag är att hårt jobb lönar sig och att det är viktigt att tro på sig själv ifall man skall nå sina drömmar. Man kan aldrig bortse från den roll som hans attityd och hans självförtroende haft för att nå dit han är idag.

Det är också en del av problemet. Många ser ett samband mellan den kaxighet, nonchalans och arrogans som han förmedlar och de framgångar han uppnått. Det gör också att det blir enkelt för många att rättfärdiga nämnda beteendemönster med en tro att det är vad som krävs för att nå framgång i en konkurrensutsatt miljö.

Även om man skall tro på sig själv och sin förmåga gäller det att komma ihåg att det går att nå sina målsättningar även om man beter sig som en gentleman i alla sammanhang. Att som förebild förmedla en ödmjukhet och en medmänsklighet är viktigt oavsett vad man känner inombords. Den som är stark måste också vara snäll. Att visa respekt mot sina medmänniskor, oavsett vem det är och oavsett status är en av de viktigaste bland de gentlemannamässiga principerna.

Här är några av de gentlemannamässiga principer som jag kommer att tänka på i sammanhanget. Detta har jag skrivit om i flera sammanhang här på Gentlemannaguiden och punkterna förekommer även i några andra inlägg som skrivits tidigare. Därför kan det förekomma upprepningar på vissa av punkterna:

1. Respektlöshet

Man kan gå in på detaljnivå och lista alla möjliga etikett- och beteenderegler som kännetecknar en gentleman. I slutändan handlar allt ändå om ett enda ord – respekt. Respekt för medmänniskor och andras åsikter. Denna respekt bör finnas i allt man gör oavsett i vilken position man befinner sig i samhället. Speciellt om man är i en maktposition blir det viktigt att inte utnyttja denna för att driva enbart sina egna intressen. Att köra sin egen agenda utan att lyssna på andras åsikter är bland det minst hederliga man kan göra mot sina medmänniskor.

2. Brist på ödmjukhet

En gentleman är ödmjuk inför livet och anspråkslös då det gäller sin egen andel i olika sammanhang. Han förstår att alla människor är unika, med olika intressen här i livet. Oavsett hur duktig han anser sig vara på det han gör är han diplomatisk och inser att trots skillnaderna i intressen är vi mer lika än olika då det handlar om de viktiga sakerna här i livet. Det som skiljer oss åt är vårt sätt att tänka och på vilket sätt vi formats under vår uppväxt. Även om det är en bra egenskap att tro på sin egen förmåga gäller det att förstå att alla har sina egna drömmar och egna måttstock på vad som är framgång. Framgång är vad man själv säger att det är och definitivt inte det samma som makt och pengar.

3. Skrytsamhet

En gentleman försöker inte framhäva sig själv och skryter inte med sina prestationer och vad han åstadkommit. Istället låter han handlingarna tala och visar genom sina prestationer vad han kan och vad som förväntas även av omgivningen. Framförallt försöker han inte ta åt sig äran gällande sådant som det ligger ett hårt ”teamwork” bakom. Istället för att uppmärksamma sin egen roll i sammanhanget fokuserar en äkta gentleman istället på lagarbetet bakom en prestation.

Även detta har med stor del att göra med ödmjukhet och vissheten om att det bakom varje framgång finns ett stort antal tillfälligheter som antingen kan göra så att man lyckas eller misslyckas. För en man som innerst inne är självsäker räcker den bekräftelse som han får genom att ha uppnått de målsättningar han lagt upp åt sig själv. Ingen utomstående bekräftelse behövs för detta.

4. Svårt att ta kritik 

Den som följt Donald Trump under hans presidentskap har säkert observerat hans mest uppenbara brister – förmågan att ta emot kritik och lära sig något av denna. Det gäller naturligtvis inte endast honom. Det finns enormt många som har svårt att särskilja på uppbyggande och annan kritik i nutida samhälle. Vi är så vana vid att vi i retorisk anda skall ha svar på allt och skydda våra åsikter till sista blodsdroppen. Istället för att i lugn och ro filtrera budskapet väljer många att genast komma med motargument för att motbevisa ett påstående. I vissa sammanhang är det skäligt, speciellt om man anser att kritiken är osaklig. En äkta gentleman har genom sitt lugn och analytiska sinnelag förmågan att se intentionerna bakom kritiken och kan svara behärskat och genomtänkt i de flesta sammanhang.

5. Misstänksamhet

Att tro gott om sina medmänniskor är oftast ett medvetet val. Att ha en misstro inför allt och alla här i samhället är också oftast ett medvetet val. Det är inte så svårt att gå in på en väg där man misstänker allt från myndigheter till privatpersoner i dagens läge när girigheten verkar att ha nått nya nivåer. En gentleman är dock godtrogen och litar på godheten hos andra människor tills motsatsen är bevisad. Det betyder inte att man är lättlurad. Det betyder bara att man vägrar låta förutfattade meningar styra ens val i livet.

5. Att vinna är inte allt

En gentleman förstår att allt inte handlar om att vinna. Detta kan vara svårt att inse i ett samhälle där man pratar om ”vinnarskallar” och vad det krävs för att bli en ”vinnare”. Det är självklart att man skall göra sitt bästa på livets alla områden, men om man inte kan hantera en förlust eller en motgång med samma jämnmod är man knappast en gentleman. En gentleman har förmågan att ge erkännande åt även andra än sig själv och ser ett nederlag som ett sätt att utvecklas.

6. En gentleman skyltar inte med sin välvilja och godhet

Ett väldigt populärt beteende nuförtiden är att framhäva sina goda egenskaper och sin välvilja gentemot andra på sociala medier. Naturligtvis är det bra att det finns ett behov att visa sig trevlig och hjälpsam, åtminstone är det bättre än det motsatta. Ibland känns det dock som att det snarast är det som visar utåt som är det viktiga. Hjälpsamhet skall dock inte vara något som i första hand syftar till att hjälpa en att lyfta sin image – om man inte siktar på en politisk karriär. Det är det hjälparbete och den godhjärtade insats som man utför i det tysta som är det riktiga måttet på huruvida man är en gentleman eller inte.

7. Äkta kärlek kan inte köpas för pengar

En gentleman förstår att äkta kärlek inte handlar om yta och materiella ting. Äkta kärlek, oavsett om det handlar om en livspartner, vänner eller affärskollegor är sådant som bygger på ömsesidig respekt och beundran – saker som inte kan köpas för pengar.

8. En gentleman tänker sig alltid för innan han talar.

Här är taktkänslan och i vilket sammanhang man befinner sig i av stor betydelse. I både vardagssituationer och speciellt på fester är det lätt hänt att vädra sina åsikter alltför frikostigt utan desto mer eftertanke. Ofta gör man det av ren tristess, endast för att skapa spänning i tillvaron. Ibland kan det vara för att man verkligen brinner för en åsikt. Oavsett vilken orsaken är har en riktig gentleman förmågan att sätta sig in i en annan persons situation. För en riktig gentleman är det inte det viktigaste att ha rätt, istället har han fokuset på att lära sig mer om livet och andra människor.

9. Om en gentleman möter på oförskämdheter eller kritik så svarar han aldrig med samma beteende

Det finns få saker i livet som mer ”definierar” en sann gentleman än förmågan att hålla sig lugn och samlad i alla sammanhang. Ofta säger förolämpningar mer om personen som uttalar dessa än om den som är mottagande part. Dessutom syftar ofta förolämpningar till att framkalla en viss reaktion hos mottagare, eller åtminstone förväntas ofta en sådan. Att behålla sitt lugn och sedan i normal samtalston framföra sin åsikt, utan att ta till samma medel kommer att gynna en på många olika sätt.

10. En gentleman låter alltid andra avsluta sina meningar

Detta är en verkligt underskattad förmåga i dagens samhälle och av det viktigaste när det gäller gentlemannens diskussionsetikett. Det är ytterst respektlöst att avbryta andras meningar när man diskuterar. Det visar att man anser att egna åsikter är viktigare än samtalspartners. Trots detta ser man både i möten och vardagsdiskussioner mängder av personer som tillämpar detta mer som en regel än ett undantag. Låt andra prata till punkt oavsett hur gärna du vill få fram din egen åsikt och framför sedan i lugn och sansad ton din egen åsikt i frågan.

11. En gentleman dömer aldrig andra eller deras handlingar, framförallt inte i diskussion med andra. Han deltar aldrig i konspirationer eller skvaller

Skvaller är något som en gentleman aldrig deltar i. För det första har han alltid tillräckligt med göromål för att aldrig sätta sig i dessa situationer. Om gentlemannen vill veta sanningen går han fram till personen ifråga och reder ut detta istället för att spekulera. Omgivningen vet att du inte är personen man går till om man vill ha skvaller. Istället är du personen man vänder sig till i förtroende. En person man kan lita på att inte sprider lösa rykten till alla i sin omgivning.

12. Även i de mest upphettade av diskussioner undviker gentlemannen att höja sin röst

Detta tål att upprepas som en skild punkt. Det finns inga sammanhang där det lönar sig att höja sin röst för att få fram sin åsikt. Att bibehålla sitt lugn visar på mognad och visdom.

13. En gentleman skulle aldrig säga, ”jag sa ju det”

En ”besserwisser” är aldrig omtyckt, även om man bevisligen haft rätt i sak. Att ha rätt bör aldrig vara första prioritet, utan en gentleman är medveten om att livet är komplext och inrymmer en mängd olika beslut varje dag. Ibland gör man rätt och ibland blir allt fel. Det viktiga är att man lär sig något av sina misstag. Men det är upp till den andra personen att inse vikten av detta och att ta det upp till diskussion, utan att man själv behöver påpeka det.

14. En gentleman vet att det bästa typen av ”small talk” består av att ställa frågor

Förmågan att lyssna är som bekant bland det viktigaste i diskussioner. För många är det dock enklare sagt än gjort eftersom de flesta helst bara skulle prata om sig själv och sina intressen. Försök dock att vara genuint intresserad av din samtalspartner och se möjligheterna att lära dig något nytt av varje människa. Diskussionsgenerositet är dessutom ett av de enklaste sätten att bli omtyckt av din omgivning eftersom detta visar att du bryr dig om andra männsiskor.

15. En gentleman vet att förmågan att lyssna är en färdighet som förbättras om man övar regelbundet

Omställningen från att den självcentrerade diskussionspartnern till att bli en lyssnare kan ofta vara jobbig. Det blir ofta återfall på vägen, men genom att hela tiden öva upp sin förmåga och vara medveten om hur viktigt detta är förbättras chanserna att lyckas avsevärt.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *