7 egenskaper hos en äkta gentleman

Vilka egenskaper kännetecknar en äkta gentleman? Det är en fråga som vi ställt oss flera gånger här på Gentlemannaguiden. Oavsett vem man frågar är sannolikheten stor att man får lika många olika svar som de personer man ställer frågan till. Med andra ord är det nästa omöjligt att inom ramen för ett inlägg försöka svara speciellt uttömmande på frågan.

Med andra ord är det ett uttryck som betyder olika för olika personer och dessutom kan det konstateras att ordet gentleman även utvecklats under åren. Medan det i länder som England i början av förra seklet snarast var kopplat till samhällsklasser, är det numera mer ett uttryck för ett eftersträvansvärt beteendemönster hos en man med stort fokus på vett och etikett.

Egenskaper att undvika som gentleman

Det räcker alltså att konstatera att uttrycket rätt långt är subjektivt och något som kan användas i många olika sammanhang. Med det sagt finns det ändå en del beteendemönster som man direkt kan säga att är både mer och mindre kännetecknande hos en gentleman.

Tur i oturen är att alla män numera har en förebild bland världens mäktigaste män då det handlar om de saker som man bör undvika för att vara en äkta gentleman. Det räcker nämligen att i detalj studera hur Donald Trump oftast beter sig i det offentliga för att veta hur man inte bör agera.

Här är några tidlösa tips för vad man bör undvika ifall man vill vara en äkta gentleman:

1. Respektlöshet

Man kan gå in på detaljnivå och lista alla möjliga etikett- och beteenderegler som kännetecknar en gentleman. I slutändan handlar allt ändå om ett enda ord – respekt. Respekt för medmänniskor och andras åsikter.

Denna respekt bör finnas i allt man gör oavsett i vilken position man befinner sig i samhället. Speciellt om man är i en maktposition blir det viktigt att inte utnyttja denna för att driva enbart sina egna intressen. Att köra sin egen agenda utan att lyssna på andras åsikter är bland det minst hederliga man kan göra mot sina medmänniskor.

2. Brist på ödmjukhet

En gentleman är ödmjuk inför livet och anspråkslös då det gäller sin egen andel i olika sammanhang. Han förstår att alla människor är unika, med olika intressen här i livet. Oavsett hur duktig han anser sig vara på det han gör är han diplomatisk och inser att trots skillnaderna i intressen är vi mer lika än olika då det handlar om de viktiga sakerna här i livet.

Det som skiljer oss åt är vårt sätt att tänka och på vilket sätt vi formats under vår uppväxt. Även om det är en bra egenskap att tro på sin egen förmåga gäller det att förstå att alla har sina egna drömmar och egna måttstock på vad som är framgång. Framgång är vad man själv säger att det är och definitivt inte det samma som makt och pengar.

3. Skrytsamhet

En gentleman försöker inte framhäva sig själv och skryter inte med sina prestationer och vad han åstadkommit. Istället låter han handlingarna tala och visar genom sina prestationer vad han kan och vad som förväntas även av omgivningen. Framförallt försöker han inte ta åt sig äran gällande sådant som det ligger ett hårt ”teamwork” bakom. Istället för att uppmärksamma sin egen roll i sammanhanget fokuserar en äkta gentleman istället på lagarbetet bakom en prestation.

Även detta har med stor del att göra med ödmjukhet och vissheten om att det bakom varje framgång finns ett stort antal tillfälligheter som antingen kan göra så att man lyckas eller misslyckas. För en man som innerst inne är självsäker räcker den bekräftelse som han får genom att ha uppnått de målsättningar han lagt upp åt sig själv. Ingen utomstående bekräftelse behövs för detta.

4. Svårt att ta kritik 

Den som följt Donald Trump under hans presidentskap har säkert observerat hans mest uppenbara brister – förmågan att ta emot kritik och lära sig något av denna. Det gäller naturligtvis inte endast honom. Det finns enormt många som har svårt att särskilja på uppbyggande och annan kritik i nutida samhälle.

Vi är så vana vid att vi i retorisk anda skall ha svar på allt och skydda våra åsikter till sista blodsdroppen. Istället för att i lugn och ro filtrera budskapet väljer många att genast komma med motargument för att motbevisa ett påstående. I vissa sammanhang är det skäligt, speciellt om man anser att kritiken är osaklig. En äkta gentleman har genom sitt lugn och analytiska sinnelag förmågan att se intentionerna bakom kritiken och kan svara behärskat och genomtänkt i de flesta sammanhang.

5. Misstänksamhet

Att tro gott om sina medmänniskor är oftast ett medvetet val. Att ha en misstro inför allt och alla här i samhället är också oftast ett medvetet val. Det är inte så svårt att gå in på en väg där man misstänker allt från myndigheter till privatpersoner i dagens läge när girigheten verkar att ha nått nya nivåer.

En gentleman är dock godtrogen och litar på godheten hos andra människor tills motsatsen är bevisad. Det betyder inte att man är lättlurad. Det betyder bara att man vägrar låta förutfattade meningar styra ens val i livet.

5. Att vinna är inte allt

En gentleman förstår att allt inte handlar om att vinna. Detta kan vara svårt att inse i ett samhälle där man pratar om ”vinnarskallar” och vad det krävs för att bli en ”vinnare”. Det är självklart att man skall göra sitt bästa på livets alla områden, men om man inte kan hantera en förlust eller en motgång med samma jämnmod är man knappast en gentleman.

En gentleman har förmågan att ge erkännande åt även andra än sig själv och ser ett nederlag som ett sätt att utvecklas.

6. En gentleman skyltar inte med sin välvilja och godhet.

Ett väldigt populärt beteende nuförtiden är att framhäva sina goda egenskaper och sin välvilja gentemot andra på sociala medier. Naturligtvis är det bra att det finns ett behov att visa sig trevlig och hjälpsam, åtminstone bättre än det motsatta. Ibland känns det dock som att det snarast är det som visar utåt som är det viktiga.

Hjälpsamhet skall dock inte vara något som i första hand syftar till att hjälpa en att lyfta sin image, om man inte siktar på en politisk karriär. Det är det hjälparbete och den godhjärtade insats som man utför i det tysta som är det riktiga måttet på huruvida man är en gentleman eller inte.

7. Äkta kärlek kan inte köpas för pengar

En gentleman förstår att äkta kärlek inte handlar om yta och materiella ting. Äkta kärlek, oavsett om det handlar om en livspartner, vänner eller affärskollegor är sådant som bygger på ömsesidig respekt och beundran – saker som inte kan köpas för pengar.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *