Fördelarna för nutidens skribenter – Om att leva på bloggande som yrke

Även de mest nostalgiska av människor måste erkänna att nutidens teknik ger fantastiska möjligheter för skribenten. Nuförtiden behöver man inte vara någon Ernest Hemingway eller utbildad journalist för att försörja sig som skribent. Det räcker oftast med ett brinnande intresse och en någorlunda förmåga att uttrycka sig i ord.

Ännu i början av 1900-talet var författaren och journalister högaktade intellektuella både i Sverige och utomlands. Statusen i samhället har ändrat inom dessa yrkesgrupper sedan dess, men samtidigt har skrivandet ”demokratiserats” genom teknikens framsteg och det har blivit möjligt för de flesta att försörja sig på sitt skrivande. I allmänhet räcker det numera med en dator och en fungerande nätanslutning för att kunna nå ut till massorna.

Bloggande som yrke

Ett av de nya yrken som vuxit fram under de senaste årtiondena är så kallat bloggande. Denna term är väldigt bred och ofta också lite missvisande. Inom ramen för bloggande finns det många olika typer av skribenter. Både de som satsar på dokumentation av sitt eget liv och de som skriver om skilda teman som t.ex. modescenen.

Den senare yrkeskategorin kunde till stora delar jämställas med journalistens. Ändå håller man envist fast vid att kalla den som skriver innehåll över nätet för bloggare, trots att det kan vara svårt att se någon större skillnad på yrkesgrupperna.

Fördelar med bloggande som yrke

En av de största fördelarna med bloggande som yrke är friheten, men det är också något som man har gemensamt med många andra företagare. Istället är det kostnaderna för att starta och driva en blogg som kunde ses som en av de största fördelarna ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

En av få fasta kostnader för att driva en webbsida är webbhotellet. Även dessa kostnader har kommit ned ordentligt under senare år i och med den ökade konkurrensen. En av de förmånligaste på marknaden just nu är Misshosting som är relativt ny på den svenska marknaden. Här kan ni läsa mer om detta företag i form av en recension av Misshosting. Här finns allt som behövs när man vill publicera en hemsida eller blogg på nätet.

En tredje och icke alls obetydlig fördel är att som skribent själv få bestämma över innehållet på sin sida. Denna kreativa frihet är få förunnat i arbetslivet då man jobbar som anställd. Där finns nästan alltid regler som man behöver förhålla sig till gällande arbetet.

Vad som helst är möjligt

Vid samma tid ifjol satt jag själv och fantiserade om att i framtiden kunna jobba som digital nomad i ett varmare land inom 3-5 års tid. Nu sitter jag här i Malta och skriver denna text i drygt 20 graders värme i slutet av oktober.

Även det är ett exempel på att man ofta underskattar vilka förändringar som är möjliga att få till stånd inom en rätt kort tidsperiod bara vilja och beslutsamhet finns.

Det är också ett utmärkt exempel på vilka möjligheter som tekniken skapat för skribenten. Numera har det ingen större skillnad om du sitter i Sverige eller Malta och skriver dina texter. All behövlig teknik finns tillgänglig även här och all kommunikation kan skötas precis lika smärtfritt oavsett var man än befinner sig i världen.

Lyssna inte på andra

I ett tidigare inlägg skrev jag om min egen väg mot heltidsbloggare. Från detta finns framförallt en viktig lärdom att hämta. Ett yrke är vad du själv bestämmer att det är, oavsett vad andra har för åsikt i frågan. Lyssna inte på andras åsikter om det inte handlar om uppbyggande kritik. För den som har ett klart mål för sin verksamhet finns det inga hinder som man inte kan ta sig igenom. 

Det handlar om att våga ta första steget och inte skjuta upp de beslut som man anser att är viktiga gällande ens drömmar. Framförallt handlar det ändå om att inte ta livet så hårt och fegköra genom livet. Ju tidigare i livet man förstår dessa saker, desto större förutsättningar finns det att skapa precis det liv som man önskar.

Beslutsamhet är alltså oerhört viktigt. Det är viktigt att man slutar prata i vaga termer då det gäller drömmar och önskemål i livet. Håll allt så konkret som möjligt och beskriv dina drömmar som en uppgift som skall utföras inom ett visst datum, snarare än en dröm som du börjar jobba med då du får tid för det. Om du har ett 10- eller 5-års mål, ställ dig alltid frågan varför du inte skulle kunna uppfylla dessa drömmar redan inom 6 eller 12 månader.

Slutligen

Som skribent kan man endast vara tacksam över att man lever i denna möjlighetens tidsera. Trots att det även kan vara stressigt med att allt måste ske snabbt och effektivt, i allt från sociala medier och mailkonversationer, finns även alla möjligheter att nå ut på ett helt annat sätt än vad som varit fallet tidigare i historien. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *