Framgång genom positivt tänkande

Som början på denna underbart soliga dag tar vi upp något av det svåraste som finns här i världen, nämligen förmågan att tänka positivt och bibehålla en konstruktiv attityd. Vi gör det med hjälp av Napoleon Hill och hans bok Success through a Positive Mental AttitudeEn bok som publicerades för första gången år 1959 och som kan sägas bygga vidare på hans tidigare mästerverk The Law of Success, som vi skrivit om tidigare i ett inlägg.

Om någon frågar skulle väl de flesta av oss säga att vi är positiva som personer och vi har en positiv inställning till livet. Åtminstone är det den bilden de flesta av oss vill ge till andra. Men hur är det egentligen? Ger vi oss själva de bästa förutsättningarna att lyckas här i livet genom en positiv inställning till våra möjligheter i livet eller återspeglar våra tankar och handlingar egentligen något helt annat?

Det är en sak att ibland, under sina bästa stunder ha förmågan att plocka fram livets ljuspunkter och tänka konstruktivt och en helt annan att kunna göra det med en regelbundenhet som gör att vi utvecklas varje dag och varje vecka. Jag tror att jag pratar för rätt många ifall jag påstår att brist på motivation och allmän trötthet påverkar humöret så till den grad att det dagligen påverkar vår förmåga att tänka positivt.

Om man inte hittills i livet lyckats vara den optimistiska person som man hoppats kunna vara finns det dock ingen orsak att misströsta. I många fall sätter man ett likhetstecken mellan hur man är som person och termen positivt tänkande. Att detta till stora delar är ett felaktigt antagande är något som man inser när man läser boken Positive Mental Attitude.

Det är klart att det finns sjukdomar som påverkar vår världsbild och vår tolkning av omvärlden, men för större delen av oss människor finns det mycket man kan göra för att erhålla en mer positiv och konstruktiv attityd till sina möjligheter. Om man inte har det naturligt i sig gäller det att liksom med allt annat, att jobba hårt för att bli bättre även på detta område.

[pullquote]

Action can take place without thinking, but it is doubtful if thinking can take place without action.

– Donald A. Laird

[/pullquote]

De mesta av det som sker i vardagen görs utan inblandning av aktivt tänkande. Vi har genom åren format olika typer av rutiner som inte kräver någon inblandning av aktivt tänkande, denna kompetens eller dessa färdigheter behövs för att man skall kunna fungera på ett effektivt sätt i vardagen. Med andra ord behöver man oftast inte aktivt tänkande för att klara sig i det vardagliga livet.

För att skapa nya vanor och färdigheter behöver man dock oftast koppla in aktivt tänkande. Tankemönster som är eller bör vara tätt förknippade med utvecklandet av nya färdigheter är hopp. Utan en förhoppning om en bättre framtid kommer man knappast att finna motivationen eller glädjen som behövs för att utvecklas.

Inte ens positivt tänkande är alltså något som kommer gratis, utan det är något som man behöver jobba på precis på samma sätt som man jobbar med sina praktiska kunskaper inom t.ex. yrkeslivet.

Alla behöver vi en mening med livet, målsättningar som gör att vi brinner för att utvecklas varje dag. Ingen annan än en själv kan komma fram till vad detta innebär då det gäller just ens eget liv. Det är just denna bit man behöver jobba på och kontinuerligt påminna sig själv om.

Detta kan åstadkommas genom att man för det första finner meningsfulla målsättningar i livet. Det hopp och den motivation som meningsfulla målsättningar bidrar till i våra liv är vad Napoleon Hill benämner den magiska formeln för att sporra en till positivt tänkande och handling.

Även om många vet hur viktigt det är med målsättningar är det alltför få som vet hur man skall gå tillväga när man lägger upp en målsättning. Enligt Napoleon Hill finns det fyra saker att hålla i minnet när man gör upp målsättningar:

1. För det första gäller det att skriva ner sina målsättningar. I och med detta viktiga skede hjälper man hjärnan att utkristallisera tankarna. Processen med att tänka medan man skriver har en tendens att skapa ett bestående intryck i minnet.

2. Ge dig själv en tidsram. Specificera en tidpunkt när du skall ha nått ditt mål. Detta är viktigt för motivationen, för att komma igång och för att hitta kraften att fortsätta förflytta sig mot sina målsättningar. En målsättning utan tidsram ger hjärnan möjligheten att skjuta fram de obekväma besluten som behöver tas med tanke på målsättningarna.

3. Ha höga krav. Det finns ett direkt samband mellan lättheten att nå en målsättning och styrkan i motiven. Desto högre målsättningar man har, desto större koncentration kommer man att lägga på att nå dessa.

4.  Sikta högt. Det krävs inte mer ansträngning att sikta högt i livet, att kräva välstånd och framgång, än att nöja sig med elände och misär.

I samband med dessa frågor kan man gärna fråga sig hur ens liv kommer att se ut om 10 år ifall man fortsätter på samma spår som man lever idag i jämförelse med hur livet kommer att se ut om man lever enligt sina nya principer och sina nya målsättningar.

Som Napoleon Hill nämner i boken, är förutom själva målsättningarna även det som han kallar Definiteness of purpose avgörande. Alltså den bestämdhet med vilken man besluter sig för att gå in för sina målsättningar. Den värld som man är en del av kommer att ändra oavsett om man själv väljer att göra något åt det och man har själv förmågan att påverka förändringens riktning.

Med positivt tänkande, eller det som Napoleon Hill benämner PMA (Positive Mental Attitude), i kombination med bestämdhet då det gäller målsättningarna kan man själv påverka sin framtid. Hill nämner sju framgångsprinciper som man bör inneha i kombination med positivt tänkande för att skapa sig de bästa förutsättningarna att lyckas:

a) Personligt initiativ

b) Självdisciplin

c) Kreativ vision

d) Organiserat tänkande

e) Förmåga att kontrollera uppmärksamheten

f) Förmåga att budgetera tid och pengar

g) Entusiasm

Detta var endast en liten del av innehållet i boken Success Through a Positive Mental Attitude. Om ni vill läsa en riktigt inspirerande bok om positivt tänkande kan jag rekommendera denna bok, som finns i sin helhet nedan.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *