Hur kommer våra städer att se ut i framtiden?

hur ser våra städer ut i framtiden

Vi går mot ett allt mer urbaniserat samhälle och enligt FN kommer 84 procent av alla människor att bo i städer runt om i världen år 2050. Detta är en trend som inte har påverkats av den rådande globala pandemin. Efterhand som allt fler människor flyttar in till städerna kommer också sättet vi transporterar oss på att förändras i grunden. Städerna måste därför bli smartare för att kunna hantera befolkningens ökade behov av mobilitet. Men hur ser egentligen en smart stad ut?

Framtiden har alltid fascinerat människan. Redan under slutet av 1800-talet var Science Fiction framträdande i litteraturen, med verk från bland annat Jules Verne. Här har Goodyear tagit fram spåkulan för att förutse hur våra städer kommer att se ut i framtiden.

Transport är nyckeln till en smart stad

Redan i dag använder många städer en molnbaserad teknologi för att analysera och hantera data med syftet att förbättra livskvalitén för stadens invånare. För närvarande innebär det att man delar data som gör det lättare att bo i en stad eller som löser vissa problem. Till exempel delar Amsterdams stad trafik- och transportdata med tredjepartsutvecklare, som sedan skapar kartappar som kopplas upp mot transportsystemen. Det innebär att det blir lättare att ta sig runt i staden, oavsett vilken form av transport du väljer.

I Norden leder Köpenhamn vägen framåt med sitt mål att bli en koldioxidneutral huvudstad senast 2025. De har utvecklat en integrerad datadelning som syftar till att förbättra stadens tjänster. Intelligent användning av trådlös data från mobiltelefoner, GPS i bussar och sensorer i avlopp och papperskorgar kommer att hjälpa Köpenhamns politiker att uppnå stadens mål om minskade trafikstockningar, luftföroreningar och koldioxidutsläpp.

I USA har Goodyear, tillsammans med EASE Logistics och staden Dublin i Ohio, lanserat ett samarbete inom områdena däckintelligens och molnbaserad logistik inom en innovationsregion i Ohio som brukar kallas för The Beta District. Tack vare den här möjligheten att dela och förbättra data via uppkopplade mobilitetslösningar kan de här experimenten leda fram till nya produkter och lösningar som kommer att vara till stor nytta för städer i framtiden.

Den uppkopplade bilen spelar en vital roll

Bilar som är uppkopplade mot omvärlden kommer markant att förändra våra sätt att förflytta oss i städerna. Från att säkerställa att trafiken flyter på, till att minska trafikstockningar i rusningstid eller se till att vägarna är i gott skick – uppkopplade bilar kan göra överraskande mycket nytta för våra städer.

Goodyears intelligenta däck är ett utmärkt exempel på hur teknologi som introduceras i bilar kan leda till unika fördelar i framtiden. I nuläget används däcken i fordonsparker med varubilar för kortare leveranser och av car sharing-företag för att hantera däckförbrukningen bättre.

Sensorerna i däcket rapporterar tillbaka viktig information som slitage, temperatur och tryck för att åkericheferna tidigt ska kunna lösa eventuella problem som skulle kunna leda till stillastående fordon.

Om vi ser på framtiden och övergången från förbränningsmotorer till elmotorer med färre rörliga delar, kommer däcket bli den huvudsakliga delen som behöver hanteras och bytas ut. Sensorer bidrar till att öka drifttiden, men de spelar också en viktig roll i självkörande fordonsparker.

Goodyear arbetar exempelvis med att hitta möjligheter att ta reda på i vilket skick vägen som fordonet körs på är i. Är vägen våt? Snöar det? Är det halt? Baserat på denna information från däcket kan självkörande bilar till exempel beräkna stoppsträckor, något som är helt avgörande för en självkörande framtid.

Intelligenta däck är inte heller bara en önskedröm för framtiden. Goodyear planerar nämligen att montera dem i vanliga privatbilar redan i år.

Framtidens städer är mer hållbara

Otillräckligt luftfyllda däck, vägar i dåligt skick och trafikstockningar bidrar alla till föroreningar i storstäderna, men efterhand som städer och fordon blir mer intelligenta kommer alla dessa aspekter att förbättras. Goodyear beräknar att 20 procent av fordonen på vägen har däck med för lågt lufttryck, något som direkt påverkar deras bränsleekonomi. Bara det kan alltså göra stor skillnad när det gäller bilkörning i storstäderna.

Bilar som kommunicerar med trafikljus kan bidra till att minska köer och minimera antalet fordon som stoppar och startar i bostadsområden. Smart gatubelysning kan övervaka trafiknivåerna och därefter skicka information till navigationssystemen i bilarna efter behov. Användningen av elfordon och självkörande fordonsparker vid sidan av system för mikromobilitet skulle bidra till att göra storstäderna mer hållbara.

Vi är på väg

Våra städer blir allt smartare och den här utvecklingen kommer att fortsätta ju mer infrastrukturen kan kopplas upp mot olika områden, fordon och fotgängare. Vi rör oss mot en värld där taxi-appar, bildelning och till och med självkörande transportmedel blir allt vanligare. Vi kommer också att börja acceptera alla de här formerna av mobilitet – vid sidan av traditionell kollektivtrafik och egenägda bilar.

För att det ska vara så smidigt som möjligt att färdas i städerna krävs ett smart uppkopplat ekosystem som inte bara gör transporterna mer tillgängliga och säkra utan även förbättrar levnadsstandarden genom att minska föroreningarna.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *