Framtidsvisioner från 1964

framtids

Människan har alltid varit fascinerad av framtiden och dess möjliga scenarier. Det har gjort att man i litteraturen och mängder av olika vetenskapliga artiklar gjort sitt bästa för att förutspå bland annat den tekniska utvecklingen.

Att det är mycket svårt att förutspå framtiden och dess utveckling inom teknologin bevisas genom att gå tillbaka ett antal årtionden. När man studerar artiklar från 1940-talet och fram till 1960-talet ser man att man i dessa hade aningen orealistiska förväntningar på bland annat utvecklingen gällande flygande bilar.

Redan i slutet av 1800-talet kunde vi se fascination för olika framtidsscenarier, dit bland annat flygande bilar var en av visionerna.

Framtidsvisioner gällande telekommunikation från 1960-talet

Det finns även områden där man inte riktigt förutsåg den snabba tekniska utvecklingen och vad denna skulle föra med sig. Till dessa områden hör internet och utvecklingen gällande mobiltelefoni.

I videon nedan från 1964 finns en del fascinerande framtidsscenarier där man framförallt fokuserar på hur framtiden kunde tänkas se ut gällande telekommunikation under 2000-talet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *