Hitta inspirationen via framgångsfaktorer

Då det gäller att sätta upp målsättningar inför det nya året eller för livet i allmänhet, finns det många olika sätt att gå tillväga. Ett sätt kan vara att på ett mer strategiskt sätt planera för sin tidshantering och lägga upp konkreta målsättningar för olika personliga egenskaper som behöver utvecklas, något som vi skrivit om tidigare här på Gentlemannaguiden.

I många fall kan det dock kännas som att det är mer önsketänkande som står bakom dessa så kallade framgångsfaktorer. Varför skulle just jag med min personlighet och mitt kunnande lyckas i den hårda konkurrens som råder idag?

I dessa sammanhang kan det vara bra att påminna sig själv om att de flesta av de människor som lyckats inom sitt område faktiskt börjat med en diffus dröm om att uppnå något, en dröm som man sedan förädlat genom sina visioner och starka drivkraft att lyckas.

Ett av de bästa sätten enligt mig att hitta inspirationen då man gör upp sina egna målsättningar är att kombinera olika framgångsfaktorer med praktiska exempel på personer som faktiskt lyckats genom att implementera dessa. En av de bästa källorna för inspiration är Academy of Achievements, som är en ideell organisation som bildades år 1961 med målet att föra samman unga lovande personer med deras förebilder.

Det kanske inte låter som något nytt, men när man börjar gå igenom det material som finns på sidan märker man att det finns en oerhörd mängd underutnyttjat material från många framgångsrika personer. Personer som har praktiskt erfarenhet av vad som krävs för att lyckas när det gäller uthållighet, passion, misslyckanden och förberedelser.

På sidan har man också delat in framgångsfaktorerna i 7 olika delområden med mängder av intervjuer från framstående personer och deras personliga erfarenheter inom områdena. En riktig skatt för inspiration som det är värt att bekanta sig med när man planerar för sin framtid.

Nedan är framgångsfaktorerna som man listat på Academy of Achievements och vad några framgångsrika personer har att säga om dessa. Det finns även många andra intervjuer på deras hemsida under respektive framgångsfaktor.

I samband med dessa framgångsfaktorer har jag bidragit med en fri översättning av innebörden av framgångsfaktorerna. Då det gäller den sjunde framgångsfaktorn ”The American Dream” har jag utelämnat denna, även om tron på att det inom ett land är möjligt att uppnå sina drömmar genom hårt arbete kan vara en förutsättning för att lyckas.

1. Passion

Vad är det som du uppskattar mest här i livet? Vad skulle du känna dig mest ofullständig utan om det inte fanns i ditt liv? När du har identifierat det som ger dig glädje i tillvaron kommer din okuvliga önskan om att uppnå detta att bli din passion som frambringar glädje, en inre kraft som förvandlar dina drömmar till verklighet.

2. Vision

För att kunna nå sina målsättningar, måste man först visualisera dessa. Underskatta aldrig din förmåga till att överträffa dina fantasier och till att förverkliga dessa. Alla stora prestationer genom historien har börjat från visionen av en enskild individ.

3. Förberedelser

Att veta vart man är på väg börjar från att veta var man befinner sig och var man har varit. Framgång handlar inte om tur. Det krävs träning, studier och en strategi. Lär dig allt du kan om din passion. Lär dig behärska alla detaljer och ta i beaktande alla nyanser och möjligheter. Håll sedan inte igen i dina ambitioner, utan våga ta steget ut i verkligheten och implementera dina lärdomar.

4. Mod

Modet som skall övervinna all rädsla föds från en hälsosam men realistisk självtillit, en tillit som ofta överträffar ens egna förväntningar. Personer med dessa egenskaper finner en mental och moralisk styrka att fullfölja sina drömmar trots de svårigheter de möter på.

5. Uthållighet

Ingen framgång kommer utan motgångar och hinder på vägen. Bland dessa finns bland annat fysiska begränsningar och motstånd i ens omgivning. Den framgångsrike överger dock aldrig sin dröm trots misslyckanden och håller envist ut tills hen mot alla odds lyckas i sina strävanden.

6. Integritet

Vägen som leder till verklig framgång har inga genvägar och den har inget utrymme för bluffmakare. Verkliga högpresterare vet att det är viktigare att göra det rätta än det som för tillfället kan vara det mest populära i ens omgivning. De har byggt sina framgångar genom att gå sin egen väg och på sin kompromisslöshet och orubbliga värdegrunder.

Som bonus och något som tangerar flera av ovan nämnda framgångsfaktorer delar jag gärna med mig av Ray Dalios video där han förklarar fördelen med att älska problemlösning och att hitta problem att lösa, snarare än att undvika dessa. Att lämna sin bekvämlighetszon handlar även om att på ett ärligt sätt ta tag i lösningen på ett problem snarare än att hitta en enkel väg runt det.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *