Hitta motivation efter semestern

hur man hittar motivationen efter semestern

De flesta av oss har snart förbrukat sommarsemestern och för många kan det kännas rätt tufft att ta sig tillbaka till arbetslivet. En av de största utmaningarna är att komma in i de rätta rutinerna igen. Många svänger nämligen på dygnet i samband med semestern och en återgång till vardagsrytmen kan därför kännas extra tuff. Här ger vi dig lite tips för hur du hittar motivation efter semestern.

Tanken på att det är nästan ett år tills nästa långa ledighet göra att många misströstar. Vad kan man då göra för att hitta tillbaka till vardagsrutinerna och finna motivationen till att ge sitt bästa i jobbet igen?

Hitta utmaningar genom målsättningar – Grunden för att hitta motivation efter semestern

Något som kan hjälpa mycket i dessa situationer är att försöka hitta nya målsättningar att sträva mot inför höstens utmaningar. Precis som årsskiftet erbjuder denna tidpunkt på året ett utmärkt tillfälle att rannsaka dig själv och se över dina styrkor och svagheter samt hur väl du lyckats med dina målsättningar hittills, både på kort och lång sikt.

Men framförallt är det ett utmärkt tillfälle att fräsch och pigg efter semestern se på tillvaron med nya ögon och se vad du kan förbättra hos dig själv. Då det gäller den personliga utvecklingen speciellt efter semestern är alltså att hitta de ”rätta” rutinerna samt förbättra dessa i nyckelposition.

Hitta rätt rutiner som passar dig själv

Vad är då de ”rätta” rutinerna? Detta är högst personligt. Det finns med all säkerhet lika många rutiner som det finns personligheter och intresseområden.

Oavsett hur du än lever lönar det sig alltid att vara strukturerad i din livsstil. Det gäller oavsett vilken typ av dygnsrytm du har eller vilka aktiviteter du fyller dygnets timmar med. Att hitta sunda rutiner som överensstämmer med dina målsättningar och förenklar vardagen är viktigt för oss alla.

Sunda och bra vanor underlättar ditt liv

Det gäller att hitta sunda och bra vanor som gör det enklare att uppnå de målsättningar som du har. Det finns beteendemönster och attribut som ger bättre förutsättningar till framgång än andra.

I dessa sammanhang har vi ofta använt oss av inspirerande litteratur och de verktyg som finns där för få hjälp på vägen. Tidigare har vi bland annat skrivit om ämnet i inlägget Verktyg för din personliga utveckling, men det tål att upprepas.

Rutiner och vanans makt över oss människor skall aldrig underskattas. Mycket av det vi gör under en dag är upprepning av invanda mönster och om du gör dig medveten om dessa är det mycket enklare att göra något åt det. Genom att planera livet medvetandegör du både de handlingar som gör att du kommer närmare eller längre bort från målsättningarna.

Tips på litteratur för att förbättra vanorna

En av de bästa böckerna är Personal Efficiency av James Samuel Knox från år 1920. Trots att boken har många år på nacken är inte budskapet desto mindre aktuellt för det. Tvärtom var många av de böcker som skrevs under denna tidsera betydligt mer genomtänkta och utvecklande än motsvarande böcker som skrivs i ämnet idag.

Nedan har vi sammanställt lite lärdomar från boken för att hitta motivation efter semestern till att återvända till ett mer ordnat liv.

Guide för hur du planerar ditt liv och hittar motivation efter semestern

The great tragedy of life is the lack of a definite aim, an ultimate object, a genuine motive for living. A man fired by the passion of a great desire to achieve a worthy purpose, possesses magnetism, personality, leadership; he becomes the maximum man.

James Samuel Knox

Det första steget i nästan all litteratur gällande personlig utveckling är att hitta en målsättning i livet som ger en den motivation som behövs för att hitta en mening i vardagen och en vilja att utvecklas.

Personlig utveckling är något som kan hjälpa var och en av oss att hitta mening i det jobb vi har för tillfället, även om det nuvarande jobbet inte motsvarar bilden av ens drömjobb.

Att ha en plan som sträcker sig längre framåt i tiden kan hjälpa att hitta motivationen till att vilja utveckla vissa egenskaper som behövs i framtiden. I alla sammanhang och i alla jobb finns förutsättningar till självutveckling, oavsett hur tråkigt eller meningslöst det kan kännas för tillfället.

Vilka personliga attribut behövs?

För att kunna ta nästa steg i din personliga utveckling behöver du vara medveten om de personliga attribut som är eftersträvansvärda samt mindre eftersträvansvärda på vägen mot din målsättning.

I detta sammanhang har James Samuel Knox listat både positiva och negativa kvalitéer när det gäller attityder. Här några exempel från nämnda bok på dessa:

motivation efter semestern
Ur boken ”Personal Efficiency” av James Samuel Knox.

Detta endast som exempel. De flesta av oss vet vad som är bra och dåliga kvalitéer då det gäller personlig utveckling när vi tänker till lite. Men det är precis det som är problemet – alltför få av oss tar sig tiden att tänka till över den egna situationen och vad som behövs för att vi skall nå våra målsättningar.

Istället är det enklare att skylla sina tillkortakommanden på andra och deras brist på förståelse.

Utvärdera dig själv

När du sedan går in för att utvärdera dig själv och din situation kan du gärna använda dig av ett liknande självutvecklingsdiagram som nedan. Det har egentligen inte så stor skillnad hur ett sådant diagram ser ut.

Det viktigaste är att du tänker till och medvetandegör dina styrkor och svagheter. Det är bra att ha ett system för följa upp dina framsteg och motgångar. Genom detta lär du dig mycket om dig själv och har enklare att göra något åt din situation.

hur man hittar motivationen efter semestern planering
Ur boken ”Personal Efficiency” av James Samuel Knox.

Planering av dygnets timmar

[pullquote]The man who does not appreciate his own value does not realize the value of time. The estimate which a man places upon himself can easily be determined by the value he places upon time. -James Samuel Knox[/pullquote]

En av de viktigaste delarna då det gäller personlig utveckling och de rutiner vi har är tidsanvändningen. Vi har alla 24 timmar till förfogande under ett dygn och hur vi använder vår tid avgör i slutändan resultatet.

När vi väl skapat en vana är det svårt att ändra på den. Precis som det gäller olika personers beteendemönster är tidsanvändningen något som lätt blir en vana.

För den som gjort det till en vana att stiga upp kl. 6.00 varje morgon är det enkelt att fortsätta i samma spår. För den som gör det till en vana att tänka, studera och utvärdera sig själv regelbundet är det också enkelt att fortsätta med det.

Praktiska tips

Till en början kan det verka svårt att ändra på invanda mönster, men när man väl format en vana är det svårt att ändra på denna. Därför är det en bra idé att genast påbörja processen med att medvetet forma positiva vanor.

Ett sätt att få ordning på ditt liv kan vara att göra upp ett cirkeldiagram över dygnets timmar för att åskådliggöra dina aktiviteter. Även här tar vi ett exempel från boken ”Personal Efficiency” för hur du kan lägga upp ditt dygn.

hur du planerar dygnet
Från boken ”Personal Efficiency” av James Samuel Knox.

Genom ett enkelt cirkeldiagram kan du alltså åskådliggöra ditt dygn och därigenom underlätta arbetet med att forma ditt ”idealdygn”.

Den som försökt sig på något liknande vet dock hur svårt det är att i praktiken fullfölja uppgjorda planer. Men i motivationssyfte är det alltid bra att göra något för att strukturera sin dag. Utan plan är det nämligen ännu svårare att nå sina målsättningar för dagen.

Sammanfattning

Detta var bara ett av många sätt för hur du kan hitta motivation efter semestern. Vi funkar alla olika, men det som de flesta av oss har gemensamt är att vi är vanedjur som fungerar rätt långt enligt invanda mönster.

Om du vill komma tillbaka snabbt i vardagen och hitta motivation efter semestern är det alltså bra att göra dig medveten både dina målsättningar och vad du skall göra för att nå dessa.

Här har vi gett dig några verktyg för hur du på bästa sätt hittar motivation efter semestern. Lycka till!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *