Hitta motivationen genom personligt utformade motton

Som en fortsättning på förra inlägget med motivationshöjande inspiration, går vi idag över till några praktiska tips för hur man kan göra detta mer personligt anpassat till ens egen livssituation. Det är en konst i sig att hitta inspiration till att göra sitt bästa varje dag. Hur man än försöker så kommer det under veckans lopp dagar då man inte har någon som helst motivation att göra något och då minsta lilla grej känns oöverkomlig.

Det är nästan omöjligt att fullständigt eliminera detta hur man än försöker, men det finns ändå en del man kan göra för att underlätta vardagen. När man har klara målsättningar och strategier för hur man skall uppnå dessa kan det vara nyttigt att försöka göra upp några livsregler som man själv tycker att är eftersträvansvärda. Motton eller ”gyllene regler” som man själv verkligen tror på och som triggar igång motivationen.

Det är ju nämligen så att ingen känner dig bättre än du själv. Därför är också det allra mest effektiva sättet att själv utforma de motton som passar ens målsättningar och det man tror på.

Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Dessa motivationsfraser/visdomsord behöver inte vara långa, invecklade eller komma i någon speciell ordning. Det viktigaste är att de finns nedskrivna som en daglig påminnelse vad man strävar efter. Man vet själv vad just de orden innebär för en personligen genom att man kollar på dem.

Som exempel vet jag genom personliga erfarenheter vad blyghet och en onödigt negativ självbild kan göra för att hålla en tillbaka från de möjligheter som erbjuds i livet. Genom att återkalla dessa misslyckanden och söka lösningar på dessa istället för att försöka glömma och sedan gömma sig bakom rädslorna finns det möjligheter att göra något åt problemen. Det är genom personliga upplevelser som man bäst lär sig eftersom man genom dessa kan återkalla de känslor av ångest, rädsla eller lycka som en viss situation innebär.

Med andra ord behöver vi själva utforma de motton som vi önskar leva efter enligt våra egna behov. Vi är alla olika som personer och upplever saker på olika sätt. Vi blir också motiverade av olika saker.

Bild: Ett bra sätt att få mer motivation i vardagen är att bära med sig ett litet anteckningshäfte i fickan där man antecknat sina motton i livet. Anteckningshäftet här är från Smythson och reservoarpenna från Montblanc. De kungliga hovleverantörerna Smythson grundades år 1887 och har genom historien haft många kända och inflytelserika personer bland sina kunder, som t.ex. Winton Churchill och Sigmund Freud.

Nedan finns några exempel på motton man kan ha. I många fall är dessa lösryckta citat från olika böcker som jag läst i mitt liv och som på sätt eller annat fastnat i mitt minne. Jag har sedan anpassat dessa till egna behov och det som jag anser vara viktigast med tanke på min personlighet och min personliga utveckling. Att med jämna mellanrum återkalla sina egna principer i minnet kan hjälpa en att återfå motivationen och hitta sina egna nycklar till att nå sina målsättningar.

Dessutom är det ju otroligt belönande att märka hur man med tiden utvecklas som person. Då det gäller karriärmässiga mål är detta faktiskt minst lika tillfredsställande som de materiella belöningar som ofta följer med den personliga utvecklingen.

Vissa av dessa kan vara samma saker uttryckta på annat sätt. Det har dock ingen betydelse. Det viktigaste är att man finner motivation och inspiration i dem.

 1. Framgångsrika personer söker lösningar på stora problem. Medelmåttiga skyr problem och söker enkla lösningar allt. De framgångsrika blir sporrade av utmaningar och av att hitta lösningar på dessa. Genast när de medelmåttiga stöter på problem tar krafterna slut och projekt blir på hälft. Det som skiljer framgångsrika från medelmåttiga är envishet och uthållighet. Bli inte en av dem som ger upp!
 2. Bibehåll en positiv och konstruktiv attityd i allt jag gör. Klaga aldrig över tillvaron. Var hellre tyst. Runt mig är det roligt att vara. Ingen tycker om att umgås med en som klagar och är negativ.
 3. Le och gå stolt och rakt. Var stolt över mig själv, men bibehåll ödmjukheten. Jag är bra och kunnig. Ha självförtroende i allt jag gör. Ta plats!
 4. Kritisera aldrig en annan person. Prata aldrig illa om en person som inte är med i diskussionen.
 5. Hälsa glatt på alla och prata tydligt. Nämn alla jag pratar med vid namn och se personerna i ögonen då jag pratar med dem. Alla tycker om att känna sig speciella.
 6. Ta varje tillfälle i akt att bygga upp självförtroendet genom att delta i diskussioner. Var insatt i ärenden. Genom att vara insatt blir även varje ämne intressant. Livet är för kort för att slänga bort en enda minut på att vara uttråkad.
 7. En engagerad person är alltid en intressant person. Genom engagemang söker sig även fler intressanta uppgifter till dig.
 8. Ha aldrig pengar som orsak till att göra uppgifter. Pengar söker sig till den som satsar på service och utförande.
 9. Se motgångar som ett sätt att lära sig nya saker. Låt mig aldrig besegras av en motgång. Ta istället emot en motgång med öppna armar och ta nya tag en lärdom rikare.
 10. Var modig och låt aldrig blyghet hålla mig tillbaka från något jag vill. Jag skall modigt kasta mig in i nya utmaningar och se möjligheter att lära mig nya saker. Nya och spännande möjligheter öppnar sig för dem som vågar.
 11. Jag bör omge mig med nya människor i olika sammanhang. Umgås främst med människor som har en positiv livssyn och som är ambitiösa. Tänk att alla människor har styrkor och svagheter. Se det positiva i människor. Välj min umgängeskrets! Negativa människor som inte vill mitt bästa är inte värda mitt umgänge.
 12. Go first class! Man har inte råd att gå någon annan väg. Det gäller i allt från service, kläder till allt annat man köper och ”investerar” i. Även i livet i övrigt. Var krävande och undervärdera aldrig egna ambitioner och krav. Att vara krävande innebär inte ohövlighet eller att man inte skulle vara ödmjuk. Det visar bara att man är engagerad och bryr sig om kvalitet i alla aspekter av livet. Ingen tackar en för låg ambitions- eller kravnivå!
 13. I diskussioner skall man låta människor prata om sig själva. Genom generositet i diskussioner vinner man vänner och ger en värdefulla kunskaper om andras erfarenheter om livet. Generositet i diskussioner är också det enklaste och säkraste sättet att bli omtyckt. Kom ihåg följande; de flesta pratar helst om sig själv än om något annat i livet. När du ger hen chansen så är sannolikheten stor för att du blir omtyckt på grund av ditt intresse för den andra personen.
 14. Den framgångsrike är proaktiv, medan den medelmåttige är passiv. Den lönar sig alltid att vara proaktiv i alla situationer istället för att endast reagera på det som sker i omgivningen. Planera och lägg upp strategier för det som du vill att skall hända med ditt liv. Du är din egen arkitekt i livet!
 15. Där det finns en vilja, finns det alltid ett sätt!
 16. Gör det till en vana att göra något åt dina idéer. Inte imorgon eller i nästa år, utan idag!
 17. Initiativ är en speciell typ av aktivitet. Det handlar om att göra något utan behöva bli tillsagd att göra det.
 18. Håll mina målsättningar i siktet och påminn mig själv regelbundet om vad jag vill uppnå i jobbet, hemma och socialt.
 19. Hänge mig åt mina drömmar och önskningar! Ifall jag vill något tillräckligt mycket uppnår jag det förr eller senare.
 20. Idag är en bra dag att börja. Skriver du inte själv ditt manus till din egen framgångssaga ska du inte räkna med att någon annan gör det heller.
 21. Jag har en vilja av stål. Min vilja gör att det är omöjligt att rubba min tro på mina möjligheter.
 22. Låt mig aldrig påverkas av att någon säger att det jag vill göra är omöjligt. Tänk mig in i situationer såsom jag redan levde i den verklighet som jag vill befinna mig i. Visualisering av målsättningar har en väldigt stor kraft och möjliggör många saker som vid en första anblick verkar omöjliga både för en själv… och framförallt för ens omgivning. Jag skapar själv min egen framtid!
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *