Hur du går ner i vikt – Råd från 1883 åt dem som hafva anlag för mycken fetma

råd för viktnedgång

Det är kanske inte så många som vet att ordet ”banta” faktiskt härstammar från engelska ordet bant som för först gången användes i en tidningsartikel i The Times den 13 augusti 1864.

Det var den engelske begravningsentreprenören William Banting (1796-1878) som under sin tid blev känd för att ha gått ned kraftigt i vikt genom att ha lagt om sin diet till socker- och stärkelsefattig kost. Med andra ord är inte heller dagens socker- och vetehysteri något nytt under solen.

Banting hade under åren blivit kraftigt överviktig, något som lett till bland annat problem i leder i knän. Han hade rådfrågat flera olika läkare gällande sina problem, men utan framgång. När han blev så fet att han fick problem med hörseln gick han till läkaren William Harvey som föreslog en drastisk kostförändring.

William Banting efter viktnedgång.

William Harvey ordinerade en diet med stora mängder proteinrik föda, främst bestående av kött och fisk. Samtidigt skulle Banting minska kraftigt på intaget av kolhydratrika födoämnen som öl, bröd, socker och potatis. Banting gick snabbt ned i vikt och år 1863 publicerade han sina råd i broschyren Letter on Corpulence Addressed to the Public. Här beskriver han hur han under loppet av ett år lyckades gå ned från 92 till 71 kg i vikt.

Hans broschyr nådde sådan popularitet att ordet bant började användas som verb i engelskan. Numera används inte ordet längre i engelsktalande länder, men i svenskan finns ordet bantning som bekant med som ett etablerat uttryck ännu i våra dagar.

Råd för bantning från år 1883

I gårdagens inlägg fick ta del av några orsaker till att bära skägg från boken Fråga mig om allting, oumbärlig handbok för alla menniskor från år 1883. I boken fanns även en del hälso- och skönhetstips under vilken punkten fetma ryms med.

Som nämnt finns drygt 2000 punkter med råd i boken och i punkt 1121 citerar man nämnda William Banting i hur man skall lyckas med konststycket att gå ned i vikt.

Här har man dock felaktigt benämnt Banting som läkare, vilket han alltså inte var. I sammanhanget kan även nämnas att ort var en enhet för vikt. En ort var enligt 1855 års decimalsystem ett hundradels skålpund, d.v.s. 4,25 gram.

Nedan är ett utkast ur boken:

1121. Fetma

Den välkände läkaren William Banting ger följande föreskrifter åt dem, som hafva anlag för allt för mycken fetma:

I. Medicin bör ej tagas, möjligen, om så erfordras, något hjertstyrkande medel på morgonen.

II. Dieten. Frukost. 30-35 ort ox- eller fårkött, njure, kokt fisk eller något kallt kött (ej svinkött), 1-2 stora koppar the utan socker eller grädde samt litet skorpor eller rostadt bröd.

Middag. 35-40 ort fisk (ej lax) eller kött (ej svinkött) med grönsaker (dock ej potatis), 7 ort rostadt bröd, frukt, vild eller tam fågel, 2-3 glas claret eller sherry. Portvin, champagne och öl äro strängt förbjudna.

The. 15-20 ort frukt, 1-2 skorpor och 1-2 koppar the utan socker och grädde. Supé. 20-25 ort kött eller fisk som till middagen och ett par glas claret.

Nattdryck (Der så erfordras) 1-2 glas grogg med whisky, gin eller cognac utan socker och ett par glas sherry.

Banting tillägger, att dieten är själva huvudsaken vid behandlingen af fetma, reumatism och begynnande lamhet och blir, om den ordnas rätt, ett slags medicin. Man kan derigenom rena blodet, styrka muskler och inälvor samt förljufva lifvet, om man också ej kan förlänga det.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *